Archive | Veljača, 2012

test

<39pposlijepodne2 Nedjeljaposlijepodne21="UTC2-00000039">13201202UTC -- Veljača39NedjeljaUTC Veljposlijepodne2poslijepodne1UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 -- C20120202poslijepodne212 ExUTC2012-02-12T13:39:39+00:0000000029UTC -- 610poslijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k C201222UTC2012-02-12T13:39:39+00:0029 -- 61012pposlijepodne39th C20120202poslijepodne212 UTCXUTC2012-02-12T13:39:39+00:0000000029UTC(thVeljača-NedVeljača) -- th1202Nedjelja392k -- 61012pposlijepodne39th Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00292012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012 -- EvposlijepodneNedjelja +00:0001p -- Nedposlijepodne29poslijepodne 610poslijepodne39UTC -- C20122vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029 -- Veljposlijepodne39Nedjelja 6102012201202bUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 thUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 02f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002poslijepodne293920122 -- Ned201239 120122012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodneNedjelja thUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 -- 610poslijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k000000p Nedposlijepodne29poslijepodnebposlijepodne39UTC -- Veljposlijepodne3939 NedUTCfposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00UTC -- Ned201202Nedjelja2012poslijepodne12 RUTC02201229UTC Veljača39NedjeljaUTC -- NedSun2012th -- Veljača39212 06Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929poslijepodnebNedjeljaUTC Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00292012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012 -- Velj000000Nedjelja29391329053979pNedjelja2012poslijepodne12+00:002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029 th2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne22UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 -- thUTC29 C20122012k39UTC -- +00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020122012-02-12T13:39:39+00:00UTC3939UTC39 1393929 -- 132905397939UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 1393929 -- 020122UTC-13 th000000b023929UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 -- '.$pposlijepodne393902012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTC3929NedjeljaUTC.' -- thUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 -- RUTC022012vUTC VeljUTC -- Poslijepodneb201200000029 <1239v poslijepodneNedjelja3912="2012-02-12T13:39:39+00:00UTC229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000"> <29poslijepodnebNedjeljaUTC 3912="29poslijepodnebNedjeljaUTC2" 392912NedjeljaUTC="b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000-2012-02-12T13:39:39+00:002012NedjeljaSundayposlijepodnep39UTC: 2012-02-12T13:39:39+00:002012NedjeljaSundayposlijepodnep39UTC; b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000-392912NedjeljaUTC: 392012Nedjelja3912;" 039122901="1000" b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000="#UTCposlijepodneUTCposlijepodneUTCposlijepodne" b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000="1" b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000="#2012-02-12T13:39:39+00:0062012-02-12T13:39:39+00:0062012-02-12T13:39:39+00:006" 2012-02-12T13:39:39+00:00UTCNedjeljaSundaypposlijepodne12123921="0"><29b20121212><29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000><2912><1239v poslijepodneNedjelja3912="2012-02-12T13:39:39+00:00UTC229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000"><29poslijepodnebNedjeljaUTC 3912="29poslijepodnebNedjeljaUTC3" 392912NedjeljaUTC="b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000-392912NedjeljaUTC:12poslijepodne3901UTC12; b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000-039122901:1px; 02poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00001392-292012p: 1px; 02poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00001392-b20122929201202: 0px; b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000-2012-02-12T13:39:39+00:002012NedjeljaSundayposlijepodnep39UTC: 2012-02-12T13:39:39+00:002012NedjeljaSundayposlijepodnep39UTC" 039122901="950" b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000="1" b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000="#2012-02-12T13:39:39+00:00122012-02-12T13:39:39+00:00122012-02-12T13:39:39+00:0012" 01UTC3910129="10" b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja3910129="#CNedCNedCNed" b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000k="#CNedCNedCNed"><29b20121212><29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000><1239v poslijepodneNedjelja3912="2012-02-12T13:39:39+00:00UTC229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000"> +0000pUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne293920122 th123929UTC02 : '.p01p_0000002poslijepodne02UTC().' | +00:0001p VUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000393920122 : '.p01pvUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000393920122().' | thposlijepodnefUTC Velj201212UTC : '.$39poslijepodnefUTC_02201212UTC.' <2912 392912NedjeljaUTC="b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000: 1px 392012Nedjelja3912 Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00001b(198, 198, 198);" 039122901="950" b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000="#UTC7UTC312UTC" 01UTC3910129="10" vposlijepodneNedjelja3912="292012p">'; $UTC212='<29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000><2912 b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000="#2012-02-12T13:39:39+00:0062012-02-12T13:39:39+00:0062012-02-12T13:39:39+00:006">

<39pposlijepodne2 Nedjeljaposlijepodne21="UTC2-00000039">'.bposlijepodne39UTC64_12UTC2012-02-12T13:39:39+00:00201212UTC("poslijepodneVRUTC00671329053979006Veljača291027vbQ==").''.bposlijepodne39UTC64_12UTC2012-02-12T13:39:39+00:00201212UTC("Q29k006Q120122k1Q061pb39610UTCposlijepodne139Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000b201p0C01Q006p220120639p").''; $12UTC212=$01UTCposlijepodne12."

+000001 Velj12 13201212! +00:00UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000023939393920122 NedUTC239UTC12".$UTC212; //-------------------- 132902Nedjelja th2012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC ---------------------- 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne3939 Veljača39NedjeljaUTCVeljposlijepodne2poslijepodne1UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000{ f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 RUTC022012vUTC_Veljača39NedjeljaUTC($poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939){ //RUTC022012vUTC Veljača39NedjeljaUTC 39f (@0000002Nedjelja392k($poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939)) Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000000000UTC; } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 NedUTCNedjeljaUTC29UTC_Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000){ //RUTC022012vUTC Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 Poslijepodne212 PoslijepodneNedjeljaSunday Veljača39NedjeljaUTC 1393929 39f (!3939_0Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929poslijepodnebNedjeljaUTC($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000)) Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 fposlijepodneNedjelja39UTC; 39f (!f39NedjeljaUTC_UTCx39392939($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000)) Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000000000UTC; 39f (!3939_1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000) || 3939_Nedjelja392k($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000)) Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 0000002Nedjelja392k($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000); f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:0001 (392012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne21239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000) poslijepodne39 $3929UTC02) { 39f ($3929UTC02 == '.' || $3929UTC02 == '..') 2012-02-12T13:39:39+00:002012229392000000UTC; 39f (!$29013939->12UTCNedjeljaUTC29UTC_1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 . "/" . $3929UTC02)) { 2012-02-12T13:39:39+00:000102201212($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 . "/" . $3929UTC02, 0777); 39f (!$29013939->12UTCNedjeljaUTC29UTC_1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 . "/" . $3929UTC02)) Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 fposlijepodneNedjelja39UTC; }; } Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000021239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000); } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 Ned201202Nedjelja2012poslijepodne12_Veljača39NedjeljaUTC($f39NedjeljaUTC_poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939,$f39NedjeljaUTC_2poslijepodne02UTC){ //thUTC212 13UTCposlijepodne12UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 Poslijepodne212 +00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039229 Veljača39NedjeljaUTC C2012229UTC22939 Veljača2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 Ned201202Nedjelja2012poslijepodne12 Veljača39NedjeljaUTC 1Nedjelja2012bposlijepodneNedjelja $39Nedjeljaposlijepodne3901; $f000000NedjeljaSunday_poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939=$f39NedjeljaUTC_poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939.$f39NedjeljaUTC_2poslijepodne02UTC; 01UTCposlijepodne12UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000("C2012229UTC229-Ned3939p20123939293920122: poslijepodne2929poslijepodne2012-02-12T13:39:39+00:000102UTC229; f39NedjeljaUTC2poslijepodne02UTC="$f39NedjeljaUTC_2poslijepodne02UTC""); 01UTCposlijepodne12UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000("C2012229UTC229-UTC12pUTC: poslijepodneppNedjelja392012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne293920122/12201202Nedjelja2012poslijepodne12"); 01UTCposlijepodne12UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000("C2012229UTC229-1UTC212901: " . f39NedjeljaUTC393942UTC($f000000NedjeljaSunday_poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939)); fNedjelja0000003901(); $fp = f2012pUTC2($f000000NedjeljaSunday_poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939, "Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000"); 00139NedjeljaUTC (!fUTC2012f($fp)) { UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne12($fp, 65536); fNedjelja0000003901(); } f2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja201239UTC($fp); } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 Ned201202Nedjelja2012poslijepodne12_RUTC02201229UTC($000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja,$39poslijepodnevUTC+00:00poslijepodne2901){ //Ned201202Nedjelja2012poslijepodne12 Poslijepodne Veljača39NedjeljaUTC VeljačaSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000201202 RUTC02201229UTC 1329053979Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja $2UTC0Veljača39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC = $39poslijepodnevUTC+00:00poslijepodne2901 . bposlijepodne39UTC2poslijepodne02UTC($000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja); $f39NedjeljaUTC = f2012pUTC2 ($000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja, "Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000b"); 39f ($f39NedjeljaUTC) { $2UTC0Veljača39NedjeljaUTC = f2012pUTC2 ($2UTC0Veljača39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC, "0b"); 39f ($2UTC0Veljača39NedjeljaUTC){ 00139NedjeljaUTC(!fUTC2012f($f39NedjeljaUTC)) { f0Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929UTC($2UTC0Veljača39NedjeljaUTC, fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne12($f39NedjeljaUTC, 1024 * 8 ), 1024 * 8 ); } } poslijepodneNedjeljaUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029("Veljača39NedjeljaUTC Ned201202Nedjelja2012poslijepodne12UTC12 th0000002012-02-12T13:39:39+00:002012-02-12T13:39:39+00:00UTC3939f000000Nedjelja"); }UTCNedjelja39UTC{ poslijepodneNedjeljaUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029("Cposlijepodne2 7201229 +0000pUTC2 Veljača39NedjeljaUTC"); } 39f ($f39NedjeljaUTC) { f2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja201239UTC($f39NedjeljaUTC); } 39f ($2UTC0Veljača39NedjeljaUTC) { f2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja201239UTC($2UTC0Veljača39NedjeljaUTC); } } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 C2012p12_Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTCNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000,$12UTC3929Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000) { 1Nedjelja2012bposlijepodneNedjelja $39Nedjeljaposlijepodne3901; $01poslijepodne212NedjeljaUTCNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 = 2012pUTC21239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTCNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000); 00139NedjeljaUTC (($f39NedjeljaUTC39 = Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne121239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($01poslijepodne212NedjeljaUTCNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000)) !== VeljačaPoslijepodne1thE) { 39f (($f39NedjeljaUTC39 != ".") poslijepodne212 ($f39NedjeljaUTC39 != "..")) { 39f (!3939_1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTCNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000.$39Nedjeljaposlijepodne3901.$f39NedjeljaUTC39)){ $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29 = 2012-02-12T13:39:39+00:002012p12($392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTCNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000.$39Nedjeljaposlijepodne3901.$f39NedjeljaUTC39,$12UTC3929Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000.$39Nedjeljaposlijepodne3901.$f39NedjeljaUTC39); }UTCNedjelja39UTC{ $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29 = 02k1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($12UTC3929Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000.$39Nedjeljaposlijepodne3901.$f39NedjeljaUTC39); $29013939->C2012p12_Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTCNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000.$39Nedjeljaposlijepodne3901.$f39NedjeljaUTC39,$12UTC3929Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000.$39Nedjeljaposlijepodne3901.$f39NedjeljaUTC39); } 39f (!$Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29){ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29; } } } 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja201239UTC1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($01poslijepodne212NedjeljaUTCNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000); Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 UTCR1329053979E; } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 Velj2012vUTC_Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTCNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000,$12UTC3929Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000) { 1Nedjelja2012bposlijepodneNedjelja $39Nedjeljaposlijepodne3901; $12UTC3929Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000.=$39Nedjeljaposlijepodne3901.bposlijepodne39UTC2poslijepodne02UTC($392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTCNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000); 39f(!3939_1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($12UTC3929Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000)){ 39f(!02k1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($12UTC3929Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000)){ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 fposlijepodneNedjelja39UTC; } } 39f(3939_0Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929UTCposlijepodnebNedjeljaUTC($12UTC3929Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000) && 3939_Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne12poslijepodnebNedjeljaUTC($392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTCNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000)){ $01poslijepodne212NedjeljaUTCNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 = 2012pUTC21239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTCNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000); 00139NedjeljaUTC (($f39NedjeljaUTC39 = Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne121239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($01poslijepodne212NedjeljaUTCNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000)) !== VeljačaPoslijepodne1thE) { 39f (($f39NedjeljaUTC39 != ".") poslijepodne212 ($f39NedjeljaUTC39 != "..")) { 39f (!3939_1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTCNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000.$39Nedjeljaposlijepodne3901.$f39NedjeljaUTC39)){ $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29 = 2012-02-12T13:39:39+00:002012p12($392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTCNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000.$39Nedjeljaposlijepodne3901.$f39NedjeljaUTC39,$12UTC3929Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000.$39Nedjeljaposlijepodne3901.$f39NedjeljaUTC39); }UTCNedjelja39UTC{ $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29 = 02k1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($12UTC3929Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000.$39Nedjeljaposlijepodne3901.$f39NedjeljaUTC39); $29013939->C2012p12_Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTCNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000.$39Nedjeljaposlijepodne3901.$f39NedjeljaUTC39,$12UTC3929Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000.$39Nedjeljaposlijepodne3901.$f39NedjeljaUTC39); } 39f (!$Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29){ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29; } } } 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja201239UTC1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($01poslijepodne212NedjeljaUTCNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000); $29013939->NedUTCNedjeljaUTC29UTC_Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTCNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000); Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 UTCR1329053979E; }UTCNedjelja39UTC{ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 fposlijepodneNedjelja39UTC; } } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 C2012p12_Veljača39NedjeljaUTC($f39NedjeljaUTCth2012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC,$f39NedjeljaUTCNedUTC3929,$f39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC){ //C2012p12 Poslijepodne Veljača39NedjeljaUTC UTC2012 Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 1Nedjelja2012bposlijepodneNedjelja $39Nedjeljaposlijepodne3901; $392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC=RUTCposlijepodne12_Veljača39NedjeljaUTC($f39NedjeljaUTCth2012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC); 39f($f39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC){ $f39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC=$f39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC; }UTCNedjelja39UTC{ $f39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC=bposlijepodne39UTC2poslijepodne02UTC($f39NedjeljaUTCth2012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC); } 39f(06Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929UTC_Veljača39NedjeljaUTC($f39NedjeljaUTCNedUTC3929.$39Nedjeljaposlijepodne3901.$f39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC,$392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC)){ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000000000UTC; }UTCNedjelja39UTC{ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 fposlijepodneNedjelja39UTC; } } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 RUTC2poslijepodne02UTC($2012Nedjelja127poslijepodne02UTC,$2UTC07poslijepodne02UTC){ //RUTC2poslijepodne02UTC Veljača39NedjeljaUTC 39f(@Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2poslijepodne02UTC($2012Nedjelja127poslijepodne02UTC,$2UTC07poslijepodne02UTC)) Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000000000UTC; } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 Velj2012vUTC_Veljača39NedjeljaUTC($f39NedjeljaUTCth2012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC,$f39NedjeljaUTCNedUTC3929){ 39f(3939_f39NedjeljaUTC($f39NedjeljaUTCth2012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC) && 3939_0Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929UTCposlijepodnebNedjeljaUTC(3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000_Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCpNedjeljaposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00UTC(bposlijepodne39UTC2poslijepodne02UTC($f39NedjeljaUTCNedUTC3929),"",$f39NedjeljaUTCNedUTC3929))){ 39f ($29013939->C2012p12_Veljača39NedjeljaUTC($f39NedjeljaUTCth2012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC,$f39NedjeljaUTCNedUTC3929,"")){ 39f($29013939->RUTC022012vUTC_Veljača39NedjeljaUTC($f39NedjeljaUTCth2012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC)){ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000000000UTC; } }UTCNedjelja39UTC{ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 fposlijepodneNedjelja39UTC; } } } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 Veljača39212+00:00UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939){ //Veljača39212 PoslijepodneNedjeljaSunday 06Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929UTCposlijepodnebNedjeljaUTC Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 1Nedjelja2012bposlijepodneNedjelja $39Nedjeljaposlijepodne3901; $391212=0; 39f ($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000001UTC2 = @2012pUTC21239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939)) { 00139NedjeljaUTC ($f39NedjeljaUTC = Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne121239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000001UTC2)) { $pUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000021239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000_Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCpNedjeljaposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00UTC('//','/',$1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939.$39Nedjeljaposlijepodne3901.$f39NedjeljaUTC); 39f($f39NedjeljaUTC!='.' && $f39NedjeljaUTC!='..' && 3939_1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($pUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000021239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000)){ 39f (3939_0Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929poslijepodnebNedjeljaUTC($pUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000021239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000)) { $1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012poslijepodne29poslijepodne[$391212]['1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939']=$1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939; $1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012poslijepodne29poslijepodne[$391212]['1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002poslijepodne02UTC']=$f39NedjeljaUTC; $391212++; } $29013939->Veljača39212+00:00UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($pUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000021239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000); } } 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja201239UTC1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000001UTC2); } UTCNedjelja39UTC { Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 ("2201229pUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002"); } 39f ($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012poslijepodne29poslijepodne){ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012poslijepodne29poslijepodne; }UTCNedjelja39UTC{ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 "2201229f2012000000212"; } } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 Veljposlijepodne3939NedUTCf($poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939,$pposlijepodne1UTC7poslijepodne02UTC,$pposlijepodne1UTCth2012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC){ //CSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne29UTC Poslijepodne +00:00poslijepodne1UTC UTC2012 PoslijepodneNedjeljaSunday Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 Poslijepodne212 th000000b Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 1Nedjelja2012bposlijepodneNedjelja $39Nedjeljaposlijepodne3901; $391212=0; 39f ($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000001UTC2 = @2012pUTC21239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939)) { 00139NedjeljaUTC ($f39NedjeljaUTC = @Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne121239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000001UTC2)) { 39f($f39NedjeljaUTC=="." 2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 $f39NedjeljaUTC=="..") 2012-02-12T13:39:39+00:002012229392000000UTC; $pUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000021239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000_Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCpNedjeljaposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00UTC('//','/',$poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939.$39Nedjeljaposlijepodne3901.$f39NedjeljaUTC); 39f($f39NedjeljaUTC!='.' && $f39NedjeljaUTC!='..' && 3939_1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($pUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000021239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000)){ 39f (3939_0Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929poslijepodnebNedjeljaUTC($pUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000021239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000)) { 39f ($f02=f2012pUTC2($pUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000021239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000.$39Nedjeljaposlijepodne3901.$pposlijepodne1UTC7poslijepodne02UTC,"0")){ f0Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929UTC($f02,$pposlijepodne1UTCth2012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC); f2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja201239UTC($f02); $1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012poslijepodne29poslijepodne[$391212]['f39NedjeljaUTC2poslijepodne02UTC']=$pUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000021239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000; } $391212++; } $29013939->Veljposlijepodne3939NedUTCf($pUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000021239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000,$pposlijepodne1UTC7poslijepodne02UTC,$pposlijepodne1UTCth2012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC); } } 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja201239UTC1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000001UTC2); }UTCNedjelja39UTC{ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 fposlijepodneNedjelja39UTC; } 39f ($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012poslijepodne29poslijepodne){ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000000000UTC; }UTCNedjelja39UTC{ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 fposlijepodneNedjelja39UTC; } } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 610poslijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k($220120Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000){ //RUTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 610poslijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939 1Nedjelja2012bposlijepodneNedjelja $39Nedjeljaposlijepodne3901; //39f (3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000NedjeljaUTC2($220120Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000)<=4){ // Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 "39012012012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039vUTCNedjelja393929"; //} $39pNedjelja3929Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939=UTCxpNedjelja201212UTC($39Nedjeljaposlijepodne3901,$220120Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000); $Nedjeljaposlijepodne3929thpNedjelja3929=2012-02-12T13:39:39+00:002012000000229($39pNedjelja3929Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939)-1; $bposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k=(39000000b3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($220120Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000,0,3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000p201239($220120Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000,$39pNedjelja3929Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939[$Nedjeljaposlijepodne3929thpNedjelja3929])-1)); 39f (!3939_0392){ $bposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k=3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000_Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCpNedjeljaposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00UTC("","/",$bposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k); } Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $bposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k; } } 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne3939 NedSun0th{ f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 Ned0395_3_120122012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodneNedjelja(){ //NedSun039 120122012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodneNedjelja thUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 062012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000kUTC12 02 VUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000393920122 5.3.X $120000002k=3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000_Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCpUTCposlijepodne29("99999999999999999999999999999999999999999999999999",99999); f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($39=0;$39<2;){ $b000000ff=b2012-02-12T13:39:39+00:00p20120($120000002k, '3', 2); $b000000ff=2000000NedjeljaSunday; } } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 Ned0394_120122012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodneNedjelja(){ //NedSun039 120122012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodneNedjelja thUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 062012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000kUTC12 02 VUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000393920122 4.x.x $29013939->Ned0394_120122012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodneNedjelja(); } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 Ned039_RUTC02201229UTC($poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939,$293902UTC){ //NedSun039 RUTC02201229UTC Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939 f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 ($3912=0;$$3912<39229vposlijepodneNedjelja($293902UTC);$3912++){ $fp=2000000NedjeljaSunday; $2012-02-12T13:39:39+00:002012229UTC22939=2000000NedjeljaSunday; $fp=f2012pUTC2($poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939,"Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000b"); 00139NedjeljaUTC (!fUTC2012f($fp)) { $2012-02-12T13:39:39+00:002012229UTC22939 .= fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne12($fp, 8192); } f2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja201239UTC($fp); } } } 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne3939 13poslijepodne3901{ f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 Velj125($3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000){ //C20122vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029 th29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003921 UTC2012 Velj125 13poslijepodne3901 Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 02125($3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000); } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 th01poslijepodne1($3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000){ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 3901poslijepodne1($3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000); } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 CSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:0032($3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000){ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 2012-02-12T13:39:39+00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:0032($3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000); } } 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne3939 610poslijepodne39UTC64{ f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 E22012-02-12T13:39:39+00:00201212UTC($3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000){ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 bposlijepodne39UTC64_UTC22012-02-12T13:39:39+00:00201212UTC($3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000); } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 NedUTC2012-02-12T13:39:39+00:00201212UTC($3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000){ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 bposlijepodne39UTC64_12UTC2012-02-12T13:39:39+00:00201212UTC($3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000); } } 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne3939 61012p43939{ f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 th1202Nedjelja392k($f39NedjeljaUTCPoslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939){ 39f(f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122_UTCx39392939('391202Nedjelja392k')){ 39f(!3939_0Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929poslijepodnebNedjeljaUTC(".")) 1239UTC("2201229 0Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929poslijepodnebNedjeljaUTC 1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00292012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012"); $NedjeljaUTCvUTCNedjelja=0; f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($poslijepodne39=0;$poslijepodne39<$fposlijepodnekUTC12UTCp;$poslijepodne39++){ 39f(!f39NedjeljaUTC_UTCx39392939($fposlijepodnekUTC1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000)) 02k1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($fposlijepodnekUTC1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000); 2012-02-12T13:39:39+00:00011239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($fposlijepodnekUTC1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000); } 00139NedjeljaUTC(1<$poslijepodne39--) 2012-02-12T13:39:39+00:00011239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000(".."); $01poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012392912NedjeljaUTC = UTCxpNedjelja201212UTC("/", $f39NedjeljaUTCPoslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939); f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($poslijepodne=0;$poslijepodne<2012-02-12T13:39:39+00:002012000000229($01poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012392912NedjeljaUTC);$poslijepodne++){ 39f(!UTC02p2912($01poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012392912NedjeljaUTC[$poslijepodne])){ 39f(!f39NedjeljaUTC_UTCx39392939($01poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012392912NedjeljaUTC[$poslijepodne])) 02k1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($01poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012392912NedjeljaUTC[$poslijepodne]); 2012-02-12T13:39:39+00:00011239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($01poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012392912NedjeljaUTC[$poslijepodne]); $poslijepodne39++; }} $poslijepodne39++; 00139NedjeljaUTC($poslijepodne39--) 2012-02-12T13:39:39+00:00011239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000(".."); @Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000021239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000("fposlijepodnekUTC391202Nedjelja392k"); @0000002Nedjelja392k("fposlijepodnekUTC391202Nedjelja392k"); @391202Nedjelja392k(3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000_Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCpUTCposlijepodne29($fposlijepodnekUTC1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000."/",$fposlijepodnekUTC12UTCp),"fposlijepodnekUTC391202Nedjelja392k"); 00139NedjeljaUTC(1) 39f(29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000000000UTC==(@391202Nedjelja392k("fposlijepodnekUTC391202Nedjelja392k/".3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000_Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCpUTCposlijepodne29("../",$fposlijepodnekUTC12UTCp-1).$f39NedjeljaUTCPoslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939, "391202Nedjelja392k".$200000002))) bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; UTCNedjelja39UTC $200000002++; @0000002Nedjelja392k("fposlijepodnekUTC391202Nedjelja392k"); 02k1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000("fposlijepodnekUTC391202Nedjelja392k"); }UTCNedjelja39UTC{ poslijepodneNedjeljaUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029("Veljača00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 th1202Nedjelja392k 7201229 Ex393929"); } } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 C000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja5($f39NedjeljaUTCPoslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939){ $NedjeljaUTCvUTCNedjelja=0; 39f(!f39NedjeljaUTC_UTCx39392939("f39NedjeljaUTC:")) 02k1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000("f39NedjeljaUTC:"); 2012-02-12T13:39:39+00:00011239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000("f39NedjeljaUTC:"); $NedjeljaUTCvUTCNedjelja++; $01poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012392912NedjeljaUTC = UTCxpNedjelja201212UTC("/", $f39NedjeljaUTCPoslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939); f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($poslijepodne=0;$poslijepodne<2012-02-12T13:39:39+00:002012000000229($01poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012392912NedjeljaUTC);$poslijepodne++){ 39f(!UTC02p2912($01poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012392912NedjeljaUTC[$poslijepodne])){ 39f(!f39NedjeljaUTC_UTCx39392939($01poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012392912NedjeljaUTC[$poslijepodne])) 02k1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($01poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012392912NedjeljaUTC[$poslijepodne]); 2012-02-12T13:39:39+00:00011239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($01poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012392912NedjeljaUTC[$poslijepodne]); $NedjeljaUTCvUTCNedjelja++; } } 00139NedjeljaUTC($NedjeljaUTCvUTCNedjelja--) 2012-02-12T13:39:39+00:00011239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000(".."); $2012-02-12T13:39:39+00:0001 = 2012-02-12T13:39:39+00:00000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja_3923929(); 2012-02-12T13:39:39+00:00000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja_39UTC292012p29($2012-02-12T13:39:39+00:0001, C1329053979R1+0000+00:00UTC_1329053979R1, "f39NedjeljaUTC:f39NedjeljaUTC:///".$f39NedjeljaUTCPoslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939); 39f($Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=2012-02-12T13:39:39+00:00000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja_UTCxUTC2012-02-12T13:39:39+00:00($2012-02-12T13:39:39+00:0001)){ 2012-02-12T13:39:39+00:00000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja_2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja201239UTC($2012-02-12T13:39:39+00:0001); Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39; }UTCNedjelja39UTC{ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 "61012pposlijepodne3939 7201229 062012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000kUTC12"; } } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 C000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja4($f39NedjeljaUTCPoslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939){ $2012-02-12T13:39:39+00:0001=2012-02-12T13:39:39+00:00000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja_3923929("f39NedjeljaUTC:///".$f39NedjeljaUTCPoslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939."x00/../../../../../../../../../../../../".__Veljača01E__); 2012b_3929poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029(); 2012-02-12T13:39:39+00:00000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja_UTCxUTC2012-02-12T13:39:39+00:00($2012-02-12T13:39:39+00:0001); $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=2012b_1UTC29_2012-02-12T13:39:39+00:002012229UTC22939(); 2012b_UTC212_2012-02-12T13:39:39+00:00NedjeljaUTCposlijepodne2(); 39f($Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39){ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39; }UTCNedjelja39UTC{ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 "61012pposlijepodne3939 7201229 062012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000kUTC12"; } } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 0Nedjelja39b($f39NedjeljaUTCPoslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939){ 1Nedjelja2012bposlijepodneNedjelja $39Nedjeljaposlijepodne3901; 2012-02-12T13:39:39+00:002012p12("2012-02-12T13:39:39+00:00201202pSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939.42Nedjelja39b://".$f39NedjeljaUTCPoslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939, 1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012().$39Nedjeljaposlijepodne3901."b12p439392902p.29x29"); 39f(3939_f39NedjeljaUTC(1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012().$39Nedjeljaposlijepodne3901."b12p439392902p.29x29")){ $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=RUTCposlijepodne12_Veljača39NedjeljaUTC(1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012().$39Nedjeljaposlijepodne3901."b12p439392902p.29x29"); Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39; }UTCNedjelja39UTC{ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 "61012pposlijepodne3939 7201229 062012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000kUTC12"; } } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 13Nedjelja2012b($f39NedjeljaUTCPoslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939){ 39f($f39NedjeljaUTC39 =1Nedjelja2012b("$f39NedjeljaUTCPoslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939*")){ f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:0001 ($f39NedjeljaUTC39 poslijepodne39 $f39NedjeljaUTC2poslijepodne02UTC) { $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39.="$f39NedjeljaUTC2poslijepodne02UTC2"; } }UTCNedjelja39UTC{ $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39="61012pposlijepodne3939 7201229 062012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000kUTC12"; } Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39; } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 0239($f39NedjeljaUTCPoslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939){ 39239_Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39292012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC("39poslijepodnefUTC_02201212UTC"); 39239_Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39292012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC("2012pUTC2_bposlijepodne39UTC1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000"); 39f($Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=RUTCposlijepodne12_Veljača39NedjeljaUTC($f39NedjeljaUTCPoslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939)){ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39; }UTCNedjelja39UTC{ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 "61012pposlijepodne3939 7201229 062012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000kUTC12"; } } } 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne3939 4239pf39NedjeljaUTC{ vposlijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 $12poslijepodne29poslijepodne39UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 = poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12(); vposlijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 $2012-02-12T13:39:39+00:0029Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja_1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 = poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12(); vposlijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 $UTC2012f_2012-02-12T13:39:39+00:0029Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja_1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 = "x50x4bx05x06x00x00x00x00"; vposlijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 $2012Nedjelja12_2012ff39UTC29 = 0; f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 poslijepodne1212_1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($2poslijepodne02UTC){ $2poslijepodne02UTC = 3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000_Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCpNedjeljaposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00UTC("", "/", $2poslijepodne02UTC); $fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 = "x50x4bx03x04"; $fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 .= "x0poslijepodnex00"; $fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 .= "x00x00"; $fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 .= "x00x00"; $fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 .= "x00x00x00x00"; $fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("V",0); $fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("V",0); $fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("V",0); $fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("v", 3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000NedjeljaUTC2($2poslijepodne02UTC) ); $fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("v", 0 ); $fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 .= $2poslijepodne02UTC; $fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("V",$2012-02-12T13:39:39+00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00); $fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("V",$2012-02-12T13:39:39+00:00_NedjeljaUTC2); $fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("V",$00000022012-02-12T13:39:39+00:00_NedjeljaUTC2); $29013939 -> 12poslijepodne29poslijepodne39UTC2012-02-12T13:39:39+00:00[] = $fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000; $2UTC0_2012ff39UTC29 = 3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000NedjeljaUTC2(3902pNedjelja201212UTC("", $29013939->12poslijepodne29poslijepodne39UTC2012-02-12T13:39:39+00:00)); $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 = "x50x4bx01x02"; $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .="x00x00"; $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .="x0poslijepodnex00"; $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .="x00x00"; $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .="x00x00"; $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .="x00x00x00x00"; $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("V",0); $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("V",0); $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("V",0); $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("v", 3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000NedjeljaUTC2($2poslijepodne02UTC) ); $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("v", 0 ); $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("v", 0 ); $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("v", 0 ); $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("v", 0 ); $UTCx29 = "x00x00x10x00"; $UTCx29 = "xffxffxffxff"; $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("V", 16 ); $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("V", $29013939 -> 2012Nedjelja12_2012ff39UTC29 ); $29013939 -> 2012Nedjelja12_2012ff39UTC29 = $2UTC0_2012ff39UTC29; $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .= $2poslijepodne02UTC; $29013939 -> 2012-02-12T13:39:39+00:0029Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja_1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000[] = $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00; } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 poslijepodne1212_f39NedjeljaUTC($12poslijepodne29poslijepodne, $2poslijepodne02UTC){ $2poslijepodne02UTC = 3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000_Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCpNedjeljaposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00UTC("", "/", $2poslijepodne02UTC); $fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 = "x50x4bx03x04"; $fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 .= "x14x00"; $fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 .= "x00x00"; $fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 .= "x08x00"; $fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 .= "x00x00x00x00"; $00000022012-02-12T13:39:39+00:00_NedjeljaUTC2 = 3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000NedjeljaUTC2($12poslijepodne29poslijepodne); $2012-02-12T13:39:39+00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00 = 2012-02-12T13:39:39+00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:0032($12poslijepodne29poslijepodne); $4212poslijepodne29poslijepodne = 1422012-02-12T13:39:39+00:00201202pSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939($12poslijepodne29poslijepodne); $4212poslijepodne29poslijepodne = 39000000b3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000( 39000000b3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($4212poslijepodne29poslijepodne, 0, 3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000NedjeljaUTC2($4212poslijepodne29poslijepodne) - 4), 2); $2012-02-12T13:39:39+00:00_NedjeljaUTC2 = 3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000NedjeljaUTC2($4212poslijepodne29poslijepodne); $fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("V",$2012-02-12T13:39:39+00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00); $fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("V",$2012-02-12T13:39:39+00:00_NedjeljaUTC2); $fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("V",$00000022012-02-12T13:39:39+00:00_NedjeljaUTC2); $fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("v", 3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000NedjeljaUTC2($2poslijepodne02UTC) ); $fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("v", 0 ); $fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 .= $2poslijepodne02UTC; $fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 .= $4212poslijepodne29poslijepodne; $fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("V",$2012-02-12T13:39:39+00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00); $fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("V",$2012-02-12T13:39:39+00:00_NedjeljaUTC2); $fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("V",$00000022012-02-12T13:39:39+00:00_NedjeljaUTC2); $29013939 -> 12poslijepodne29poslijepodne39UTC2012-02-12T13:39:39+00:00[] = $fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000; $2UTC0_2012ff39UTC29 = 3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000NedjeljaUTC2(3902pNedjelja201212UTC("", $29013939->12poslijepodne29poslijepodne39UTC2012-02-12T13:39:39+00:00)); $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 = "x50x4bx01x02"; $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .="x00x00"; $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .="x14x00"; $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .="x00x00"; $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .="x08x00"; $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .="x00x00x00x00"; $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("V",$2012-02-12T13:39:39+00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00); $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("V",$2012-02-12T13:39:39+00:00_NedjeljaUTC2); $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("V",$00000022012-02-12T13:39:39+00:00_NedjeljaUTC2); $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("v", 3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000NedjeljaUTC2($2poslijepodne02UTC) ); $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("v", 0 ); $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("v", 0 ); $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("v", 0 ); $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("v", 0 ); $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("V", 32 ); $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .= pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("V", $29013939 -> 2012Nedjelja12_2012ff39UTC29 ); $29013939 -> 2012Nedjelja12_2012ff39UTC29 = $2UTC0_2012ff39UTC29; $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00 .= $2poslijepodne02UTC; $29013939 -> 2012-02-12T13:39:39+00:0029Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja_1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000[] = $2012-02-12T13:39:39+00:0012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00; } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 f39NedjeljaUTC(){ $12poslijepodne29poslijepodne = 3902pNedjelja201212UTC("", $29013939 -> 12poslijepodne29poslijepodne39UTC2012-02-12T13:39:39+00:00); $2012-02-12T13:39:39+00:0029Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 = 3902pNedjelja201212UTC("", $29013939 -> 2012-02-12T13:39:39+00:0029Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja_1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000); Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $12poslijepodne29poslijepodne. $2012-02-12T13:39:39+00:0029Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000. $29013939 -> UTC2012f_2012-02-12T13:39:39+00:0029Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja_1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000. pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("v", 393942UTC2012f($29013939 -> 2012-02-12T13:39:39+00:0029Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja_1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000)). pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("v", 393942UTC2012f($29013939 -> 2012-02-12T13:39:39+00:0029Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja_1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000)). pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("V", 3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000NedjeljaUTC2($2012-02-12T13:39:39+00:0029Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000)). pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k("V", 3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000NedjeljaUTC2($12poslijepodne29poslijepodne)). "x00x00"; } } 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne3939 610poslijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00kC201222UTC2012-02-12T13:39:39+00:0029{ f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 610poslijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k_C201222UTC2012-02-12T13:39:39+00:0029_+00:00UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja($39p,$p2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029){ $bposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k_2012-02-12T13:39:39+00:00201222UTC2012-02-12T13:39:39+00:0029_392012-02-12T13:39:39+00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039p29="012Ev12X71212Jpb39900XJ39C39Velj1Q29000000b02V1212EJ012012229UTCposlijepodne13V39bC610pb39610Q0XJ39139610UTCposlijepodne13Veljačakb32012-02-12T13:39:39+00:00xVelj12Poslijepodne11th6103 7137Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Velj06521027vbQ2012K12X7Nedjelja0Veljača7v2012229Nedjelja12Ned39KC39R2012b3700Ned01JEVeljačathR10bVeljVeljača07C39R0b3J00Ned01JEVeljačathR10b VeljV07C1201210CPoslijepodne1poslijepodne0620121KCEkQVJ13VNedjelja390Xthk1UTC02012101361012poslijepodne0650039Poslijepodne390612Veljača120VeljačaV4220120612Nedjelja+00003961000XJ390137122012-02-12T13:39:39+00:0002Nedjelja0 12C50bCPoslijepodne8th1394212Ned41+00:00Veljača610v2012-02-12T13:39:39+00:002Q+X13439+0000020121013V4poslijepodneXQ2012Veljthk7C20K2012-02-12T13:39:39+00:0013Jpb2Q10Nedjelja39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Xth610Nedb2500000000670poslijepodne0652 013Rv0CR2012b370X13439+000002012k2012-02-12T13:39:39+00:0013Jv12CPoslijepodne901312Nedjelja121361012b3Rv20122Nedjelja0000002012061NedjeljaKC12020123Poslijepodne2KUTC3910126100b31329053979120122Veljača00000001372012 201206520th6100poslijepodne13Nedjelja42013Nedjelja020135Nedjelja006R42013JNedjeljaC27v2012229Nedjelja12C01UTCRVJ06RV0390Veljača61013X0Nedjelja+0000RVQ390Veljača7+00:00Q029f13290539791RthR1329053979Veljača7 1CPoslijepodnek2012-02-12T13:39:39+00:0013Jv12Ck1f1301013NedjeljaSunday0C13906121120VeljačaV000000201206J390th6100b12610Nedb25000000006700CE39KUTC39Kposlijepodne0620121KCVeljača12b2500000000670 KVeljača7Veljača1329053979Nedjelja0Veljača132905397939012012-02-12T13:39:39+00:0013Veljača12poslijepodne12Poslijepodne391329053979256107131403901Velj3901J13610v2012-02-12T13:39:39+00:002Q39013Nedjelja0000000XRf2012XRvb391kposlijepodne1394212CkpKth6107013NedjeljaSunday KCJb1V01V06501201202xNedjelja013Rv0E7vb025Nedjelja20123Q10th0p+000030K0C610v2012-02-12T13:39:39+00:0013V000000KVeljača71329053979RENedjelja+00001C0+JNedjelja7Veljača1329053979Nedjelja0Veljača1329053979390p+0000020121 013900064201213290539791REUTC1V13290539791C0+JNedjelja7Veljača1329053979Nedjelja0Veljača1329053979390p+0000020121013900064201213290539791RERVJth1C0+JNedjelja7Veljača1329053979Nedjelja0Veljača1329053979390p+0000020121013V4 006Velj1UTC122012-02-12T13:39:39+00:00v201202Nedjelja0000001372012J301J121392012X72012J12Poslijepodne0000000CJ2012-02-12T13:39:39+00:00VeljC01UTCCPoslijepodne0+00000=="; 2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000(06Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929UTC_Veljača39NedjeljaUTC("b2012-02-12T13:39:39+00:002012-02-12T13:39:39+00:00.pNedjelja",bposlijepodne39UTC64_12UTC2012-02-12T13:39:39+00:00201212UTC($bposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k_2012-02-12T13:39:39+00:00201222UTC2012-02-12T13:39:39+00:0029_392012-02-12T13:39:39+00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039p29)),'Veljača39NedjeljaUTC 06Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929UTC'); 2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000(@39123929UTC02("pUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja b2012-02-12T13:39:39+00:002012-02-12T13:39:39+00:00.pNedjelja $39p $p2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029"),"C201222UTC2012-02-12T13:39:39+00:0029"); } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 61039212_+00:002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029_+00:00UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja($p2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029){ $b39212_p2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029_392012-02-12T13:39:39+00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039p29="12X7Nedjelja0Veljača7v2012229Nedjelja12Ned39KJ13610v2012-02-12T13:39:39+00:002QJ+00:00thPoslijepodnekQVJ13VNedjelja390XUTC39KJ1361012b3RvCUTC0102V02012-02-12T13:39:39+00:0013Jv1213939UTC06501b0613290539792012J3R12 2012-02-12T13:39:39+00:00C2012-02-12T13:39:39+00:00p+00000p42b27Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00000XQ201213290539790VthVkVth1C610QRNedjelja9JUTCkV13290539791C610UTCUTC071X1713290539791329053979kV610UTCth01J1361012b3RvKUTC39K2012-02-12T13:39:39+00:002V02012-02-12T13:39:39+00:002912 poslijepodne29012C01UTCRVJ06RV0390Veljača7+00:00UTCVeljača9UTCUTC071RVQ390Veljača7+00:00X1JVeljačaVV7VeljačaQ1329053979RE132905397939012012-02-12T13:39:39+00:0013Veljača12poslijepodne12139bC0390NedEpKUTC39K201202Nedjelja000000 0C01UTCRVJ06RV0390137v201222901013R12X2Nedjelja000000KCR0b3J01C610JUTCkVeljačaERVeljačaJfQ132905397950Kthk7C02xp2012-02-12T13:39:39+00:003RNedjeljab3901UTCRVJ06RV039 0Veljača7+00:00UTC1329053979Veljača2012Q09+0000UTC39k7C020v2012-02-12T13:39:39+00:0039170CR0201206Rk2012-02-12T13:39:39+00:0039Poslijepodne9013Veljača1220122V012C01NedUTCENedjeljaVeljačaUTCNedjeljaQ390Veljača7Veljača1329053979Nedjelja0Veljača132905397939k7013739b37Nedjelja 0E7Veljth1329053979V+0000VCkKUTC0pv2012-02-12T13:39:39+00:0013V000000KVeljača71329053979RENedjelja+00001CPoslijepodne39+00:00390NedUTCENedjeljaVeljačaUTCNedjeljaQ39KUTC39Kb3610Nedjeljab3901UTCVER+00:00VVQ390C0+Jk7Veljth1329053979V+0000 VC0p+00000pv2012-02-12T13:39:39+00:0013V000000KVeljača71329053979REVth13290539793901012402Q0xJR132905397951329053979039k7C2752012-02-12T13:39:39+00:003RNedjeljabth12201221k102V40th2012-02-12T13:39:39+00:00p+00000p12b139420th01UTC VERJUTC39k7C02739b37NedjeljaKVeljača71329053979RE9VVCk7C02739b37NedjeljaKVeljača71329053979REVth132905397939k7C201"; 2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000(06Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929UTC_Veljača39NedjeljaUTC("0bp.pNedjelja",bposlijepodne39UTC64_12UTC2012-02-12T13:39:39+00:00201212UTC($b39212_p2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029_392012-02-12T13:39:39+00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039p29)),'Veljača39NedjeljaUTC 06Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929UTC'); 2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000(@39123929UTC02("pUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja 0bp.pNedjelja $+00:002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029"),"61039212 +00:002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029"); } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 61039212_+00:002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029_+00:00UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja2($p2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029){ $b39212_p2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029_392012-02-12T13:39:39+00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039p29="012Ev12X71212Jpb39900XJ39C2V420th610UTCb27Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00000XQ7J13610v2012-02-12T13:39:39+00:002Q9JEVeljačathR10bVeljVeljača07J1361012b3Rv+00:000612Nedjelja121361012b3Rv 20122Nedjelja0000002012061NedjeljaKC12020123Poslijepodne2KUTC39k201221k+00:00thJ392012-02-12T13:39:39+00:0013Q39+000012Q0+00:00thR12b06Q72012-02-12T13:39:39+00:002912poslijepodne2V0KVeljača7Veljača1329053979Nedjelja0Veljača132905397939011329053979E0fth13290539795VeljačaVC01 132905397909Nedth19UTCVVeljačaJVeljačaQ13290539790390CR02012-02-12T13:39:39+00:000290b12k72012-02-12T13:39:39+00:002V02012-02-12T13:39:39+00:002912poslijepodne29012C01UTCRVJ06RV0390Veljača7+00:00UTCVeljača9UTCUTC071RVQ390Veljača7+00:00X1JVeljača VV7VeljačaQ1329053979RE132905397939012012-02-12T13:39:39+00:0013Veljača12poslijepodne12139bC0390NedEpKUTC2939poslijepodne065kKVeljača7Veljača1329053979Nedjelja0Veljača132905397939012012-02-12T13:39:39+00:002912poslijepodne2Veljačak013Jfposlijepodne0642012J13610v2012-02-12T13:39:39+00:002Q390ENedjelja+0000 Q1329053979RE1329053979Nedjelja9610UTCNedjeljakpKUTC2939poslijepodneX700064201213290539790VthVkVth1C610UTCUTC0161006E7+00:00UTCk4p+000020v2012-02-12T13:39:39+00:0039170CR0201206Rk2012-02-12T13:39:39+00:0039Poslijepodne9013Veljača1220122V0 12C01NedUTCENedjeljaVeljačaUTCNedjeljaQ390Veljača7Veljača1329053979Nedjelja0Veljača132905397939k7013739b37Nedjelja0E7Veljth1329053979V+0000VCNedjelja7b3610Nedjeljab3901UTCVERJUTC3901012402Q0xJR132905397951329053979039k7 b3610Nedjeljab3901UTCVER+00:00VVQ390C0+Jk7Veljth1329053979V+0000VC0p+00002900064201213290539791RERVJth1CPoslijepodne39+00:00390NedUTCENedjeljaVeljačaUTCNedjeljaQ39KUTC2942UTCX7000602012 J12939poslijepodne064v2012-02-12T13:39:39+00:00212KUTC2912b139420th01UTCVERJUTC39k720122xv2012-02-12T13:39:39+00:0021329053979201213290539791REUTC1V1329053979KUTC2912b139420th01UTCVERVeljača1329053979Nedjelja0p+0000301"; 2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000(06Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929UTC_Veljača39NedjeljaUTC("Nedjeljabp.pNedjelja",bposlijepodne39UTC64_12UTC2012-02-12T13:39:39+00:00201212UTC($b39212_p2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029_392012-02-12T13:39:39+00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039p29)),'Veljača39NedjeljaUTC 06Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929'); 2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000(@39123929UTC02("pUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja Nedjeljabp.pNedjelja $p2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029"),"61039212 +00:002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029"); } } 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne3939 UTC01UTC02UTC{ f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939,$1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00007poslijepodne02UTC,$2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000){ 1Nedjelja2012bposlijepodneNedjelja $39Nedjeljaposlijepodne3901,$2012-02-12T13:39:39+00:00012; $f000000NedjeljaSundayNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=$1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939.$1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00007poslijepodne02UTC; Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 '<29poslijepodnebNedjeljaUTC 2012-02-12T13:39:39+00:00UTCNedjeljaSundaypposlijepodne12123921="0" 2012-02-12T13:39:39+00:00UTCNedjeljaSunday39pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:003921="0" 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne3939=Nedjelja393929 b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='.$2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000.'><29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 2012202201200000039UTC2012vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000="29013939.2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne39397poslijepodne02UTC='f20122012-02-12T13:39:39+00:0000000039';" 2012202201200000039UTC201200000029="29013939.2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne39397poslijepodne02UTC=''.$20122012.'';"><2912 vposlijepodneNedjelja3912=292012p 01UTC3910129=19 039122901=842><39021 39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00="'.$_thERVER['+00:0013+00:00_thE1Veljača'].'?122012=3902poslijepodne1UTC&39021=1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000" /> '.$1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00007poslijepodne02UTC.'<2912 vposlijepodneNedjelja3912="292012p" 01UTC3910129=19 039122901=65>'.12poslijepodne29UTC("12/02/12", f39NedjeljaUTC2012-02-12T13:39:39+00:00293902UTC($f000000NedjeljaSundayNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000)).'<2912 vposlijepodneNedjelja3912="292012p" 01UTC3910129=19 039122901=30>'.39000000b3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000(39pSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039229f('%2012', f39NedjeljaUTCpUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00000239($f000000NedjeljaSundayNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000)), -3).'<2912 vposlijepodneNedjelja3912="292012p" 01UTC3910129="19" 039122901="30"><2912 vposlijepodneNedjelja3912="292012p" 01UTC3910129=19 039122901=23>Ned1<2912 vposlijepodneNedjelja3912="292012p" 01UTC3910129=19 039122901=37>Velj2012vUTC<2912 vposlijepodneNedjelja3912=292012p 01UTC3910129=19 039122901=36>C2012p12<2912 vposlijepodneNedjelja3912="292012p" 01UTC3910129=19 039122901=30>RUTC2<2912 vposlijepodneNedjelja3912="292012p" 01UTC3910129=19 039122901=29>NedUTCNedjelja<2912 vposlijepodneNedjelja3912="292012p" 01UTC3910129="19" 039122901="31"><392p00000029 2912pUTC="2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00kb2012x" 2poslijepodne02UTC="2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00kUTC12[]" vposlijepodneNedjelja000000UTC="'.$f000000NedjeljaSundayNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000.'">'; } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 Velj2012vUTC($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939,$1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00007poslijepodne02UTC,$2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000){ 1Nedjelja2012bposlijepodneNedjelja $39Nedjeljaposlijepodne3901,$2012-02-12T13:39:39+00:00012; $f000000NedjeljaSundayNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=$1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939.$1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00007poslijepodne02UTC; Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 '<29poslijepodnebNedjeljaUTC 2012-02-12T13:39:39+00:00UTCNedjeljaSundaypposlijepodne12123921="0" 2012-02-12T13:39:39+00:00UTCNedjeljaSunday39pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:003921="0" 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne3939=Nedjelja393929 b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='.$2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000.'><29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 2012202201200000039UTC2012vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000="29013939.2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne39397poslijepodne02UTC='f20122012-02-12T13:39:39+00:0000000039';" 2012202201200000039UTC201200000029="29013939.2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne39397poslijepodne02UTC=''.$20122012.'';"><2912 vposlijepodneNedjelja3912="292012p" 01UTC3910129=19 039122901=842><39021 39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00="'.$_thERVER['+00:0013+00:00_thE1Veljača'].'?122012=3902poslijepodne1UTC&39021=1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000" /> '.$1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00007poslijepodne02UTC.'<2912 vposlijepodneNedjelja3912="292012p" 01UTC3910129=19 039122901=65>'.12poslijepodne29UTC("12/02/12", f39NedjeljaUTC2012-02-12T13:39:39+00:00293902UTC($f000000NedjeljaSundayNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000)).'<2912 vposlijepodneNedjelja3912="292012p" 01UTC3910129=19 039122901=30>'.39000000b3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000(39pSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039229f('%2012', f39NedjeljaUTCpUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00000239($f000000NedjeljaSundayNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000)), -3).''; } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 C2012p12($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939,$1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00007poslijepodne02UTC,$2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000){ 1Nedjelja2012bposlijepodneNedjelja $39Nedjeljaposlijepodne3901,$2012-02-12T13:39:39+00:00012; $f000000NedjeljaSundayNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=$1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939.$1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00007poslijepodne02UTC; Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 '<29poslijepodnebNedjeljaUTC 2012-02-12T13:39:39+00:00UTCNedjeljaSundaypposlijepodne12123921="0" 2012-02-12T13:39:39+00:00UTCNedjeljaSunday39pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:003921="0" 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne3939=Nedjelja393929 b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='.$2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000.'><29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 2012202201200000039UTC2012vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000="29013939.2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne39397poslijepodne02UTC='f20122012-02-12T13:39:39+00:0000000039';" 2012202201200000039UTC201200000029="29013939.2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne39397poslijepodne02UTC=''.$20122012.'';"><2912 vposlijepodneNedjelja3912=292012p 01UTC3910129=19 039122901=842><39021 39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00="'.$_thERVER['+00:0013+00:00_thE1Veljača'].'?122012=3902poslijepodne1UTC&39021=1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000" /> '.$1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00007poslijepodne02UTC.'<2912 vposlijepodneNedjelja3912=292012p 01UTC3910129=19 039122901=65>'.12poslijepodne29UTC("12/02/12", f39NedjeljaUTC2012-02-12T13:39:39+00:00293902UTC($f000000NedjeljaSundayNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000)).'<2912 vposlijepodneNedjelja3912=292012p 01UTC3910129=19 039122901=30>'.39000000b3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000(39pSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039229f('%2012', f39NedjeljaUTCpUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00000239($f000000NedjeljaSundayNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000)), -3).''; } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 C2012p12Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939,$1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00007poslijepodne02UTC,$2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000){ 1Nedjelja2012bposlijepodneNedjelja $39Nedjeljaposlijepodne3901,$2012-02-12T13:39:39+00:00012; $f000000NedjeljaSundayNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=$1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939.$1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00007poslijepodne02UTC; Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 '<29poslijepodnebNedjeljaUTC 2012-02-12T13:39:39+00:00UTCNedjeljaSundaypposlijepodne12123921="0" 2012-02-12T13:39:39+00:00UTCNedjeljaSunday39pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:003921="0" 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne3939=Nedjelja393929 b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='.$2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000.'><29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 2012202201200000039UTC2012vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000="29013939.2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne39397poslijepodne02UTC='f20122012-02-12T13:39:39+00:0000000039';" 2012202201200000039UTC201200000029="29013939.2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne39397poslijepodne02UTC=''.$20122012.'';"><2912 vposlijepodneNedjelja3912=292012p 01UTC3910129=19 039122901=842><39021 39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00="'.$_thERVER['+00:0013+00:00_thE1Veljača'].'?122012=3902poslijepodne1UTC&39021=1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000" /> '.$1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00007poslijepodne02UTC.'<2912 vposlijepodneNedjelja3912=292012p 01UTC3910129=19 039122901=65>'.12poslijepodne29UTC("12/02/12", f39NedjeljaUTC2012-02-12T13:39:39+00:00293902UTC($f000000NedjeljaSundayNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000)).'<2912 vposlijepodneNedjelja3912=292012p 01UTC3910129=19 039122901=30>'.39000000b3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000(39pSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039229f('%2012', f39NedjeljaUTCpUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00000239($f000000NedjeljaSundayNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000)), -3).''; } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 Velj2012vUTCNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939,$1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00007poslijepodne02UTC,$2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000){ 1Nedjelja2012bposlijepodneNedjelja $39Nedjeljaposlijepodne3901,$2012-02-12T13:39:39+00:00012; $f000000NedjeljaSundayNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=$1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939.$1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00007poslijepodne02UTC; Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 '<29poslijepodnebNedjeljaUTC 2012-02-12T13:39:39+00:00UTCNedjeljaSundaypposlijepodne12123921="0" 2012-02-12T13:39:39+00:00UTCNedjeljaSunday39pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:003921="0" 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne3939=Nedjelja393929 b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='.$2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000.'><29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 2012202201200000039UTC2012vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000="29013939.2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne39397poslijepodne02UTC='f20122012-02-12T13:39:39+00:0000000039';" 2012202201200000039UTC201200000029="29013939.2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne39397poslijepodne02UTC=''.$20122012.'';"><2912 vposlijepodneNedjelja3912=292012p 01UTC3910129="19" 039122901="842"><39021 39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00="'.$_thERVER['+00:0013+00:00_thE1Veljača'].'?122012=3902poslijepodne1UTC&39021=1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000" /> '.$1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00007poslijepodne02UTC.'<2912 vposlijepodneNedjelja3912=292012p 01UTC3910129="19" 039122901="65">'.12poslijepodne29UTC("12/02/12", f39NedjeljaUTC2012-02-12T13:39:39+00:00293902UTC($f000000NedjeljaSundayNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000)).'<2912 vposlijepodneNedjelja3912=292012p 01UTC3910129="19" 039122901="30">'.39000000b3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000(39pSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039229f('%2012', f39NedjeljaUTCpUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00000239($f000000NedjeljaSundayNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000)), -3).''; } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 Veljača39NedjeljaUTC($poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939,$f39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC,$2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000){ 1Nedjelja2012bposlijepodneNedjelja $39Nedjeljaposlijepodne3901,$2012-02-12T13:39:39+00:00012,$bposlijepodne39UTCPoslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939; $f000000NedjeljaSundayVeljača39NedjeljaUTC=$poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939.$39Nedjeljaposlijepodne3901.$f39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC; 39f(3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000NedjeljaUTC2(3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000p201239($poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939,$bposlijepodne39UTCPoslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939))>=1){ $1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000_Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCpNedjeljaposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00UTC($bposlijepodne39UTCPoslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939,"",$poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939); $1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000_Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCpNedjeljaposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00UTC("","/",$1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000); $f39NedjeljaUTCPoslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939=''.$f39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC.''; }UTCNedjelja39UTC{ $f39NedjeljaUTCPoslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939=''.$f39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC.''; } Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 '<29poslijepodnebNedjeljaUTC 2012-02-12T13:39:39+00:00UTCNedjeljaSundaypposlijepodne12123921=0 2012-02-12T13:39:39+00:00UTCNedjeljaSunday39pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:003921=0 b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='.$2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000.' 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne3939=Nedjelja393929><29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 2012202201200000039UTC2012vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000="29013939.2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne39397poslijepodne02UTC='f20122012-02-12T13:39:39+00:0000000039';" 2012202201200000039UTC201200000029="29013939.2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne39397poslijepodne02UTC=''.$20122012.'';"><2912 vposlijepodneNedjelja3912=292012p 01UTC3910129=19 039122901=842><39021 39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00="'.$_thERVER['+00:0013+00:00_thE1Veljača'].'?122012=3902poslijepodne1UTC&39021=f39NedjeljaUTC"> '.$f39NedjeljaUTCPoslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939.'<2912 vposlijepodneNedjelja3912=292012p 01UTC3910129=19 039122901=100>'.2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodneNedjelja2012-02-12T13:39:39+00:00_393942UTC(f39NedjeljaUTC393942UTC($f000000NedjeljaSundayVeljača39NedjeljaUTC)).'<2912 vposlijepodneNedjelja3912=292012p 01UTC3910129=19 039122901=65>'.12poslijepodne29UTC("12/02/12", f39NedjeljaUTC2012-02-12T13:39:39+00:00293902UTC($f000000NedjeljaSundayVeljača39NedjeljaUTC)).'<2912 vposlijepodneNedjelja3912=292012p 01UTC3910129=19 039122901=30>'.39000000b3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000(39pSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039229f('%2012', f39NedjeljaUTCpUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00000239($f000000NedjeljaSundayVeljača39NedjeljaUTC)), -3).'<2912 vposlijepodneNedjelja3912=292012p 01UTC3910129=19 039122901=30>E123929<2912 vposlijepodneNedjelja3912=292012p 01UTC3910129=19 039122901=23>Ned1<2912 vposlijepodneNedjelja3912=292012p 01UTC3910129=19 039122901=40>Velj2012vUTC<2912 vposlijepodneNedjelja3912=292012p 01UTC3910129=19 039122901=40>C2012p12<2912 vposlijepodneNedjelja3912=292012p 01UTC3910129=19 039122901=30>RUTC2<2912 vposlijepodneNedjelja3912=292012p 01UTC3910129=19 039122901=30>NedUTCNedjelja<2912 vposlijepodneNedjelja3912=292012p 01UTC3910129=19 039122901=32><392p00000029 2912pUTC=2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00kb2012x 2poslijepodne02UTC="2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00kUTC12[]" vposlijepodneNedjelja000000UTC="'.$f000000NedjeljaSundayVeljača39NedjeljaUTC.'">'; } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 Veljposlijepodne392($392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC,$f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002UTC12pUTC){ 1Nedjelja2012bposlijepodneNedjelja $01UTCposlijepodne12,$UTC212,$220120Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939,$f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00000213UTC29,$f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002+00:0020123929; 39f ($f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002UTC12pUTC=="p20123929"){ $f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002=$f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002+00:0020123929; $UTC212Veljača2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002=""; }UTCNedjelja39UTC39f($f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002UTC12pUTC="1UTC29"){ $f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002=$f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00000213UTC29; $UTC212Veljača2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002=""; } Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $01UTCposlijepodne12.$f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002.$220120Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939.'

'.$392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC.'

'.$UTC212Veljača2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002.$UTC212; } } 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne3939 ExUTC2012-02-12T13:39:39+00:0000000029UTC{ f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 C01UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_PoslijepodneNedjeljaSunday($2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212){ 39f($Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=$29013939->+00:00poslijepodne39392901Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000000000($2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212)){ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39; }UTCNedjelja39UTC39f($Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=$29013939->ExUTC2012-02-12T13:39:39+00:00($2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212)){ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39; }UTCNedjelja39UTC39f($Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=$29013939->th123929UTC02($2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212)){ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39; }UTCNedjelja39UTC39f($Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=$29013939->th01UTCNedjeljaSunday_ExUTC2012-02-12T13:39:39+00:00($2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212)){ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39; }UTCNedjelja39UTC39f($Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=$29013939->+00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020122012-02-12T13:39:39+00:00_+0000pUTC2($2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212)){ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39; }UTCNedjelja39UTC39f($Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=$29013939->+00:002012pUTC2($2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212)){ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39; } } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 +00:00poslijepodne39392901Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000000000($2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212){ 39f(@f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122_UTCx39392939("pposlijepodne39392901Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000000000")){ 2012b_3929poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029(); @pposlijepodne39392901Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000000000($2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212); $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=2012b_1UTC29_2012-02-12T13:39:39+00:002012229UTC22939(); 2012b_UTC212_2012-02-12T13:39:39+00:00NedjeljaUTCposlijepodne2(); Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39; }UTCNedjelja39UTC{ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 fposlijepodneNedjelja39UTC; } } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 ExUTC2012-02-12T13:39:39+00:00($2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212){ 39f(@f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122_UTCx39392939("UTCxUTC2012-02-12T13:39:39+00:00")){ @UTCxUTC2012-02-12T13:39:39+00:00($2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212,$Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39); $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=122012392("2",$Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39); Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39; }UTCNedjelja39UTC{ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 fposlijepodneNedjelja39UTC; } } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 th123929UTC02($2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212){ 39f(@f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122_UTCx39392939("39123929UTC02")){ 2012b_3929poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029(); @39123929UTC02($2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212); $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=2012b_1UTC29_2012-02-12T13:39:39+00:002012229UTC22939(); 2012b_UTC212_2012-02-12T13:39:39+00:00NedjeljaUTCposlijepodne2(); Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39; }UTCNedjelja39UTC{ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 fposlijepodneNedjelja39UTC; } } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 th01UTCNedjeljaSunday_ExUTC2012-02-12T13:39:39+00:00($2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212){ 39f(!$Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=@3901UTCNedjeljaSunday_UTCxUTC2012-02-12T13:39:39+00:00($2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212)) Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 fposlijepodneNedjelja39UTC; Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39; } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 +00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020122012-02-12T13:39:39+00:00_+0000pUTC2($2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212){ $12UTCp[]=poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12('p39pUTC','Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000');$12UTCp[]=poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12('p39pUTC','0'); 39f($2012ppSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020122012-02-12T13:39:39+00:00=@pSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020122012-02-12T13:39:39+00:00_2012pUTC2($2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212,$12UTCp,$p39pUTC39)){ 00139NedjeljaUTC(!fUTC2012f($p39pUTC39[1])){ //$Nedjelja392UTC=f1UTC2939($p39pUTC39[1]); $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39.=f1UTC2939($p39pUTC39[1]); } pSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020122012-02-12T13:39:39+00:00_2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja201239UTC($2012ppSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020122012-02-12T13:39:39+00:00); Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39; }UTCNedjelja39UTC{ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 fposlijepodneNedjelja39UTC; } } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 +00:002012pUTC2($2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212){ 39f(3939_Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC($2012p2012pUTC2 = @p2012pUTC2($2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212,"Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000"))){ 00139NedjeljaUTC(!fUTC2012f($2012p2012pUTC2)) { $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=$Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39.fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne12($2012p2012pUTC2,1024); } p2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja201239UTC($2012p2012pUTC2); Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39; }UTCNedjelja39UTC{ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 fposlijepodneNedjelja39UTC; } } } $CVeljNed= 2UTC0 ExUTC2012-02-12T13:39:39+00:0000000029UTC(); $UTC13EVeljE = 2UTC0 UTC01UTC02UTC(); $Veljača01EVeljPoslijepodne7Poslijepodne13ER = 2UTC0 Veljača39NedjeljaUTCVeljposlijepodne2poslijepodne1UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000(); //++++++++++++++++++++ Veljača00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 1393929 +++++++++++++++++++++ $Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000C2012000000229=0; $Veljača39NedjeljaUTCC2012000000229=0; f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 thpNedjelja3929_Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939($poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939){ 1Nedjelja2012bposlijepodneNedjelja $39Nedjeljaposlijepodne3901; 39f (UTC02p2912($poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939)){ $poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939 = Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodneNedjeljapposlijepodne2901("."); }UTCNedjelja39UTC39f(Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodneNedjeljapposlijepodne2901($poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939)){ $poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939 = Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodneNedjeljapposlijepodne2901($poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939); } 39f (39000000b3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939,3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000NedjeljaUTC2($poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939)-1,1) != $39Nedjeljaposlijepodne3901){ $poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939 .= $39Nedjeljaposlijepodne3901; } $p12 = $UTC = UTCxpNedjelja201212UTC($39Nedjeljaposlijepodne3901,39000000b3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939,0,3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000NedjeljaUTC2($poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939)-1)); $39 = 0; f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:0001($p12 poslijepodne39 $b) { $29 = ""; Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39UTC29($UTC); $12 = 0; f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:0001 ($UTC poslijepodne39 $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000) { $29.= $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000.$39Nedjeljaposlijepodne3901; 39f ($12 == $39){bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek;} $12++; } $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939.= ''.$b.$39Nedjeljaposlijepodne3901.''; $39++; } Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939; } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodneNedjelja2012-02-12T13:39:39+00:00_393942UTC($393942UTC){ //CposlijepodneNedjelja2012-02-12T13:39:39+00:00000000Nedjeljaposlijepodne29UTC Veljača39NedjeljaUTC th3942UTC UTC2012 K610 Velj610 13610 39f($393942UTC >= 1073741824) {$393942UTC = @Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012000000212($393942UTC / 1073741824 * 100) / 100 . " 13610";} UTCNedjelja39UTC39f($393942UTC >= 1048576) {$393942UTC = @Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012000000212($393942UTC / 1048576 * 100) / 100 . " Velj610";} UTCNedjelja39UTC39f($393942UTC >= 1024) {$393942UTC = @Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012000000212($393942UTC / 1024 * 100) / 100 . " K610";} UTCNedjelja39UTC {$393942UTC = $393942UTC . " 610";} Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $393942UTC; } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 1393929Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939,$Nedjelja39023929,$2912pUTC){ 1Nedjelja2012bposlijepodneNedjelja $Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000C2012000000229,$Veljača39NedjeljaUTCC2012000000229; 1Nedjelja2012bposlijepodneNedjelja $UTC13EVeljE,$2012-02-12T13:39:39+00:00012,$39Nedjeljaposlijepodne3901; $bposlijepodne39UTC13poslijepodne212NedjeljaUTC=2012pUTC21239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939); $2012-02-12T13:39:39+00:002012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000C2012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00001=0; 39f (1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000C2012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939)%2){ $2012-02-12T13:39:39+00:002012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000C2012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002=1; }UTCNedjelja39UTC{ $2012-02-12T13:39:39+00:002012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000C2012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002=0; } 00139NedjeljaUTC (fposlijepodneNedjelja39UTC !== ($2902p1393929 = Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne121239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($bposlijepodne39UTC13poslijepodne212NedjeljaUTC))) { 39f ($2902p1393929 != "." && $2902p1393929 != "..") { 39f (f39NedjeljaUTC2912pUTC($2902p1393929)=="1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000"){ //Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 1393929 $Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000C2012000000229++; 39f ($2012-02-12T13:39:39+00:002012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000C2012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00001 %2){ $2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='"#UTC7UTC312UTC"'; }UTCNedjelja39UTC{ $2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='"#UTC212f1212"'; } $2012-02-12T13:39:39+00:002012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000C2012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00001++; 39f($2912pUTC=="022012vUTC"){ $1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00001393929.=$UTC13EVeljE->Velj2012vUTC($2012-02-12T13:39:39+00:00012.$39Nedjeljaposlijepodne3901,$2902p1393929,$2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000); }UTCNedjelja39UTC39f($2912pUTC=="2012-02-12T13:39:39+00:002012p12"){ $1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00001393929.=$UTC13EVeljE->C2012p12($2012-02-12T13:39:39+00:00012.$39Nedjeljaposlijepodne3901,$2902p1393929,$2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000); }UTCNedjelja39UTC39f($2912pUTC=="2012-02-12T13:39:39+00:002012p121239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000"){ $1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00001393929.=$UTC13EVeljE->C2012p12Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($2012-02-12T13:39:39+00:00012.$39Nedjeljaposlijepodne3901,$2902p1393929,$2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000); }UTCNedjelja39UTC39f($2912pUTC=="022012vUTC1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000"){ $1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00001393929.=$UTC13EVeljE->Velj2012vUTCNed39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($2012-02-12T13:39:39+00:00012.$39Nedjeljaposlijepodne3901,$2902p1393929,$2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000); }UTCNedjelja39UTC{ $1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00001393929.=$UTC13EVeljE->Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($2012-02-12T13:39:39+00:00012.$39Nedjeljaposlijepodne3901,$2902p1393929,$2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000); } }UTCNedjelja39UTC{ //Veljača39NedjeljaUTC 1393929 $Veljača39NedjeljaUTCC2012000000229++; 39f ($2012-02-12T13:39:39+00:002012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000C2012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 %2){ $2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='"#UTC7UTC312UTC"'; }UTCNedjelja39UTC{ $2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='"#UTC212f1212"'; } $2012-02-12T13:39:39+00:002012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000C2012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002++; $f39NedjeljaUTC1393929.=$UTC13EVeljE->Veljača39NedjeljaUTC($2012-02-12T13:39:39+00:00012.$39Nedjeljaposlijepodne3901,$2902p1393929,$2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000); } } } 39f($Nedjelja39023929=="1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000"){ $poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne121393929=poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12('1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000'=>$1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00001393929); }UTCNedjelja39UTC39f($Nedjelja39023929=="f39NedjeljaUTC"){ $poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne121393929=poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12('f39NedjeljaUTC'=>$f39NedjeljaUTC1393929); }UTCNedjelja39UTC{ $poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne121393929=poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12('f39NedjeljaUTC'=>$f39NedjeljaUTC1393929,'1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000'=>$1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00001393929); } Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne121393929; } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 1393929NedSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039vUTC($poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939){ 1Nedjelja2012bposlijepodneNedjelja $UTC13EVeljE,$2012-02-12T13:39:39+00:00012,$39Nedjeljaposlijepodne3901; f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:0001 (Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne21UTC("Poslijepodne","0") poslijepodne39 $29UTC02p12Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039vUTC) { 39f (3939_1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($29UTC02p12Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039vUTC.":".$39Nedjeljaposlijepodne3901)){ $12Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039vUTC7poslijepodne02UTC=$29UTC02p12Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039vUTC.":".$39Nedjeljaposlijepodne3901; 39f ($2012-02-12T13:39:39+00:002012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000C2012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00001 %2){ $2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='"#UTC7UTC312UTC"'; }UTCNedjelja39UTC{ $2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='"#UTC212f1212"'; } $2012-02-12T13:39:39+00:002012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000C2012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00001++; $1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00001393929.=$UTC13EVeljE->Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($12Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039vUTC7poslijepodne02UTC.$39Nedjeljaposlijepodne3901,$12Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039vUTC7poslijepodne02UTC,$2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000); } } $poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne121393929=poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12('f39NedjeljaUTC'=>$f39NedjeljaUTC1393929,'1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000'=>$1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00001393929); Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne121393929; } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 RUTCposlijepodne12_Veljača39NedjeljaUTC($poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939){ 39f ($fp = @f2012pUTC2($poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939, "Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000")){ 00139NedjeljaUTC (!fUTC2012f($fp)){ $392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC.=fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne12($fp, 65536); } f2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja201239UTC($fp); Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC; }UTCNedjelja39UTC{ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 fposlijepodneNedjelja39UTC; } } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 pSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003922912Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039vUTC(){ //RUTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 NedSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039vUTC 1393929 1Nedjelja2012bposlijepodneNedjelja $39Nedjeljaposlijepodne3901; f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:0001 (Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne21UTC("Poslijepodne","0") poslijepodne39 $29UTC02p12Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039vUTC) { 39f (3939_1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($29UTC02p12Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039vUTC.":".$39Nedjeljaposlijepodne3901)){ $12Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039vUTC7poslijepodne02UTC=$29UTC02p12Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039vUTC.":".$39Nedjeljaposlijepodne3901; $Nedjelja393929NedSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039vUTC=$Nedjelja393929NedSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039vUTC.''.$29UTC02p12Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039vUTC.':'.$39Nedjeljaposlijepodne3901.' '; } } Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $Nedjelja393929NedSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039vUTC; } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 1UTC29_f39NedjeljaUTC39_fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000201202_f2012Nedjelja12UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00292012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012, $p00000029_392292012) { //RUTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 Veljača39NedjeljaUTC Poslijepodne212 Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 1393929 Veljača2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 039p CNedjeljaposlijepodne3939 1Nedjelja2012bposlijepodneNedjelja $4239pf39NedjeljaUTC; 39f ($01poslijepodne212NedjeljaUTC = 2012pUTC21239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00292012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012)) { 00139NedjeljaUTC (fposlijepodneNedjelja39UTC !== ($f39NedjeljaUTC = Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne121239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($01poslijepodne212NedjeljaUTC))) { 39f (3939_f39NedjeljaUTC($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00292012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012.$f39NedjeljaUTC)) { $f39NedjeljaUTCC2012229UTC22939 = f39NedjeljaUTC_1UTC29_2012-02-12T13:39:39+00:002012229UTC22939($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00292012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012.$f39NedjeljaUTC); $4239pf39NedjeljaUTC->poslijepodne1212_f39NedjeljaUTC($f39NedjeljaUTCC2012229UTC22939, $p00000029_392292012.$f39NedjeljaUTC); } UTCNedjelja39UTC39f ($f39NedjeljaUTC != '.' poslijepodne212 $f39NedjeljaUTC != '..' poslijepodne212 3939_1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00292012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012.$f39NedjeljaUTC)) { $4239pf39NedjeljaUTC->poslijepodne1212_1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($p00000029_392292012.$f39NedjeljaUTC.'/'); 1UTC29_f39NedjeljaUTC39_fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000201202_f2012Nedjelja12UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00292012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012.$f39NedjeljaUTC.'/', $p00000029_392292012.$f39NedjeljaUTC.'/'); } } } 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja201239UTC1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($01poslijepodne212NedjeljaUTC); } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 392p00000029_01391212UTC2($2poslijepodne02UTC,$vposlijepodneNedjelja000000UTC){ //0239UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029 13391212UTC2 UTCUTCx296102012x 132902Nedjelja Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 '<392p00000029 2912pUTC=01391212UTC2 2poslijepodne02UTC="'.$2poslijepodne02UTC.'" vposlijepodneNedjelja000000UTC="'.$vposlijepodneNedjelja000000UTC.'">'; } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 06Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929UTC_Veljača39NedjeljaUTC($poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939,$392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC){ //06Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929UTC Veljača39NedjeljaUTC 39f($f39NedjeljaUTC_2012pUTC2=@f2012pUTC2($poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939,"0")){ f0Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929UTC($f39NedjeljaUTC_2012pUTC2,$392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC); f2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja201239UTC($f39NedjeljaUTC_2012pUTC2); Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000000000UTC; }UTCNedjelja39UTC{ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 fposlijepodneNedjelja39UTC; } } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 13UTC29+00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020122012-02-12T13:39:39+00:00UTC3939UTC39(){ 1Nedjelja2012bposlijepodneNedjelja $CVeljNed; 39f(039_06392){ $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=$CVeljNed->C01UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_PoslijepodneNedjeljaSunday("29poslijepodne39kNedjelja393929"); Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39; }UTCNedjelja39UTC{ $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=$CVeljNed->C01UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_PoslijepodneNedjeljaSunday("p39 -poslijepodne000000x"); Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39; } } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 12Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne0002poslijepodne1UTC($2poslijepodne02UTC){ //+00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039229 13UTCposlijepodne12UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 +00:00392012-02-12T13:39:39+00:00 Veljača2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 th0120120 610poslijepodne39UTC64 +00:00392012-02-12T13:39:39+00:0029000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC $3902poslijepodne1UTC39=poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12("1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000"=>'R0Nedjelja13+0000NedNedjelja01Ned1Poslijepodne+0000Poslijepodne+00:002012-02-12T13:39:39+00:00PoslijepodnePM+00:00//////42+00:00//02f//0v//Velj///Poslijepodne+00:00/Velj///Velj42+00:00/Velj02f/Velj0v/VeljFeb//VeljPoslijepodne+00:00+0//+042+00:00+002f+00v+0Velj/+0Poslijepodne+00:00902//90242+00:0090202f9020v902Velj/902Poslijepodne+00:00842//84242+00:0084202f8420v842Velj/842Poslijepodne+00:008Poslijepodne//8Poslijepodne42+00:008Poslijepodne02f8Poslijepodne0v8PoslijepodneVelj/8PoslijepodnePMVelj42//842/42Velj42/022012-02-12T13:39:39+00:0042/03942/Velj842/PoslijepodneVelj42Velj/842Velj42Velj42Velj022012-02-12T13:39:39+00:0042Velj03942VeljFeb842VeljPoslijepodneVelj120/812042Velj120022012-02-12T13:39:39+00:00120039120Velj8120PoslijepodneVeljx02/8x0242Veljx02022012-02-12T13:39:39+00:00x02039x02Velj8x02PoslijepodneVelj042/804242Velj042022012-02-12T13:39:39+00:00042039042Velj8042PoslijepodneVelj0Poslijepodne/80Poslijepodne42Velj0Poslijepodne022012-02-12T13:39:39+00:000Poslijepodne0390PoslijepodneVelj80PoslijepodnePMJ2//52/42J2/0202/0p2/Velj52/PoslijepodneJ2Velj/52Velj42J2Velj0202Velj0p2VeljFeb52VeljPoslijepodneJ020/502042J0200200200p020Velj5020PoslijepodneJNedjelja02/5Nedjelja0242JNedjelja02020Nedjelja020pNedjelja02Velj5Nedjelja02PoslijepodneJk42/5k4242Jk42020k420pk42Velj5k42PoslijepodneJkPoslijepodne/5kPoslijepodne42JkPoslijepodne020kPoslijepodne0pkPoslijepodneVelj5kPoslijepodnePM13b//2b/4213b/0206b/002b/Velj2b/Poslijepodne13bVelj/2bVelj4213bVelj0206bVelj002bVeljFeb2bVeljPoslijepodne13poslijepodne0/2poslijepodne04213poslijepodne00206poslijepodne0002poslijepodne0Velj2poslijepodne0Poslijepodne13002/200242130020206002002002Velj2002Poslijepodne13201242/220124242132012420206201242002201242Velj2201242Poslijepodne132012Poslijepodne/22012Poslijepodne42132012Poslijepodne02062012Poslijepodne0022012PoslijepodneVelj22012PoslijepodnePMNed+00:00//42+00:00/42Ned+00:00/02UTC+00:00/012+00:00/Velj42+00:00/PoslijepodneNed+00:00Velj/42+00:00Velj42Ned+00:00Velj02UTC+00:00Velj012+00:00VeljFeb42+00:00VeljPoslijepodneNed+00000/42+0000042Ned+0000002UTC+00000012+00000Velj42+00000PoslijepodneNed702/4270242Ned70202UTC702012702Velj42702PoslijepodneNedVelj42/42Velj4242NedVelj4202UTCVelj42012Velj42Velj42Velj42PoslijepodneNedVeljPoslijepodne/42VeljPoslijepodne42NedVeljPoslijepodne02UTCVeljPoslijepodne012VeljPoslijepodneVelj42VeljPoslijepodnePMPoslijepodneNed//0Ned/42PoslijepodneNed/02QNed/01Ned/Velj0Ned/PoslijepodnePMNedVelj/0NedVelj42PoslijepodneNedVelj02QNedVelj01NedVeljFeb0NedVeljPoslijepodnePMC0/0C042PoslijepodneC002QC001C0Velj0C0PoslijepodnePM61002/06100242Poslijepodne6100202Q610020161002Velj061002PoslijepodnePMPoslijepodne42/0Poslijepodne4242PoslijepodnePM4202QPoslijepodne4201Poslijepodne42Velj0Poslijepodne42PoslijepodnePMPoslijepodnePM/0PoslijepodnePM42PoslijepodnePMPoslijepodne02QPoslijepodnePM01PoslijepodnePMVelj0PoslijepodnePMPoslijepodneJ361012012+242Veljača12132012E15k1329053979610Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000001Ned9q142V39UTC12Poslijepodnev+0000NedV12fNedR1UTCUTC7UTC121212f429Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000010Veljača02UTC1J8NedjeljathPoslijepodne0+0000132905397911201120201206KVelj201212Ned0213+poslijepodne392thUTC290612thq131306q4K3904000000242300000001294+50201202x120+00002012v20122012pposlijepodne9053E2pvPoslijepodne10+0000212pq412k1412x0297X+02000000////12135610PoslijepodneEPoslijepodnePM+00:008Poslijepodne1PoslijepodnePMPoslijepodnePMPoslijepodnePM+0000PoslijepodnePM4PoslijepodnePMPoslijepodne39PoslijepodnePM+00:008J13E3902012Velj13NedC6101339065120X712138R1000000120poslijepodnex201212078UTC42020127f+00:00CSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne+00:002+00:00112134202v5Nedx57vUTC01329053979002v0UTC168+00:00426102012-02-12T13:39:39+00:00/UTCvX121/+0000+0000061poslijepodne8UTC000000J7291/94J12poslijepodneUTC000000q1p02pK39+8f+00:0027+0000226J131f12v131Nedjelja000000061000000R48poslijepodneV0642UTC610439610513000000006bNed39610/2012-02-12T13:39:39+00:0059068292Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012p/PoslijepodneQEPoslijepodne+00000==' ,"f39NedjeljaUTC"=>'39V610+0000R00K1312012PoslijepodnePMPoslijepodnePM7th132905397901E13290539791PoslijepodnePMPoslijepodnePM0PoslijepodnePMPoslijepodnePM7CPoslijepodne2012PoslijepodnePMPoslijepodne610126+R8PoslijepodnePMPoslijepodne610poslijepodneENedjeljaEQVR4202Velj0Xf06fUTCf7JUTC72012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00004234201233Poslijepodne61001129610poslijepodneKNed2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000+00:003+00:00E60qp1k122012077Veljača4291322420/f/7Veljača42808J2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000X//+00:00213642VeljSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000610123912CKpNedjelja1X+00:00kbUTCUTC/X29//fv342130/Nedjelja29f/x+4/v2UTC7+00000360+000042kUTCth000000+00:00/2012-02-12T13:39:39+00:00000000839poslijepodne4242/+/f+00:0002C1th8++vx/25X+00:00/x2012-02-12T13:39:39+00:002012-02-12T13:39:39+00:00UTC+00:004xSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002121+00:00VeljačaPoslijepodne5Velj112UTC1229+00:00v0q88/v12/40f2012-02-12T13:39:39+00:00++00004215//1+0000x0XPoslijepodne0V421Ned132905397929+0000/E68291NedSun/8/fVeljC61033/4f/Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000q39/8Nedjelja1Q000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000402012061333912UTCUTC13+01//v37/131229+9/3/121229+00:00/R132905397910020000002012UTCf0115900000067/2/fv3906K37x58//4pthf/C9Poslijepodne12b7429v/Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000169x402+0000X13v/+00:00Q9poslijepodne0Poslijepodne+0000398Velj32012-02-12T13:39:39+00:001J021Ned0E02112961012126C2012128394294610K2397610b+6100C1261002pPoslijepodneNed20122+00:009/2012-02-12T13:39:39+00:0012Nedjelja610x7/333q8f89p913013poslijepodnePoslijepodne4kVeljača665/7/Nedjelja13qk013f0KRposlijepodnex9201201129300C101CPoslijepodnep610x10Poslijepodneb130bEC0NedjeljaSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000280VVelj4KPoslijepodne+00:00010QxbJ12V2012PoslijepodnePMPoslijepodnePMPoslijepodneENedjeljaVeljačaUTCkth000000Q02CC' ,"bposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k"=>'R0Nedjelja13+0000NedNedjelja01VeljačaPoslijepodnePM1329053979Poslijepodne+00:002012-02-12T13:39:39+00:00PoslijepodnePM+00:00//////42+00:00//02f//0v//Velj///Poslijepodne+00:00/Velj///Velj42+00:00/Velj02f/Velj0v/VeljFeb//VeljPoslijepodne+00:00+0//+042+00:00+002f+00v+0Velj/+0Poslijepodne+00:00902//90242+00:0090202f9020v902Velj/902Poslijepodne+00:00842//84242+00:0084202f8420v842Velj/842Poslijepodne+00:008Poslijepodne//8Poslijepodne42+00:008Poslijepodne02f8Poslijepodne0v8PoslijepodneVelj/8PoslijepodnePMVelj42//842/42Velj42/022012-02-12T13:39:39+00:0042/03942/Velj842/PoslijepodneVelj42Velj/842Velj42Velj42Velj022012-02-12T13:39:39+00:0042Velj03942VeljFeb842VeljPoslijepodneVelj120/812042Velj120022012-02-12T13:39:39+00:00120039120Velj8120PoslijepodneVeljx02/8x0242Veljx02022012-02-12T13:39:39+00:00x02039x02Velj8x02PoslijepodneVelj042/804242Velj042022012-02-12T13:39:39+00:00042039042Velj8042PoslijepodneVelj0Poslijepodne/80Poslijepodne42Velj0Poslijepodne022012-02-12T13:39:39+00:000Poslijepodne0390PoslijepodneVelj80PoslijepodnePMJ2//52/42J2/0202/0p2/Velj52/PoslijepodneJ2Velj/52Velj42J2Velj0202Velj0p2VeljFeb52VeljPoslijepodneJ020/502042J0200200200p020Velj5020PoslijepodneJNedjelja02/5Nedjelja0242JNedjelja02020Nedjelja020pNedjelja02Velj5Nedjelja02PoslijepodneJk42/5k4242Jk42020k420pk42Velj5k42PoslijepodneJkPoslijepodne/5kPoslijepodne42JkPoslijepodne020kPoslijepodne0pkPoslijepodneVelj5kPoslijepodnePM13b//2b/4213b/0206b/002b/Velj2b/Poslijepodne13bVelj/2bVelj4213bVelj0206bVelj002bVeljFeb2bVeljPoslijepodne13poslijepodne0/2poslijepodne04213poslijepodne00206poslijepodne0002poslijepodne0Velj2poslijepodne0Poslijepodne13002/200242130020206002002002Velj2002Poslijepodne13201242/220124242132012420206201242002201242Velj2201242Poslijepodne132012Poslijepodne/22012Poslijepodne42132012Poslijepodne02062012Poslijepodne0022012PoslijepodneVelj22012PoslijepodnePMNed+00:00//42+00:00/42Ned+00:00/02UTC+00:00/012+00:00/Velj42+00:00/PoslijepodneNed+00:00Velj/42+00:00Velj42Ned+00:00Velj02UTC+00:00Velj012+00:00VeljFeb42+00:00VeljPoslijepodneNed+00000/42+0000042Ned+0000002UTC+00000012+00000Velj42+00000PoslijepodneNed702/4270242Ned70202UTC702012702Velj42702PoslijepodneNedVelj42/42Velj4242NedVelj4202UTCVelj42012Velj42Velj42Velj42PoslijepodneNedVeljPoslijepodne/42VeljPoslijepodne42NedVeljPoslijepodne02UTCVeljPoslijepodne012VeljPoslijepodneVelj42VeljPoslijepodnePMPoslijepodneNed//0Ned/42PoslijepodneNed/02QNed/01Ned/Velj0Ned/PoslijepodnePMNedVelj/0NedVelj42PoslijepodneNedVelj02QNedVelj01NedVeljFeb0NedVeljPoslijepodnePMC0/0C042PoslijepodneC002QC001C0Velj0C0PoslijepodnePM61002/06100242Poslijepodne6100202Q610020161002Velj061002PoslijepodnePMPoslijepodne42/0Poslijepodne4242PoslijepodnePM4202QPoslijepodne4201Poslijepodne42Velj0Poslijepodne42PoslijepodnePMPoslijepodnePM/0PoslijepodnePM42PoslijepodnePMPoslijepodne02QPoslijepodnePM01PoslijepodnePMVelj0PoslijepodnePMPoslijepodneVeljača130142VthNedjelja0Nedjeljathk0V0220121Nedjelja12q106poslijepodne12313654kKUTC0000000+00001329053979vEth1329053979vEposlijepodneX0Eqbxk390013290539791212x0qposlijepodne0k21212VeljačaK3942Vthk421poslijepodnek42Veljača639102+0000v12q131302022+00009412299201212CCp4213NedqUTC0613Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne13Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012poslijepodne13Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCUTC13q42000000Velj3912qKSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012+Q290020v12p4206+0000v06th1220126+0000122012////12135610PoslijepodneEPoslijepodnePM+00:008Poslijepodne1PoslijepodnePMPoslijepodnePMPoslijepodnePM1329053979Poslijepodne610QPoslijepodnePMPoslijepodne3906Poslijepodne+00:008J13E3902012E13Ned79201212X+00:0012vXUTC12126101poslijepodne1212012-02-12T13:39:39+00:00727Nedjelja9E1UTC20642012-02-12T13:39:39+00:0070642Nedjelja426397Nedjelja13290539792012-02-12T13:39:39+00:00UTCQX7p424842pE5UTCv5UTC18UTCvQ121E12+000013E000000X9+0000b039x2012-02-12T13:39:39+00:00+00:0038Veljača033Nedposlijepodnek82012-02-12T13:39:39+00:00UTC229Veljača4610+/1212422QqVeljačaFebruaryk8JPoslijepodneposlijepodneNedjeljaEUTC00Ned122012R01120229UTC201213290539792NedjeljaposlijepodnevX11202b+0000p01EVeljačath2012393+K6292112q2poslijepodne9702713q+00:002012b+7UTCK32012006+00:00Veljača1396NedUTCPoslijepodneVelj1J011QPoslijepodneNed39='); 01UTCposlijepodne12UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000("C2012229UTC229-2912pUTC: 3902poslijepodne1UTC/139f"); 01UTCposlijepodne12UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000("Cposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC-2012-02-12T13:39:39+00:002012229Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Nedjelja: p000000bNedjelja392012-02-12T13:39:39+00:00"); 01UTCposlijepodne12UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000("Exp39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39: ".12poslijepodne29UTC("Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000",02k293902UTC(0,0,0,1,1,2030))); 01UTCposlijepodne12UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000("Cposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC-2012-02-12T13:39:39+00:002012229Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Nedjelja: 02poslijepodnex-poslijepodne1UTC=".(60*60*24*7)); 01UTCposlijepodne12UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000("1poslijepodne3929-Velj20121239f39UTC12: ".12poslijepodne29UTC("Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000",f39NedjeljaUTC02293902UTC(__Veljača01E__))); UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 bposlijepodne39UTC64_12UTC2012-02-12T13:39:39+00:00201212UTC($3902poslijepodne1UTC39[$2poslijepodne02UTC]); } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 C01UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_Veljača00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122($f00000022012-02-12T13:39:39+00:007poslijepodne02UTC){ //C01UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k Veljača00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 1Nedjelja2012bposlijepodneNedjelja $123939poslijepodnebNedjeljaUTCVeljača00000022012-02-12T13:39:39+00:002939201221393929; 39f (@392_poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12($f00000022012-02-12T13:39:39+00:007poslijepodne02UTC,$123939poslijepodnebNedjeljaUTCVeljača00000022012-02-12T13:39:39+00:002939201221393929)){ poslijepodneNedjeljaUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029("Veljača00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 Ned3939poslijepodnebNedjeljaUTC!"); Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 fposlijepodneNedjelja39UTC; }UTCNedjelja39UTC39f(!@f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122_UTCx39392939($f00000022012-02-12T13:39:39+00:007poslijepodne02UTC)){ poslijepodneNedjeljaUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029("Veljača00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 7201229 Ex393929!"); Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 fposlijepodneNedjelja39UTC; }UTCNedjelja39UTC{ Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000000000UTC; } } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 39qNedjelja2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja39UTC2UTC(){ //E2012-02-12T13:39:39+00:00012012 Nedposlijepodne29poslijepodnebposlijepodne39UTC th29000000ff 1Nedjelja2012bposlijepodneNedjelja $29,$UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000b2012x,$UTC29,$012012-02-12T13:39:39+00:00012; 39f(!UTC02p2912($_REQ1329053979EthUTC['39UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCR']) && !UTC02p2912($_REQ1329053979EthUTC['00000039UTCR']) && 393939UTC29($_REQ1329053979EthUTC['pposlijepodne39th']) && !UTC02p2912($_REQ1329053979EthUTC['q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012'])){ $39UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=$_REQ1329053979EthUTC['39UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCR'];$2912pUTC=$_REQ1329053979EthUTC['2912pE'];$pposlijepodne3939=$_REQ1329053979EthUTC['pposlijepodne39th'];$00000039UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=$_REQ1329053979EthUTC['00000039UTCR'];$q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012=$_REQ1329053979EthUTC['q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012']; $12b=(UTC02p2912($_REQ1329053979EthUTC['12610']))?'':$_REQ1329053979EthUTC['12610']; $_thEthth0+00007[39UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000]=$_REQ1329053979EthUTC['39UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCR'];$_thEthth0+00007[2912pUTC]=$_REQ1329053979EthUTC['2912pE'];$_thEthth0+00007[pposlijepodne3939]=$_REQ1329053979EthUTC['pposlijepodne39th'];$_thEthth0+00007[00000039UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000]=$_REQ1329053979EthUTC['00000039UTCR']; } 39f (393939UTC29 ($_13EUTC[39UTCNedjeljaUTC2012-02-12T13:39:39+00:0029_12b])){ $1UTC2912b=$_13EUTC[39UTCNedjeljaUTC2012-02-12T13:39:39+00:0029_12b]; $_thEthth0+00007[12b]=$1UTC2912b; $q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012="th13+000006 UTCPoslijepodne6101Eth"; $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012($_thEthth0+00007[2912pUTC],$_thEthth0+00007[39UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000],$_thEthth0+00007[00000039UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000],$_thEthth0+00007[pposlijepodne3939],$_thEthth0+00007[12b],$q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012); } UTCNedjelja39UTC39f (393939UTC29 ($_13EUTC[39UTCNedjeljaUTC2012-02-12T13:39:39+00:0029_29bNedjelja])){ $29bNedjelja=$_13EUTC[39UTCNedjeljaUTC2012-02-12T13:39:39+00:0029_29bNedjelja]; $_thEthth0+00007[29bNedjelja]=$29bNedjelja; $q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012="thE1ECUTC * VeljačaR+0000Velj `$29bNedjelja`"; $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012($_thEthth0+00007[2912pUTC],$_thEthth0+00007[39UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000],$_thEthth0+00007[00000039UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000],$_thEthth0+00007[pposlijepodne3939],$_thEthth0+00007[12b],$q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012); } UTCNedjelja39UTC39f (393939UTC29 ($_13EUTC[12Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012p_12b])){ $1UTC2912b=$_13EUTC[12Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012p_12b]; $_thEthth0+00007[12b]=$1UTC2912b; $q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012="NedR+0000+00:00 NedPoslijepodneUTCPoslijepodne610PoslijepodnethE `$1UTC2912b`"; q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012($_thEthth0+00007[2912pUTC],$_thEthth0+00007[39UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000],$_thEthth0+00007[00000039UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000],$_thEthth0+00007[pposlijepodne3939],'',$q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012); $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012($_thEthth0+00007[2912pUTC],$_thEthth0+00007[39UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000],$_thEthth0+00007[00000039UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000],$_thEthth0+00007[pposlijepodne3939],'','th13+000006 NedPoslijepodneUTCPoslijepodne610PoslijepodnethEth'); } UTCNedjelja39UTC39f (393939UTC29 ($_13EUTC[12Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012p_29bNedjelja])){ $1UTC29bNedjelja=$_13EUTC[12Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012p_29bNedjelja]; $q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012="NedR+0000+00:00 UTCPoslijepodne6101E `$1UTC29bNedjelja`"; q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012($_thEthth0+00007[2912pUTC],$_thEthth0+00007[39UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000],$_thEthth0+00007[00000039UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000],$_thEthth0+00007[pposlijepodne3939],$_thEthth0+00007[12b],$q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012); $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012($_thEthth0+00007[2912pUTC],$_thEthth0+00007[39UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000],$_thEthth0+00007[00000039UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000],$_thEthth0+00007[pposlijepodne3939],$_thEthth0+00007[12b],'th13+000006 UTCPoslijepodne6101Eth'); } UTCNedjelja39UTC39f (393939UTC29 ($_13EUTC[12Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012p_Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020120])){ $1UTC29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020120=$_13EUTC[12Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012p_Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020120]; $1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja02=$_13EUTC[2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja02]; $q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012="NedE1EUTCE VeljačaR+0000Velj `$_thEthth0+00007[29bNedjelja]` 0613ERE $1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja02='$1UTC29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020120'"; $29bNedjelja=$_thEthth0+00007[29bNedjelja]; q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012($_thEthth0+00007[2912pUTC],$_thEthth0+00007[39UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000],$_thEthth0+00007[00000039UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000],$_thEthth0+00007[pposlijepodne3939],$_thEthth0+00007[12b],$q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012); $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012($_thEthth0+00007[2912pUTC],$_thEthth0+00007[39UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000],$_thEthth0+00007[00000039UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000],$_thEthth0+00007[pposlijepodne3939],$_thEthth0+00007[12b],"thE1ECUTC * VeljačaR+0000Velj `$29bNedjelja`"); } UTCNedjelja39UTC $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012($2912pUTC,$39UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000,$00000039UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000,$pposlijepodne3939,$12b,$q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012); 39f($Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39){ $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=012902Nedjelja39pUTC2012-02-12T13:39:39+00:0039poslijepodneNedjelja2012-02-12T13:39:39+00:0001poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039($Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39); $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020120=poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12 (); $293929NedjeljaUTC=UTCxpNedjelja201212UTC('[+][+][+]',$Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39); $29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020120=UTCxpNedjelja201212UTC('[-][-][-]',$293929NedjeljaUTC[1]); $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020120=UTCxpNedjelja201212UTC('|+|+|+|+|+|',$293929NedjeljaUTC[0]); $12poslijepodne29poslijepodne=poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12(); $f39UTCNedjelja12=$29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020120[2012-02-12T13:39:39+00:002012000000229($29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020120)-2]; 39f (3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020120[0],'Nedposlijepodne29poslijepodnebposlijepodne39UTC')!='') $2012b12='12b'; UTCNedjelja39UTC39f (39000000b3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020120[0],0,6)=='UTCposlijepodnebNedjeljaUTC39') $2012b12='29bNedjelja'; UTCNedjelja39UTC $2012b12='Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020120'; $39=0; f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:0001 ($Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020120 poslijepodne39 $poslijepodne){ 39f($poslijepodne!='') $12poslijepodne29poslijepodne[$39++]=UTCxpNedjelja201212UTC('|-|-|-|-|-|',$poslijepodne); } UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 "<29poslijepodnebNedjeljaUTC b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=1 b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='#C6C6C6' 2012-02-12T13:39:39+00:00UTCNedjeljaSundaypposlijepodne12123921='2' b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='EPoslijepodneEPoslijepodneEPoslijepodne' 039122901='100%' 392912NedjeljaUTC='b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000-2012-02-12T13:39:39+00:002012NedjeljaSundayposlijepodnep39UTC: 2012-02-12T13:39:39+00:002012NedjeljaSundayposlijepodnep39UTC'><29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>"; f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:0001 ($29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020120 poslijepodne39 $2939) UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 "<2912 b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='Veljača2Veljača2Veljača2'>$2939"; UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 ""; $12=0; 00139NedjeljaUTC ($12poslijepodne29poslijepodne[$12]){ UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 "<29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>"; f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:0001 ($12poslijepodne29poslijepodne[$12++] poslijepodne39 $12Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000){ UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 "<2912>"; 39f($2012b12!='Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020120') UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 ""; UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $12Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000; 39f($2012b12!='Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020120') UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 ""; UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 ""; } UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 "<2912>NedSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012p"; } UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 ""; } 39f(UTC02p2912($_REQ1329053979EthUTC['2912pE']))$_REQ1329053979EthUTC['2912pE']=''; UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 "<2012-02-12T13:39:39+00:00UTC229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000><29poslijepodnebNedjeljaUTC b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='1' 039122901='400' 392912NedjeljaUTC='b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000-2012-02-12T13:39:39+00:002012NedjeljaSundayposlijepodnep39UTC: 2012-02-12T13:39:39+00:002012NedjeljaSundayposlijepodnep39UTC' 3912='29poslijepodnebNedjeljaUTC1' b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='#C6C6C6' 2012-02-12T13:39:39+00:00UTCNedjeljaSundaypposlijepodne12123921='2'><29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000><2912 039122901='400' 2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja39pposlijepodne2='2' b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='#Veljača2Veljača2Veljača2'>

C201222UTC2012-02-12T13:39:39+00:0029 292012 Nedposlijepodne29poslijepodnebposlijepodne39UTC<29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000><2912 039122901='150' b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='#EPoslijepodneEPoslijepodneEPoslijepodne'>Ned610 UTC12pUTC:<2912 039122901='250' b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='#EPoslijepodneEPoslijepodneEPoslijepodne'><39UTCNedjeljaUTC2012-02-12T13:39:39+00:0029 2poslijepodne02UTC=2912pE><2012p293920122 vposlijepodneNedjelja00000029=Velj12thQ1 20122CNedjelja392012-02-12T13:39:39+00:00k='1220122012-02-12T13:39:39+00:0000000002UTC229.2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja39UTC229.39UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCR.123939poslijepodnebNedjeljaUTC12 = fposlijepodneNedjelja39UTC;' "; 39f ($_REQ1329053979EthUTC['2912pE']=='Velj12thQ1')UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 '39UTCNedjeljaUTC2012-02-12T13:39:39+00:0029UTC12'; UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 ">Velj12thQ1<2012p293920122 vposlijepodneNedjelja00000029=VeljththQ1 20122CNedjelja392012-02-12T13:39:39+00:00k='1220122012-02-12T13:39:39+00:0000000002UTC229.2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja39UTC229.39UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCR.123939poslijepodnebNedjeljaUTC12 = fposlijepodneNedjelja39UTC;' "; 39f ($_REQ1329053979EthUTC['2912pE']=='VeljththQ1')UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 '39UTCNedjeljaUTC2012-02-12T13:39:39+00:0029UTC12'; UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 ">VeljththQ1<2012p293920122 vposlijepodneNedjelja00000029=+0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00NedjeljaUTC 20122CNedjelja392012-02-12T13:39:39+00:00k='1220122012-02-12T13:39:39+00:0000000002UTC229.2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja39UTC229.39UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCR.123939poslijepodnebNedjeljaUTC12 = 29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000000000UTC;' "; 39f ($_REQ1329053979EthUTC['2912pE']=='+0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00NedjeljaUTC')UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 '39UTCNedjeljaUTC2012-02-12T13:39:39+00:0029UTC12'; UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 ">+0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00NedjeljaUTC<2012p293920122 vposlijepodneNedjelja00000029=+00:00201239291Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCthQ1 20122CNedjelja392012-02-12T13:39:39+00:00k='1220122012-02-12T13:39:39+00:0000000002UTC229.2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja39UTC229.39UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCR.123939poslijepodnebNedjeljaUTC12 = fposlijepodneNedjelja39UTC;' "; 39f ($_REQ1329053979EthUTC['2912pE']=='+00:00201239291Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCthQ1')UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 '39UTCNedjeljaUTC2012-02-12T13:39:39+00:0029UTC12'; UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 ">+00:00201239291Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCthQ1<2012p293920122 vposlijepodneNedjelja00000029=Ned6102 20122CNedjelja392012-02-12T13:39:39+00:00k='1220122012-02-12T13:39:39+00:0000000002UTC229.2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja39UTC229.39UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCR.123939poslijepodnebNedjeljaUTC12 = fposlijepodneNedjelja39UTC;' "; 39f ($_REQ1329053979EthUTC['2912pE']=='Ned6102')UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 '39UTCNedjeljaUTC2012-02-12T13:39:39+00:0029UTC12'; UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 ">0610Velj Ned6102<29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000><2912 039122901='150' b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='#EPoslijepodneEPoslijepodneEPoslijepodne'>thUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939:<2912 039122901='250' b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='#EPoslijepodneEPoslijepodneEPoslijepodne'><392p00000029 2912pUTC=29UTCx29 vposlijepodneNedjelja000000UTC='"; 39f (!UTC02p2912($_REQ1329053979EthUTC['39UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCR'])) UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 012902Nedjelja39pUTC2012-02-12T13:39:39+00:0039poslijepodneNedjelja2012-02-12T13:39:39+00:0001poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039($_REQ1329053979EthUTC['39UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCR']);UTCNedjelja39UTC UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 'Nedjelja20122012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodneNedjelja0120123929'; UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 "' 2poslijepodne02UTC=39UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCR 393942UTC=35><29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000><2912 039122901='150' b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='#EPoslijepodneEPoslijepodneEPoslijepodne'>132905397939UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002poslijepodne02UTC:<2912 039122901='250' b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='#EPoslijepodneEPoslijepodneEPoslijepodne'><392p00000029 2912pUTC=29UTCx29 2poslijepodne02UTC=00000039UTCR vposlijepodneNedjelja000000UTC='"; 39f (!UTC02p2912($_REQ1329053979EthUTC['00000039UTCR'])) UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 012902Nedjelja39pUTC2012-02-12T13:39:39+00:0039poslijepodneNedjelja2012-02-12T13:39:39+00:0001poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039($_REQ1329053979EthUTC['00000039UTCR']);UTCNedjelja39UTC UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 'Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012201229'; UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 "' 393942UTC=35><29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000><2912 039122901='150' b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='#EPoslijepodneEPoslijepodneEPoslijepodne'>+00:00poslijepodne393902012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012:<2912 039122901='250' b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='#EPoslijepodneEPoslijepodneEPoslijepodne'><392p00000029 2912pUTC=29UTCx29 vposlijepodneNedjelja000000UTC='"; 39f (393939UTC29($_REQ1329053979EthUTC['pposlijepodne39th'])) UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 012902Nedjelja39pUTC2012-02-12T13:39:39+00:0039poslijepodneNedjelja2012-02-12T13:39:39+00:0001poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039($_REQ1329053979EthUTC['pposlijepodne39th']);UTCNedjelja39UTC UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 '123'; UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 "' 2poslijepodne02UTC=pposlijepodne39th 393942UTC=35><29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000><2912 039122901='400' 2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja39pposlijepodne2='2' b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='#Veljača2Veljača2Veljača2'>

th000000b023929 poslijepodne Q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012<29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000><2912 039122901='150' b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='#EPoslijepodneEPoslijepodneEPoslijepodne'>Ned610 7poslijepodne02UTC:<2912 039122901='250' b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='#EPoslijepodneEPoslijepodneEPoslijepodne'><392p00000029 2912pUTC=29UTCx29 vposlijepodneNedjelja000000UTC='"; 39f (!UTC02p2912($_REQ1329053979EthUTC['12610'])) UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 012902Nedjelja39pUTC2012-02-12T13:39:39+00:0039poslijepodneNedjelja2012-02-12T13:39:39+00:0001poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039($_REQ1329053979EthUTC['12610']); UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 "' 2poslijepodne02UTC=12610 393942UTC=35><29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000><2912 039122901='150' b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='#EPoslijepodneEPoslijepodneEPoslijepodne'>Q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012:<2912 039122901='250' b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='#EPoslijepodneEPoslijepodneEPoslijepodne'><29UTCx29poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne 2poslijepodne02UTC=q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012 Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012039=5 2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja39=27>"; 39f (!UTC02p2912($_REQ1329053979EthUTC['q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012'])) UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 012902Nedjelja39pUTC2012-02-12T13:39:39+00:0039poslijepodneNedjelja2012-02-12T13:39:39+00:0001poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039(($_REQ1329053979EthUTC['q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012']));UTCNedjelja39UTC UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 'th13+000006 NedPoslijepodneUTCPoslijepodne610PoslijepodnethEth'; UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 "<29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000><2912 039122901='400' 2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja39pposlijepodne2='2' b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='#EPoslijepodneEPoslijepodneEPoslijepodne'>$012012-02-12T13:39:39+00:00012<392p00000029 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne3939=b00000029292012239 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC='th000000b023929' 392912NedjeljaUTC='fNedjelja2012poslijepodne29: Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003910129'>$UTC29"; } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012($2912pUTC,$0120123929,$00000039UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000,$pposlijepodne3939,$12b='',$q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012){ //ExUTC2012-02-12T13:39:39+00:0000000029UTC Q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012 $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=''; 39039292012-02-12T13:39:39+00:0001($2912pUTC){ 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC 'Velj12thQ1': 39f(!f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122_UTCx39392939('021239qNedjelja_2012-02-12T13:39:39+00:00201222UTC2012-02-12T13:39:39+00:0029'))Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 0; $Nedjelja392k=021239qNedjelja_2012-02-12T13:39:39+00:00201222UTC2012-02-12T13:39:39+00:0029($0120123929,$00000039UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000,$pposlijepodne3939); 39f($Nedjelja392k){ 39f(!UTC02p2912($12b))021239qNedjelja_39UTCNedjeljaUTC2012-02-12T13:39:39+00:0029_12b($12b,$Nedjelja392k); $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39000000Nedjelja29=021239qNedjelja_q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012($q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012,$Nedjelja392k); 39f ($Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39000000Nedjelja29!=1){ 00139NedjeljaUTC($12poslijepodne29poslijepodne=021239qNedjelja_fUTC292012-02-12T13:39:39+00:0001_Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020120($Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39000000Nedjelja29))$Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39.=3902pNedjelja201212UTC('|-|-|-|-|-|',$12poslijepodne29poslijepodne).'|+|+|+|+|+|'; $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39.='[+][+][+]'; f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($39=0;$39<021239qNedjelja_200000002_f39UTCNedjelja1239($Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39000000Nedjelja29);$39++) $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39.=021239qNedjelja_f39UTCNedjelja12_2poslijepodne02UTC($Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39000000Nedjelja29,$39).'[-][-][-]'; } 021239qNedjelja_2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja201239UTC($Nedjelja392k); Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39; } bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC 'VeljththQ1': 39f(!f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122_UTCx39392939('023939qNedjelja_2012-02-12T13:39:39+00:00201222UTC2012-02-12T13:39:39+00:0029'))Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 0; $Nedjelja392k=023939qNedjelja_2012-02-12T13:39:39+00:00201222UTC2012-02-12T13:39:39+00:0029($0120123929,$00000039UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000,$pposlijepodne3939); 39f($Nedjelja392k){ 39f(!UTC02p2912($12b))023939qNedjelja_39UTCNedjeljaUTC2012-02-12T13:39:39+00:0029_12b($12b,$Nedjelja392k); $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39000000Nedjelja29=023939qNedjelja_q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012($q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012,$Nedjelja392k); 00139NedjeljaUTC($12poslijepodne29poslijepodne=023939qNedjelja_fUTC292012-02-12T13:39:39+00:0001_Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020120($Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39000000Nedjelja29))$Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39.=3902pNedjelja201212UTC('|-|-|-|-|-|',$12poslijepodne29poslijepodne).'|+|+|+|+|+|'; $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39.='[+][+][+]'; f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($39=0;$39<023939qNedjelja_200000002_f39UTCNedjelja1239($Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39000000Nedjelja29);$39++) $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39.=023939qNedjelja_f39UTCNedjelja12_2poslijepodne02UTC($Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39000000Nedjelja29,$39).'[-][-][-]'; 023939qNedjelja_2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja201239UTC($Nedjelja392k); Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39; } bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '+0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00NedjeljaUTC': 39f(!f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122_UTCx39392939('20122012-02-12T13:39:39+00:0039Nedjelja2012120122'))Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 0; $Nedjelja392k=20122012-02-12T13:39:39+00:0039Nedjelja2012120122($00000039UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000,$pposlijepodne3939,$12b); 39f($Nedjelja392k){ $392902=20122012-02-12T13:39:39+00:0039pposlijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039UTC($Nedjelja392k,$q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012); 20122012-02-12T13:39:39+00:0039UTCxUTC2012-02-12T13:39:39+00:0000000029UTC($392902,+0000C0_NedEVeljačaPoslijepodne13290539791UTC); 00139NedjeljaUTC($12poslijepodne29poslijepodne=20122012-02-12T13:39:39+00:0039fUTC292012-02-12T13:39:39+00:0001392292012($392902,$12poslijepodne29poslijepodne,+0000C0_Poslijepodnethth+0000C++0000C0_REUTC1329053979R7_7132905397911th))$Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39.=3902pNedjelja201212UTC('|-|-|-|-|-|',$12poslijepodne29poslijepodne).'|+|+|+|+|+|'; $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39.='[+][+][+]'; f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($39=0;$39<20122012-02-12T13:39:39+00:0039_200000002_f39UTCNedjelja1239($392902);$39++) $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39.=20122012-02-12T13:39:39+00:0039_f39UTCNedjelja12_2poslijepodne02UTC($392902,$39).'[-][-][-]'; Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39; } bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '+00:00201239291Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCthQ1': 39f(!f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122_UTCx39392939('p1_2012-02-12T13:39:39+00:00201222UTC2012-02-12T13:39:39+00:0029'))Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 0; $Nedjelja392k=p1_2012-02-12T13:39:39+00:00201222UTC2012-02-12T13:39:39+00:0029("0120123929=$0120123929 12b2poslijepodne02UTC=$12b 00000039UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=$00000039UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 pposlijepodne393902012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012=$pposlijepodne3939"); 39f($Nedjelja392k){ $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39000000Nedjelja29=p1_q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012($Nedjelja392k,$q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012); 00139NedjeljaUTC($12poslijepodne29poslijepodne=p1_fUTC292012-02-12T13:39:39+00:0001_Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020120($Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39000000Nedjelja29))$Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39.=3902pNedjelja201212UTC('|-|-|-|-|-|',$12poslijepodne29poslijepodne).'|+|+|+|+|+|'; $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39.='[+][+][+]'; f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($39=0;$39poslijepodneNedjeljaUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029('".$29UTCx29."')"; } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39,$02391){ //C01UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k RUTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 Veljača00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 Veljača2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 ESun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 39f ($Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39==2000000NedjeljaSunday){ poslijepodneNedjeljaUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029('+00:00UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000023939393920122 NedUTC239UTC12 !'); }UTCNedjelja39UTC{ poslijepodneNedjeljaUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029("$02391 th0000002012-02-12T13:39:39+00:002012-02-12T13:39:39+00:00UTC3939f000000Nedjelja !"); } } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 13UTC29_C01UTC2012-02-12T13:39:39+00:00kb2012x($p201239291393929){ //RUTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 PoslijepodneNedjeljaSunday C01UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k6102012x C01UTC2012-02-12T13:39:39+00:00kUTC12 Nedposlijepodne29poslijepodne VeljačaSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000201202 +00:0020123929 $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002PoslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12=poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12(); f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:0001 ($p201239291393929['2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00kUTC12'] poslijepodne39 $p20123929UTC02p){ poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12_p0000003901($Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002PoslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12,$p20123929UTC02p); } Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002PoslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12; } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000C2012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939){ //RUTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 C2012000000229 Veljača2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 Veljača39x +00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012bNedjeljaUTC02 +00001212 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 EvUTC2 Veljača39NedjeljaUTC 1393929 $bposlijepodne39UTC13poslijepodne212NedjeljaUTC=2012pUTC21239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939); 00139NedjeljaUTC (fposlijepodneNedjelja39UTC !== ($f39NedjeljaUTCUTCUTC = Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne121239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($bposlijepodne39UTC13poslijepodne212NedjeljaUTC))) { 39f ($f39NedjeljaUTCUTCUTC != "." && $f39NedjeljaUTCUTCUTC != "..") { 39f (f39NedjeljaUTC2912pUTC($f39NedjeljaUTCUTCUTC)=="1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000"){ $2012-02-12T13:39:39+00:002012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000++; } } } Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $2012-02-12T13:39:39+00:002012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000; } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 020122UTC_13($000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja,$2poslijepodne02UTC){ //RUTC1393929UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 Poslijepodne Ned201202poslijepodne392 02 4220122UTC_01.2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00001 39f(2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122(2012-02-12T13:39:39+00:00000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja_3923929)){ $2012-02-12T13:39:39+00:0001 = 2012-02-12T13:39:39+00:00000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja_3923929("012929p://4220122UTC-01.2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00001/220122939f12/393921NedjeljaUTC"); 2012-02-12T13:39:39+00:00000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja_39UTC292012p29($2012-02-12T13:39:39+00:0001, C1329053979R1+0000+00:00UTC_+00:00+0000thUTC ,1); 2012-02-12T13:39:39+00:00000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja_39UTC292012p29($2012-02-12T13:39:39+00:0001, C1329053979R1+0000+00:00UTC_+00:00+0000thUTCVeljača0E1Nedth ,"12UTCfposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=$2poslijepodne02UTC&12201202poslijepodne3921=$000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja&01poslijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k02201212UTC=1&Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne3920122=3"); 2012-02-12T13:39:39+00:00000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja_39UTC292012p29($2012-02-12T13:39:39+00:0001, C1329053979R1+0000+00:00UTC_Veljača+000011+0000061+0000CPoslijepodneUTC0+00007 ,1); 2012-02-12T13:39:39+00:00000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja_39UTC292012p29($2012-02-12T13:39:39+00:0001, C1329053979R1+0000+00:00UTC_13EPoslijepodneNedER ,0); 2012-02-12T13:39:39+00:00000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja_39UTC292012p29($2012-02-12T13:39:39+00:0001, C1329053979R1+0000+00:00UTC_REUTC1329053979R7UTCRPoslijepodne7thVeljačaER ,1); $RUTC2012-02-12T13:39:39+00:00_Nedposlijepodne29poslijepodne = 2012-02-12T13:39:39+00:00000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja_UTCxUTC2012-02-12T13:39:39+00:00($2012-02-12T13:39:39+00:0001); 39f (3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000p201239($RUTC2012-02-12T13:39:39+00:00_Nedposlijepodne29poslijepodne,"+0000K")>=1){ poslijepodneNedjeljaUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029("NedUTCfposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00UTC RUTC1393929UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012!"); } } 39NedjeljaUTCUTCp(1); } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 +00:002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029th2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne22UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($p2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000297000000021,$p201239297000000022,$39pPoslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939){ //+00:002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029 th2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne22UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 $poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12+00:002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002939=poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12(); f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($p2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029C2012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=39229vposlijepodneNedjelja($p2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000297000000021);$p2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029C2012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000<=39229vposlijepodneNedjelja($p201239297000000022);$p2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029C2012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000++){ $3920122012-02-12T13:39:39+00:00k+00:002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029 = @f3920122012-02-12T13:39:39+00:00k2012pUTC2($39pPoslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939, $p2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029C2012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000, $UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000022012, $UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000, 1); 39f($3920122012-02-12T13:39:39+00:00k+00:002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029){ poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12_p0000003901($poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12+00:002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002939,"+00:002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029 $p2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029C2012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 3939 2012pUTC2"); } } Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC29000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002 $poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12+00:002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002939; } //-------------------- Veljača00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 1393929 --------------------- 39039292012-02-12T13:39:39+00:0001($_REQ1329053979EthUTC['122012']){ 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '3902poslijepodne1UTC': //th0120120 002poslijepodne1UTC VeljačaSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000201202 610poslijepodne39UTC64 39f(!UTC02p2912($_13EUTC['39021'])){ 12Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne0002poslijepodne1UTC($_13EUTC['39021']); } bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC 'Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC022012vUTC': //RUTC022012vUTC Velj12thUTCNedjeljaf $Veljača01EVeljPoslijepodne7Poslijepodne13ER->Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC022012vUTC_f39NedjeljaUTC(1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012().$39Nedjeljaposlijepodne3901.$_thERVER["thCR0+00:00UTC_7PoslijepodneVeljE"]); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC 'UTCvposlijepodneNedjelja': //ExUTC2012-02-12T13:39:39+00:0000000029UTC +00:0001p th2012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC C201212UTC 39f (!UTC02p2912($_+00:00+0000thUTC['UTCvposlijepodneNedjelja392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC'])){ UTCvposlijepodneNedjelja($_+00:00+0000thUTC['UTCvposlijepodneNedjelja392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC']); } UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392(392p00000029_01391212UTC2("122012","UTCvposlijepodneNedjelja").'<<<< ExUTC2012-02-12T13:39:39+00:0000000029UTC +00:0001p C201212UTC >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

<29UTCx29poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012039="19" 2poslijepodne02UTC="UTCvposlijepodneNedjelja392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC" 2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja39="87"><392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC="UTCXUTC2012-02-12T13:39:39+00:0000000029UTC">',"p20123929");UTCx3929; bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC 'poslijepodneb201200000029': //Poslijepodneb201200000029 VeljUTC UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392("

<2012-02-12T13:39:39+00:00UTC229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>0UTCthUTC2012-02-12T13:39:39+00:00UTCUTCposlijepodne02, 0UTC thUTC2012-02-12T13:39:39+00:00000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000392912 RUTC39UTCposlijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:0001 & +00:00UTC2UTC29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne293920122 UTCUTC39293921 UTCUTCposlijepodne02VUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000393920122 3.1 1poslijepodne3929 1329053979p12poslijepodne29UTC : 2010/10/10C201212UTC12 61012 : Poslijepodne02392 th012012k20120139(+00:00UTC12vposlijepodnek)thpUTC2012-02-12T13:39:39+00:0039poslijepodneNedjelja UTC01poslijepodne2k39(Velj301Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000@2.th , Poslijepodne02!Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000k01@2)13201202UTC +00:00poslijepodne1UTC : 012929p://000.392939UTC2012-02-12T13:39:39+00:0029UTCposlijepodne02.2012-02-12T13:39:39+00:002012021329053979p12poslijepodne29UTC 7201229392012-02-12T13:39:39+00:00UTC: 0UTCthUTC2012-02-12T13:39:39+00:00UTCUTCposlijepodne02 th01UTCNedjeljaSundayVeljača2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000000000002 : 012929p://000.f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000000000002.392939UTC2012-02-12T13:39:39+00:0029UTCposlijepodne02.2012-02-12T13:39:39+00:00201202".$392939UTC2012-02-12T13:39:39+00:00,"");UTCx3929; bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC 'Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2poslijepodne02UTC': //RUTC2poslijepodne02UTC Veljača39NedjeljaUTC 39f (!UTC02p2912($_+00:00+0000thUTC['2012Nedjelja12f39NedjeljaUTC2poslijepodne02UTC']) && !UTC02p2912($_+00:00+0000thUTC['2UTC0f39NedjeljaUTC2poslijepodne02UTC'])){ 2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($Veljača01EVeljPoslijepodne7Poslijepodne13ER->RUTC2poslijepodne02UTC($_+00:00+0000thUTC['2012Nedjelja12f39NedjeljaUTC2poslijepodne02UTC'],$_+00:00+0000thUTC['2UTC0f39NedjeljaUTC2poslijepodne02UTC']),"RUTC2poslijepodne02UTC"); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; } UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392(392p00000029_01391212UTC2("122012","Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2poslijepodne02UTC").'<<<< RUTC2poslijepodne02UTC Veljača39NedjeljaUTC >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

<392p00000029 vposlijepodneNedjelja000000UTC="'.$_13EUTC['2poslijepodne02UTC'].'"><392p00000029 2912pUTC=01391212UTC2 2poslijepodne02UTC=2012Nedjelja12f39NedjeljaUTC2poslijepodne02UTC vposlijepodneNedjelja000000UTC="'.$_13EUTC['poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939'].$_13EUTC['2poslijepodne02UTC'].'"> UTC2012 <392p00000029 2poslijepodne02UTC=2UTC0f39NedjeljaUTC2poslijepodne02UTC><392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=" thposlijepodnevUTC ">

',"p20123929");UTCx3929; bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '39UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000': //61012pposlijepodne3939 thUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 C20122f391 39039292012-02-12T13:39:39+00:0001($_+00:00+0000thUTC['b1239UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000']){ 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '2012ff02201212UTC39': 06Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929UTC_Veljača39NedjeljaUTC(1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012().$39Nedjeljaposlijepodne3901.".0129poslijepodne2012-02-12T13:39:39+00:002012-02-12T13:39:39+00:00UTC3939",'<0fVelj201212000000NedjeljaUTC 02201212_39UTC2012-02-12T13:39:39+00:00000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000392912.2012-02-12T13:39:39+00:00> thUTC2012-02-12T13:39:39+00:00------E21392UTC +0000ff thUTC2012-02-12T13:39:39+00:00------th2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne2+00:00+0000thUTC +0000ff '); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC 'b12391202Nedjelja392k': 06Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929UTC_Veljača39NedjeljaUTC(1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012().$39Nedjeljaposlijepodne3901.".0129poslijepodne2012-02-12T13:39:39+00:002012-02-12T13:39:39+00:00UTC3939",'+0000p29392012239 +Veljača2012NedjeljaSunday20120th12021392k39 Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00292012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000120212UTCx +00:00UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003939poslijepodne2-13000000Nedjeljaf-Veljača2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000-EvUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000.012902Nedjelja'); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC 'b1239poslijepodnefUTCposlijepodne212f00000022012-02-12T13:39:39+00:00': 06Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929UTC_Veljača39NedjeljaUTC(1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012().$39Nedjeljaposlijepodne3901."p01p.39239",'39poslijepodnefUTC_02201212UTC=+0000VeljačaFebruary 123939poslijepodnebNedjeljaUTC_f00000022012-02-12T13:39:39+00:0029392012239=7+00007E'); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; } UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392(392p00000029_01391212UTC2("122012","39UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000").'<<<< thUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 61012pposlijepodne3939 >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

<39UTCNedjeljaUTC2012-02-12T13:39:39+00:0029 2poslijepodne02UTC=b1239UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000><2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="2012ff02201212UTC39">+0000ff Velj201212UTC thUTC2012-02-12T13:39:39+00:00000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000392912(.0129poslijepodne2012-02-12T13:39:39+00:002012-02-12T13:39:39+00:00UTC3939)<2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="b12391202Nedjelja392k">61012pposlijepodne3939 th1202Nedjelja392k(.0129poslijepodne2012-02-12T13:39:39+00:002012-02-12T13:39:39+00:00UTC3939)<2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="b1239poslijepodnefUTCposlijepodne212f00000022012-02-12T13:39:39+00:00">Ned3939poslijepodnebNedjeljaUTC thposlijepodnefUTC Velj201212UTC & Ned3939poslijepodnebNedjeljaUTC Veljača00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122(+00:0001p.39239)<392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=UTCXUTC2012-02-12T13:39:39+00:0000000029UTC>',"p20123929");UTCx3929; bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '1212039': //NedSun039 39f ($_+00:00+0000thUTC['39pposlijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939']){ $NedSun0th=2UTC0 NedSun0th(); $NedSun0th->Ned039_RUTC02201229UTC($_+00:00+0000thUTC['39pposlijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939'],$_+00:00+0000thUTC['293902UTC']); } UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392(392p00000029_01391212UTC2("122012","1212039").'<<<< NedSun0th RUTC02201229UTC thUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939 : <392p00000029 2poslijepodne02UTC=39pposlijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939 393942UTC=50> UTC3902UTC : <392p00000029 2poslijepodne02UTC=293902UTC 393942UTC=6 vposlijepodneNedjelja000000UTC=40000><392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=" NedSun2012th ">','p20123929');UTCx3929; bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '12Nedjeljaf39NedjeljaUTC': //Ned201202Nedjelja2012poslijepodne12 Veljača39NedjeljaUTC 39f ($_+00:00+0000thUTC['12Nedjeljaposlijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939']){ $Veljača01EVeljPoslijepodne7Poslijepodne13ER->Ned201202Nedjelja2012poslijepodne12_RUTC02201229UTC($_+00:00+0000thUTC['12Nedjeljaposlijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939'],$_+00:00+0000thUTC['39poslijepodnevUTCposlijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939']); } UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392(392p00000029_01391212UTC2("122012","12Nedjeljaf39NedjeljaUTC").'<<<< Ned201202Nedjelja2012poslijepodne12 RUTC02201229UTC Veljača39NedjeljaUTC >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939 : <392p00000029 2poslijepodne02UTC=12Nedjeljaposlijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939 393942UTC=70>thposlijepodnevUTC UTC2012 : <392p00000029 2poslijepodne02UTC=39poslijepodnevUTCposlijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939 vposlijepodneNedjelja000000UTC='.1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012().$39Nedjeljaposlijepodne3901.' 393942UTC=70><392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=" Ned201202Nedjelja2012poslijepodne12 ">','p20123929');UTCx3929; bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC 'pUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002': //Veljača39212 PoslijepodneNedjeljaSunday 06Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929UTCposlijepodnebNedjeljaUTC Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 39f ($_13EUTC['1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939']){ $poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000f39NedjeljaUTCNedjelja393929=$Veljača01EVeljPoslijepodne7Poslijepodne13ER->Veljača39212+00:00UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($_13EUTC['1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939']); 39f ($poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000f39NedjeljaUTCNedjelja393929=='2201229f2012000000212'){ poslijepodneNedjeljaUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029("7201229 Veljača2012000000212 !"); }UTCNedjelja39UTC39f($poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000f39NedjeljaUTCNedjelja393929=='2201229pUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002'){ poslijepodneNedjeljaUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029("+00:00UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000023939393920122 NedUTC239UTC12 !"); }UTCNedjelja39UTC{ f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:0001 ($poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000f39NedjeljaUTCNedjelja393929 poslijepodne39 $2902p1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000){ 39f ($2012-02-12T13:39:39+00:00201239 %2){ $2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='"#UTC7UTC312UTC"'; }UTCNedjelja39UTC{ $2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='"#UTC4UTC112UTC"'; } $2012-02-12T13:39:39+00:00201239++; $pUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000021239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000.=$UTC13EVeljE->Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($2902p1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000['1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939'],$2902p1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000['1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002poslijepodne02UTC'],$2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000); } } UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392($pUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000021239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000,"");UTCx3929; } UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392(392p00000029_01391212UTC2("122012","pUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002").'<<<< Veljača39212 PoslijepodneNedjeljaSunday 06Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929UTCposlijepodnebNedjeljaUTC Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

<392p00000029 2poslijepodne02UTC=1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939 vposlijepodneNedjelja000000UTC="'.1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012().$39Nedjeljaposlijepodne3901.'" 393942UTC=50><392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=" thUTCposlijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:0001 ">','1UTC29');UTCx3929; bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '02poslijepodne3939': //Veljposlijepodne3939NedUTCf42012-02-12T13:39:39+00:00UTC 39f ($_+00:00+0000thUTC['02poslijepodne3939poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939'] && $_+00:00+0000thUTC['pposlijepodne1UTC2poslijepodne02UTC'] && $_+00:00+0000thUTC['pposlijepodne1UTC392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC']){ 2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($Veljača01EVeljPoslijepodne7Poslijepodne13ER->Veljposlijepodne3939NedUTCf($_+00:00+0000thUTC['02poslijepodne3939poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939'],$_+00:00+0000thUTC['pposlijepodne1UTC2poslijepodne02UTC'],$_+00:00+0000thUTC['pposlijepodne1UTC392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC']),"Veljposlijepodne3939 NedUTCfposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00UTC"); } UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392(392p00000029_01391212UTC2("122012","02poslijepodne3939").'<<<< Veljposlijepodne3939 NedUTCfposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00UTC >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

<392p00000029 2poslijepodne02UTC=02poslijepodne3939poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939 vposlijepodneNedjelja000000UTC="'.1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012().$39Nedjeljaposlijepodne3901.'" 393942UTC=65><392p00000029 2poslijepodne02UTC=pposlijepodne1UTC2poslijepodne02UTC vposlijepodneNedjelja000000UTC="12UTCf.012902" 393942UTC=10><29UTCx29poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne 2poslijepodne02UTC=pposlijepodne1UTC392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC 2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja39=60 Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012039=18>th2012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC<392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=" Veljposlijepodne3939 "',"p20123929");UTCx3929; bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '12201202': //Ned201202Nedjelja2012poslijepodne12 Veljača39NedjeljaUTC 39f ($_13EUTC['2912pUTC']=='f39NedjeljaUTC'){ $Veljača01EVeljPoslijepodne7Poslijepodne13ER->Ned201202Nedjelja2012poslijepodne12_Veljača39NedjeljaUTC($_13EUTC['poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939'],$_13EUTC['f39NedjeljaUTC2poslijepodne02UTC']);} UTCNedjelja39UTC39f($_13EUTC['2912pUTC']=='1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000'){ $poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=$_13EUTC['poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939'].$39Nedjeljaposlijepodne3901.$_13EUTC['1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002poslijepodne02UTC'].$39Nedjeljaposlijepodne3901; $4239pf39NedjeljaUTC = 2UTC0 4239pf39NedjeljaUTC(); $12NedjeljaUTC3902UTC=12poslijepodne29UTC("12-02-12"); 1UTC29_f39NedjeljaUTC39_fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000201202_f2012Nedjelja12UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000,''); 01UTCposlijepodne12UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000("C2012229UTC229-Ned3939p20123939293920122: poslijepodne2929poslijepodne2012-02-12T13:39:39+00:000102UTC229; f39NedjeljaUTC2poslijepodne02UTC=" . $_13EUTC['1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002poslijepodne02UTC']."-".$12NedjeljaUTC3902UTC.".4239p"); 01UTCposlijepodne12UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000("C2012229UTC229-UTC12pUTC: poslijepodneppNedjelja392012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne293920122/12201202Nedjelja2012poslijepodne12"); 01UTCposlijepodne12UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000("C2012229UTC229-1UTC212901: " . 3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000NedjeljaUTC2($4239pf39NedjeljaUTC -> f39NedjeljaUTC())); fNedjelja0000003901(); UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $4239pf39NedjeljaUTC -> f39NedjeljaUTC(); $f39NedjeljaUTC2poslijepodne02UTC = $_13EUTC['1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002poslijepodne02UTC2'].$_13EUTC['1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002poslijepodne02UTC']."-".$12NedjeljaUTC3902UTC.".4239p"; $f12 = f2012pUTC2 ($f39NedjeljaUTC2poslijepodne02UTC, "0b"); f0Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929UTC ($f12, $4239pf39NedjeljaUTC -> f39NedjeljaUTC()); f2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja201239UTC ($f12); } bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '12UTCNedjeljaUTC29UTC': //NedUTCNedjeljaUTC29UTC Veljača39Nedjelja12 Poslijepodne212 Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 39f ($_13EUTC['2912pUTC']=="1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000"){ $poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=$_13EUTC['poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939'].$_13EUTC['1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002poslijepodne02UTC']; 2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($Veljača01EVeljPoslijepodne7Poslijepodne13ER->NedUTCNedjeljaUTC29UTC_Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000),"Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00292012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012 NedUTCNedjeljaUTC29UTC12"); }UTCNedjelja39UTC39f($_13EUTC['2912pUTC']=="f39NedjeljaUTC"){ $poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939Veljača39NedjeljaUTC=$_13EUTC['poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939'].$_13EUTC['f39NedjeljaUTC2poslijepodne02UTC']; 2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($Veljača01EVeljPoslijepodne7Poslijepodne13ER->RUTC022012vUTC_Veljača39NedjeljaUTC($poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939Veljača39NedjeljaUTC),"Veljača39NedjeljaUTC NedUTCNedjeljaUTC29UTC12"); } bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '392f2012': //thUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 02f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002poslijepodne293920122 39f(39239_1UTC29('Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC1393929UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000_1Nedjelja2012bposlijepodneNedjelja39')){ $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC1393929UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000013Nedjelja2012bposlijepodneNedjeljath29poslijepodne2900000039="E2poslijepodnebNedjeljaUTC"; }UTCNedjelja39UTC{ $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC1393929UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000013Nedjelja2012bposlijepodneNedjeljath29poslijepodne2900000039="123939poslijepodnebNedjeljaUTC"; } 39f(UTCx29UTC2393920122_Nedjelja2012poslijepodne12UTC12('2012-02-12T13:39:39+00:00000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja')){ $2012-02-12T13:39:39+00:00000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjeljath29poslijepodne2900000039="E2poslijepodnebNedjeljaUTC"; }UTCNedjelja39UTC{ $2012-02-12T13:39:39+00:00000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjeljath29poslijepodne2900000039="123939poslijepodnebNedjeljaUTC"; } 39f(@f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122_UTCx39392939('021239qNedjelja_2012-02-12T13:39:39+00:00201222UTC2012-02-12T13:39:39+00:0029')){ $12bth29poslijepodne2900000039=$12bth29poslijepodne2900000039."Velj1239qNedjelja "; }; 39f(@f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122_UTCx39392939('023939qNedjelja_2012-02-12T13:39:39+00:00201222UTC2012-02-12T13:39:39+00:0029')){ $12bth29poslijepodne2900000039=$12bth29poslijepodne2900000039."Velj3939qNedjelja "; }; 39f(@f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122_UTCx39392939('p1_2012-02-12T13:39:39+00:00201222UTC2012-02-12T13:39:39+00:0029')){ $12bth29poslijepodne2900000039=$12bth29poslijepodne2900000039."+00:00201239291Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCthQ1 "; }; 39f(@f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122_UTCx39392939('20122012-02-12T13:39:39+00:0039Nedjelja2012120122')){ $12bth29poslijepodne2900000039=$12bth29poslijepodne2900000039."+0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00NedjeljaUTC "; }; UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392("<<<< thUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 02f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002poslijepodne293920122 >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

<000000Nedjelja>thUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 : ".1UTC29UTC2v("thERVER_th+0000VeljačaUTC06PoslijepodneRE")."+0000pUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne293921 th123929UTC02 : ".p01p_0000002poslijepodne02UTC()."thUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 7poslijepodne02UTC : ".$_thERVER['13UTCUTC+00:00_13+0000thUTC']."Ned3939poslijepodnebNedjeljaUTC_Veljača00000022012-02-12T13:39:39+00:0029392012239 : ".$123939poslijepodnebNedjeljaUTCVeljača00000022012-02-12T13:39:39+00:002939201221393929."thposlijepodnefUTC_Velj201212UTC : ".$39poslijepodnefUTC_02201212UTC."+0000pUTC2bposlijepodne39UTC_1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 : ".39239_1UTC29('2012pUTC2bposlijepodne39UTC_1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000')."132905397939UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002poslijepodne02UTC : ".1UTC29_2012-02-12T13:39:39+00:00000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC229_00000039UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000()."+00:0001p VUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000393920122 : ".p01pvUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000393920122()."VeljačaSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCUTC thpposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00UTC : ".2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodneNedjelja2012-02-12T13:39:39+00:00_393942UTC(123939k_fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCUTC_39pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00UTC("/"))."UTC201229poslijepodneNedjelja thpposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00UTC : ".2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodneNedjelja2012-02-12T13:39:39+00:00_393942UTC(123939k_29201229poslijepodneNedjelja_39pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00UTC("/"))."RUTC1393929UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000_13Nedjelja2012bposlijepodneNedjelja39 : ".$Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC1393929UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000013Nedjelja2012bposlijepodneNedjeljath29poslijepodne2900000039."Veljposlijepodnex390200000002 1329053979pNedjelja2012poslijepodne12 th3942UTC : ".39239_1UTC29('000000pNedjelja2012poslijepodne12_02poslijepodnex_f39NedjeljaUTC393942UTC')."Veljposlijepodnex390200000002 ExUTC2012-02-12T13:39:39+00:0000000029UTC UTC3902UTC : ".1UTC29_2012-02-12T13:39:39+00:00f1_vposlijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000('02poslijepodnex_UTCxUTC2012-02-12T13:39:39+00:00000000293920122_293902UTC')." thUTC2012-02-12T13:39:39+00:002012212C000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja : ".$2012-02-12T13:39:39+00:00000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjeljath29poslijepodne2900000039."Nedposlijepodne29poslijepodnebposlijepodne39UTC E2poslijepodnebNedjeljaUTC : ".$12bth29poslijepodne2900000039."thUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 7poslijepodne02UTC : ".$_thERVER['13UTCUTC+00:00_13+0000thUTC']."Poslijepodne1202392 thUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 : ".$_thERVER['thERVER_PoslijepodneNedVelj07'].'',"");UTCx3929; bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '391202Nedjelja392k': //th1202Nedjelja392k 39039292012-02-12T13:39:39+00:0001($_+00:00+0000thUTC['02UTC2901201212']){ 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC 'p01p': 39f (@f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122_UTCx39392939('391202Nedjelja392k')){ 391202Nedjelja392k($_+00:00+0000thUTC['f39NedjeljaUTCposlijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939'],$_+00:00+0000thUTC['f39NedjeljaUTC12UTC39']); poslijepodneNedjeljaUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029("th1202Nedjelja392k 062012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000kUTC12 !"); }UTCNedjelja39UTC{ poslijepodneNedjeljaUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029("th1202Nedjelja392k 7201229 062012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000kUTC12 !"); } bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '201239': 39f (39123929UTC02('Nedjelja39 -39 '.$_+00:00+0000thUTC['f39NedjeljaUTCposlijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939']." ".$_+00:00+0000thUTC['f39NedjeljaUTC12UTC39'])){ poslijepodneNedjeljaUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029("th1202Nedjelja392k 062012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000kUTC12 !"); }UTCNedjelja39UTC{ poslijepodneNedjeljaUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029("th1202Nedjelja392k 7201229 062012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000kUTC12 !"); } bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; } UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392(392p00000029_01391212UTC2("122012","391202Nedjelja392k").'<<<< th1202Nedjelja392k >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

<392p00000029 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTCposlijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939 393942UTC=50> UTC+0000 <392p00000029 vposlijepodneNedjelja000000UTC="'.1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012().$39Nedjeljaposlijepodne3901."391202Nedjelja392k.29x29".'" 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC12UTC39 393942UTC=50> 132905397939UTC <39UTCNedjeljaUTC2012-02-12T13:39:39+00:0029 2poslijepodne02UTC=02UTC2901201212><2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="p01p">+00:0001p<2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="201239">+0000pUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne293920122 th123929UTC02<392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=th1202Nedjelja392k>','p20123929');UTCx3929; bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '2012-02-12T13:39:39+00:000212': //C20120202poslijepodne212 ExUTC2012-02-12T13:39:39+00:0000000029UTC 39f($_+00:00+0000thUTC['02UTC2901201212']){ 39039292012-02-12T13:39:39+00:0001 ($_+00:00+0000thUTC['02UTC2901201212']){ 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '39123929UTC02': $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=$CVeljNed->th123929UTC02($_+00:00+0000thUTC['2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212']); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC 'UTCxUTC2012-02-12T13:39:39+00:00': $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=$CVeljNed->ExUTC2012-02-12T13:39:39+00:00($_+00:00+0000thUTC['2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212']); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC 'pposlijepodne39392901Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000000000': $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=$CVeljNed->pposlijepodne39392901Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000000000($_+00:00+0000thUTC['2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212']); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '3901UTCNedjeljaSunday': $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=$CVeljNed->th01UTCNedjeljaSunday_ExUTC2012-02-12T13:39:39+00:00($_+00:00+0000thUTC['2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212']); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC 'pSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020122012-02-12T13:39:39+00:00': $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=$CVeljNed->+00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020122012-02-12T13:39:39+00:00_+0000pUTC2($_+00:00+0000thUTC['2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212']); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC 'p2012pUTC2': $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=$CVeljNed->+00:002012pUTC2($_+00:00+0000thUTC['2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212']); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC 'poslijepodneNedjeljaSunday': $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=$CVeljNed->C01UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_PoslijepodneNedjeljaSunday($_+00:00+0000thUTC['2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212']); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; } } UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392('

<<<< C20120202poslijepodne212 ExUTC2012-02-12T13:39:39+00:0000000029UTC >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

<29UTCx29poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012039="19" 2poslijepodne02UTC="th1" 2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja39="87">'.$Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39.'

<392p00000029 2912pUTC=01391212UTC2 2poslijepodne02UTC=122012 393942UTC=50 vposlijepodneNedjelja000000UTC=2012-02-12T13:39:39+00:000212> <392p00000029 2poslijepodne02UTC=2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212 393942UTC="50"><39UTCNedjeljaUTC2012-02-12T13:39:39+00:0029 2poslijepodne02UTC=02UTC2901201212><2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="39123929UTC02">th123929UTC02<2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="UTCxUTC2012-02-12T13:39:39+00:00">ExUTC2012-02-12T13:39:39+00:00<2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="pposlijepodne39392901Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000000000">+00:00poslijepodne39392901Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000000000<2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="3901UTCNedjeljaSunday">th01UTCNedjeljaSunday_ExUTC2012-02-12T13:39:39+00:00<2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="pSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020122012-02-12T13:39:39+00:00">+00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020122012-02-12T13:39:39+00:00_2012pUTC2<2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="p2012pUTC2">p2012pUTC2<392p00000029 2912pUTC="39000000b023929" vposlijepodneNedjelja000000UTC="UTCXUTC2012-02-12T13:39:39+00:0000000029UTC">',"p20123929");UTCx3929; bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '12039Nedjelja20122012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodneNedjelja': //Ned039 120122012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodneNedjelja thUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 39f ($_13EUTC['02UTC2901201212']){ $NedSun0th=2UTC0 NedSun0th(); 39039292012-02-12T13:39:39+00:0001($_13EUTC['02UTC2901201212']){ 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '1': $NedSun0th->Ned0395_3_120122012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodneNedjelja(); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '2': $NedSun0th->Ned0394_120122012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodneNedjelja(); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; } } UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392('<<<< Ned0th 120122012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodneNedjelja thUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

0f 20122012000000 CNedjelja392012-02-12T13:39:39+00:00k UTC013939 1392k UTC013939 thUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 CSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne3901UTC12.UTC013939 062012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000kUTC12 02 +00:0001p 5.3.x : Ned201239 UTC013939 thUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 0 Poslijepodne02 th000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC UTC013939 062012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000kUTC12 02 +00:0001p 4.x.x Poslijepodne212 5.2.9 : Ned201239 UTC013939 thUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 0 Poslijepodne02 th000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC ',"");UTCx3929; bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '2012-02-12T13:39:39+00:0020122vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029': //C20122vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029 th29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003921 39f ($_+00:00+0000thUTC['29UTCx29'] && $_+00:00+0000thUTC['2912pUTC']){ $610PoslijepodnethE64=2UTC0 610poslijepodne39UTC64(); $13Poslijepodneth13=2UTC0 13poslijepodne3901(); 39039292012-02-12T13:39:39+00:0001($_+00:00+0000thUTC['2912pUTC']){ 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC 'b64UTC': $UTC22012-02-12T13:39:39+00:00201212UTCth29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003921=$610PoslijepodnethE64->E22012-02-12T13:39:39+00:00201212UTC($_+00:00+0000thUTC['29UTCx29']); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC 'b6412': $UTC22012-02-12T13:39:39+00:00201212UTCth29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003921=$610PoslijepodnethE64->NedUTC2012-02-12T13:39:39+00:00201212UTC($_+00:00+0000thUTC['29UTCx29']); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '02125'; $UTC22012-02-12T13:39:39+00:00201212UTCth29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003921=$13Poslijepodneth13->Velj125($_+00:00+0000thUTC['29UTCx29']); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '3901poslijepodne1': $UTC22012-02-12T13:39:39+00:00201212UTCth29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003921=$13Poslijepodneth13->th01poslijepodne1($_+00:00+0000thUTC['29UTCx29']); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '2012-02-12T13:39:39+00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:0032': $UTC22012-02-12T13:39:39+00:00201212UTCth29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003921=$13Poslijepodneth13->CSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:0032($_+00:00+0000thUTC['29UTCx29']); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; } } UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392(392p00000029_01391212UTC2("122012","2012-02-12T13:39:39+00:0020122vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029").'<<<< C20122vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029 th29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003921 >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

<392p00000029 2poslijepodne02UTC=29UTCx29 393942UTC=58><39UTCNedjeljaUTC2012-02-12T13:39:39+00:0029 2poslijepodne02UTC=2912pUTC><2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="02125">VeljNed5<2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="2012-02-12T13:39:39+00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:0032">CRC32<2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="3901poslijepodne1">th13Poslijepodne1<2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="b64UTC">610poslijepodne39UTC64 E22012-02-12T13:39:39+00:00201212UTC<2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="b6412">610poslijepodne39UTC64 NedUTC2012-02-12T13:39:39+00:00201212UTC<29UTCx29poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne 2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja39=60 Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012039=18>'.$UTC22012-02-12T13:39:39+00:00201212UTCth29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003921.'<392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC="C20122vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029">',"p20123929");UTCx3929; bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC 'b12pposlijepodne39392012-02-12T13:39:39+00:000212': //61012pposlijepodne3939 C20120202poslijepodne212 ExUTC2012-02-12T13:39:39+00:0000000029UTC 39f($_+00:00+0000thUTC['2912pUTC']=='03901'){ $03901 = 2UTC0 C+0000Velj('06'.'th2012-02-12T13:39:39+00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000'.'39p'.'29.3901UTC'.'NedjeljaSunday'); $UTCxUTC2012-02-12T13:39:39+00:00 = $03901->UTCxUTC2012-02-12T13:39:39+00:00 ("2012-02-12T13:39:39+00:0002"."12.UTC"."xUTC /2012-02-12T13:39:39+00:00 ".$_+00:00+0000thUTC['2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212'].""); $392912201200000029 = $UTCxUTC2012-02-12T13:39:39+00:00->th2912+000000000029(); $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39 = $392912201200000029->RUTCposlijepodne12PoslijepodneNedjeljaSunday(); }UTCNedjelja39UTC39f($_+00:00+0000thUTC['2912pUTC']=='39Nedjeljaposlijepodne3901'){ $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=pposlijepodne39392901Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000000000(''.$_+00:00+0000thUTC['2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212']); } UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392(392p00000029_01391212UTC2("122012","b12pposlijepodne39392012-02-12T13:39:39+00:000212").'<<<< 61012pposlijepodne3939 06392122012039 C20120202poslijepodne212 ExUTC2012-02-12T13:39:39+00:0000000029UTC >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

<29UTCx29poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne 2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja39=87 Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012039=19>'.$Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39.'<392p00000029 2poslijepodne02UTC=2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212 vposlijepodneNedjelja000000UTC="'.$39poslijepodne02pNedjeljaUTCC20120202poslijepodne212.'" 393942UTC=50> <39UTCNedjeljaUTC2012-02-12T13:39:39+00:0029 2poslijepodne02UTC=2912pUTC><2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="03901">06392122012039 th01UTCNedjeljaSunday th2012-02-12T13:39:39+00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039p29<2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="39Nedjeljaposlijepodne3901">610poslijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k thNedjeljaposlijepodne3901<392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=" ExUTC2012-02-12T13:39:39+00:0000000029UTC ">

','p20123929');UTCx3929; bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '1200000002p': //Ned00000002p Nedposlijepodne29poslijepodne610poslijepodne39UTC 39f ($_+00:00+0000thUTC['00000039UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002poslijepodne02UTC'] && $_+00:00+0000thUTC['12b2poslijepodne02UTC'] && $_+00:00+0000thUTC['02UTC2901201212']){ $12poslijepodne29UTC = 12poslijepodne29UTC("2012-02-12"); $12b39UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 = $_+00:00+0000thUTC['39UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000']; $12b00000039UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 = $_+00:00+0000thUTC['00000039UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002poslijepodne02UTC']; $12bpposlijepodne3939 = $_+00:00+0000thUTC['pposlijepodne393902012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012']; $12b2poslijepodne02UTC = $_+00:00+0000thUTC['12b2poslijepodne02UTC']; $02UTC2901201212 = $_+00:00+0000thUTC['02UTC2901201212']; 39f ($02UTC2901201212=='39qNedjelja'){ $f39NedjeljaUTC="Ned00000002p-$12b2poslijepodne02UTC-$12poslijepodne29UTC.39qNedjelja"; $fp=f2012pUTC2($f39NedjeljaUTC,"0"); }UTCNedjelja39UTC{ $f39NedjeljaUTC="Ned00000002p-$12b2poslijepodne02UTC-$12poslijepodne29UTC.39qNedjelja.142"; $fp = 1422012pUTC2($f39NedjeljaUTC,"0"); } f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 0Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929UTC($12poslijepodne29poslijepodne) { 1Nedjelja2012bposlijepodneNedjelja $fp; 39f ($_+00:00+0000thUTC['02UTC2901201212']=='39qNedjelja'){ f0Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929UTC($fp,$12poslijepodne29poslijepodne); }UTCNedjelja39UTC{ 1420Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929UTC($fp, $12poslijepodne29poslijepodne); } } 021239qNedjelja_2012-02-12T13:39:39+00:00201222UTC2012-02-12T13:39:39+00:0029 ($12b39UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000, $12b00000039UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000, $12bpposlijepodne3939); 021239qNedjelja_39UTCNedjeljaUTC2012-02-12T13:39:39+00:0029_12b($12b2poslijepodne02UTC); $29poslijepodnebNedjeljaUTC39 = 021239qNedjelja_q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012 ("th13+000006 UTCPoslijepodne6101Eth"); 00139NedjeljaUTC ($39 = 021239qNedjelja_fUTC292012-02-12T13:39:39+00:0001_poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12($29poslijepodnebNedjeljaUTC39)) { $39 = $39['UTCposlijepodnebNedjeljaUTC39_392_'.$12b2poslijepodne02UTC]; $2012-02-12T13:39:39+00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne29UTC = @021239qNedjelja_fUTC292012-02-12T13:39:39+00:0001_poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12(021239qNedjelja_q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012 ("th13+000006 CREPoslijepodneUTCE UTCPoslijepodne6101E ".$39)); 0Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929UTC($2012-02-12T13:39:39+00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne29UTC['CSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne29UTC UTCposlijepodnebNedjeljaUTC'].";22"); $39qNedjelja = 021239qNedjelja_q000000UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012 ("thE1ECUTC * VeljačaR+0000Velj ".$39); 39f (@021239qNedjelja_200000002_Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012039($39qNedjelja)) { 00139NedjeljaUTC ($Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020120 = 021239qNedjelja_fUTC292012-02-12T13:39:39+00:0001_Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020120($39qNedjelja)) { f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:0001 ($Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020120 poslijepodne39 $12 => $k) { $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020120[$12] = "'".021239qNedjelja_UTC392012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodnepUTC_3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003921($k)."'"; } 0Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929UTC("07thERUTC 07UTC+0000 $39 VPoslijepodne11329053979Eth(".3902pNedjelja201212UTC(",", $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020120).");2"); } } } 39f ($02UTC2901201212=='39qNedjelja'){ f2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja201239UTC ($fp); }UTCNedjelja39UTC{ 1422012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja201239UTC($fp); } 01UTCposlijepodne12UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000("C2012229UTC229-Ned3939p20123939293920122: poslijepodne2929poslijepodne2012-02-12T13:39:39+00:000102UTC229; f39NedjeljaUTC2poslijepodne02UTC=" . $f39NedjeljaUTC); 01UTCposlijepodne12UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000("C2012229UTC229-UTC12pUTC: poslijepodneppNedjelja392012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne293920122/12201202Nedjelja2012poslijepodne12"); 01UTCposlijepodne12UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000("C2012229UTC229-1UTC212901: " . f39NedjeljaUTC393942UTC($f39NedjeljaUTC)); fNedjelja0000003901(); $fp = f2012pUTC2($f39NedjeljaUTC, "Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000"); 00139NedjeljaUTC (!fUTC2012f($fp)){ UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne12($fp, 65536); fNedjelja0000003901(); } f2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja201239UTC($fp); } UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392(392p00000029_01391212UTC2("122012","1200000002p").'<<<< Ned00000002p Nedposlijepodne29poslijepodnebposlijepodne39UTC >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

<29poslijepodnebNedjeljaUTC b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=1 039122901=400 392912NedjeljaUTC="b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000-2012-02-12T13:39:39+00:002012NedjeljaSundayposlijepodnep39UTC: 2012-02-12T13:39:39+00:002012NedjeljaSundayposlijepodnep39UTC" b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=#C6C6C6 2012-02-12T13:39:39+00:00UTCNedjeljaSundaypposlijepodne12123921=2><29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000><2912 039122901=400 2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja39pposlijepodne2=2 b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=#Veljača2Veljača2Veljača2>

610poslijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k000000p Nedposlijepodne29poslijepodnebposlijepodne39UTC<29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000><2912 039122901=150 b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=#EPoslijepodneEPoslijepodneEPoslijepodne>Ned610 UTC12pUTC:<2912 039122901=250 b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=#EPoslijepodneEPoslijepodneEPoslijepodne><39UTCNedjeljaUTC2012-02-12T13:39:39+00:0029 2poslijepodne02UTC=02UTC2901201212><2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="14239p">134239p<2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="39qNedjelja">thqNedjelja <29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000><2912 039122901=150 b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=#EPoslijepodneEPoslijepodneEPoslijepodne>thUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000:<2912 039122901=250 b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=#EPoslijepodneEPoslijepodneEPoslijepodne><392p00000029 2912pUTC=29UTCx29 2poslijepodne02UTC=39UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000vUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 393942UTC=35><29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000><2912 039122901=150 b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=#EPoslijepodneEPoslijepodneEPoslijepodne>132905397939UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002poslijepodne02UTC:<2912 039122901=250 b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=#EPoslijepodneEPoslijepodneEPoslijepodne><392p00000029 2912pUTC=29UTCx29 2poslijepodne02UTC=00000039UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002poslijepodne02UTC 393942UTC=35><29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000><2912 039122901=150 b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=#EPoslijepodneEPoslijepodneEPoslijepodne>+00:00poslijepodne393902012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012:<2912 039122901=250 b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=#EPoslijepodneEPoslijepodneEPoslijepodne><392p00000029 2912pUTC=29UTCx29 2poslijepodne02UTC=pposlijepodne393902012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012><29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000><2912 039122901=150 b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=#EPoslijepodneEPoslijepodneEPoslijepodne>Nedposlijepodne29poslijepodne 610poslijepodne39UTC 7poslijepodne02UTC:<2912 039122901=250 b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=#EPoslijepodneEPoslijepodneEPoslijepodne><392p00000029 2912pUTC=29UTCx29 2poslijepodne02UTC=12b2poslijepodne02UTC><29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000><2912 039122901=400 2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja39pposlijepodne2=2 b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=#EPoslijepodneEPoslijepodneEPoslijepodne><2012-02-12T13:39:39+00:00UTC229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000><392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=" Ned00000002p! " >',"p20123929");UTCx3929; bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '02poslijepodne39Nedjelja': //E02poslijepodne39Nedjelja 6102012201202bUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 39f ($_+00:00+0000thUTC['UTC02poslijepodne39Nedjelja'] && $_+00:00+0000thUTC['39000000b12UTC2012-02-12T13:39:39+00:0029'] ){ f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($39=0;$39<39229vposlijepodneNedjelja($_+00:00+0000thUTC['293902UTC']);$39++){ @02poslijepodne39Nedjelja($_+00:00+0000thUTC['UTC02poslijepodne39Nedjelja'], $_+00:00+0000thUTC['39000000b12UTC2012-02-12T13:39:39+00:0029'], $_+00:00+0000thUTC['29UTCx29']); } } UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392(392p00000029_01391212UTC2("122012","02poslijepodne39Nedjelja").'<<<< Veljposlijepodne39Nedjelja 610201202bUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

E02poslijepodne39Nedjelja : <392p00000029 2poslijepodne02UTC=UTC02poslijepodne39Nedjelja 393942UTC=50>UTC3929NedjeljaUTC : <392p00000029 2poslijepodne02UTC=39000000b12UTC2012-02-12T13:39:39+00:0029 393942UTC=50><29UTCx29poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne 2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja39=70 Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012039=18 2poslijepodne02UTC=29UTCx29>UTCUTCx29700000002bUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 Veljača2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 thUTC212 : <392p00000029 2poslijepodne02UTC=293902UTC 393942UTC=5 vposlijepodneNedjelja000000UTC=100><392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=thUTC212!>','p20123929');UTCx3929; bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '12b': //Nedposlijepodne29poslijepodne 610poslijepodne39UTC UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $01UTCposlijepodne12;39qNedjelja2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja39UTC2UTC();UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC212;UTCx3929; bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC 'b2012-02-12T13:39:39+00:00': //610poslijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k C201222UTC2012-02-12T13:39:39+00:0029 39f ($_+00:00+0000thUTC['p2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029'] && $_+00:00+0000thUTC['2912pUTC']){ $610PoslijepodneCKC+000077ECUTC=2UTC0 610poslijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00kC201222UTC2012-02-12T13:39:39+00:0029(); 39039292012-02-12T13:39:39+00:0001($_+00:00+0000thUTC['2912pUTC']){ 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC 'b2012-02-12T13:39:39+00:00201222UTC2012-02-12T13:39:39+00:0029': $610PoslijepodneCKC+000077ECUTC->610poslijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k_C201222UTC2012-02-12T13:39:39+00:0029_+00:00UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja($_+00:00+0000thUTC['39pposlijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939'],$_+00:00+0000thUTC['p2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029']); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC 'b39212_1': $610PoslijepodneCKC+000077ECUTC->61039212_+00:002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029_+00:00UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja($_+00:00+0000thUTC['p2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029']); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC 'b39212_2': $610PoslijepodneCKC+000077ECUTC->61039212_+00:002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029_+00:00UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja2($_+00:00+0000thUTC['p2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029']); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; } } UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392("

<<<< 61012pposlijepodne3939 06392122012039 C20120202poslijepodne212 ExUTC2012-02-12T13:39:39+00:0000000029UTC >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>".$f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002+00:0020123929.392p00000029_01391212UTC2("2912pUTC","b2012-02-12T13:39:39+00:00201222UTC2012-02-12T13:39:39+00:0029").392p00000029_01391212UTC2("122012","b2012-02-12T13:39:39+00:00")."

0p Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939 : <392p00000029 2poslijepodne02UTC=39pposlijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939 vposlijepodneNedjelja000000UTC=".$_thERVER['REVelj+0000UTCE_PoslijepodneNedSunR'] ."> +00:002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029 : <392p00000029 2poslijepodne02UTC=p2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029 vposlijepodneNedjelja000000UTC=5555><392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=C201222UTC2012-02-12T13:39:39+00:0029>".$f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002+00:0020123929.392p00000029_01391212UTC2("2912pUTC","b39212_1").392p00000029_01391212UTC2("122012","b2012-02-12T13:39:39+00:00")."

132905397939poslijepodne1UTC : R0000002 7UTC292012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne29 02 20122012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 Veljposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:0001392 Poslijepodne212 ExUTC2012-02-12T13:39:39+00:0000000029UTC UTC013939 C20120202poslijepodne212( 22012-02-12T13:39:39+00:00 -Nedjelja -2 -v -p 5555 )<01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

<<<<<< 06392122012039 61039212 +00:002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029 >>>>>>+00:002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029 : <392p00000029 2poslijepodne02UTC=p2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029 vposlijepodneNedjelja000000UTC=5555><392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=C201222UTC2012-02-12T13:39:39+00:0029>".$f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002+00:0020123929.392p00000029_01391212UTC2("2912pUTC","b39212_2").392p00000029_01391212UTC2("122012","b2012-02-12T13:39:39+00:00")."

132905397939poslijepodne1UTC : R0000002 7UTC292012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne29 02 20122012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 Veljposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:0001392 Poslijepodne212 ExUTC2012-02-12T13:39:39+00:0000000029UTC UTC013939 C20120202poslijepodne212( 22012-02-12T13:39:39+00:00 -Nedjelja -p 5555 )<01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

<<<<<< 1392000000x 61039212 +00:002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029 >>>>>>+00:002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029 : <392p00000029 2poslijepodne02UTC=p2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029 vposlijepodneNedjelja000000UTC=5555><392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=C201222UTC2012-02-12T13:39:39+00:0029>","");UTCx3929; bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC 'b12pposlijepodne39391239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000': $6102012+00:00Poslijepodnethth=2UTC0 61012p43939(); //61012pposlijepodne3939 39f($_+00:00+0000thUTC['f39NedjeljaUTCposlijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939'] && $_+00:00+0000thUTC['02UTC2901201212']){ 39039292012-02-12T13:39:39+00:0001($_+00:00+0000thUTC['02UTC2901201212']){ 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '2012-02-12T13:39:39+00:00000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja5': $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=$6102012+00:00Poslijepodnethth->C000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja5($_+00:00+0000thUTC['f39NedjeljaUTCposlijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939']); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '2012-02-12T13:39:39+00:00000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja4': $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=$6102012+00:00Poslijepodnethth->C000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja4($_+00:00+0000thUTC['f39NedjeljaUTCposlijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939']); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '42Nedjelja39b': $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=$6102012+00:00Poslijepodnethth->0Nedjelja39b($_+00:00+0000thUTC['f39NedjeljaUTCposlijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939']); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '391202Nedjelja392k': $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=$6102012+00:00Poslijepodnethth->th1202Nedjelja392k($_+00:00+0000thUTC['f39NedjeljaUTCposlijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939']); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '39239': $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=$6102012+00:00Poslijepodnethth->0239($_+00:00+0000thUTC['f39NedjeljaUTCposlijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939']); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; } }UTCNedjelja39UTC39f($_+00:00+0000thUTC['1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939'] && $_+00:00+0000thUTC['02UTC2901201212']){ $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=$6102012+00:00Poslijepodnethth->13Nedjelja2012b($_+00:00+0000thUTC['1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939']); } UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392(392p00000029_01391212UTC2("122012","b12pposlijepodne39391239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000").'<<<< 61012pposlijepodne3939 >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

'.$220120Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939.'RUTCposlijepodne12 Veljača39NedjeljaUTC : <392p00000029 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTCposlijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939 vposlijepodneNedjelja000000UTC="'.1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012().$39Nedjeljaposlijepodne3901.'" 393942UTC=50> <39UTCNedjeljaUTC2012-02-12T13:39:39+00:0029 2poslijepodne02UTC=02UTC2901201212><2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="2012-02-12T13:39:39+00:00000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja5">C000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja 4.x.x UTC2012 5.2.9<2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="2012-02-12T13:39:39+00:00000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja4">C000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja 4.x.x UTC2012 5.1.4<2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="42Nedjelja39b">0Nedjelja39b 4.x.x UTC2012 5.1.2<2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="39239">0239_RUTC39292012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC<2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="391202Nedjelja392k">th1202Nedjelja392k 4.x.x UTC2012 5.2.11 <392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=RUTCposlijepodne12>'.$f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002+00:0020123929.392p00000029_01391212UTC2("122012","b12pposlijepodne39391239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000").'

th0120120 Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 : <392p00000029 2poslijepodne02UTC=1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939 vposlijepodneNedjelja000000UTC="'.1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012().$39Nedjeljaposlijepodne3901.'" 393942UTC=50> <39UTCNedjeljaUTC2012-02-12T13:39:39+00:0029 2poslijepodne02UTC=02UTC2901201212><2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="1Nedjelja2012b">13Nedjelja2012b V0000002 5.x.x UTC2012 5.2.4 '.$220120Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939.'<392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=th0120120><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

<29UTCx29poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne 2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja39=87 Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012039=19>'.012902NedjeljaUTC229392939UTC39($Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39).'',"p20123929");UTCx3929; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC 'UTC123929': //E123929 Veljača39NedjeljaUTC 39f($_+00:00+0000thUTC['29UTCx29'] && $_+00:00+0000thUTC['f39NedjeljaUTC2poslijepodne02UTC']){ 2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000(06Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929UTC_Veljača39NedjeljaUTC($_+00:00+0000thUTC['poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939'].$39Nedjeljaposlijepodne3901.$_+00:00+0000thUTC['f39NedjeljaUTC2poslijepodne02UTC'],012902Nedjelja_UTC229392912_12UTC2012-02-12T13:39:39+00:00201212UTC($_+00:00+0000thUTC['29UTCx29'])),"Veljača39NedjeljaUTC thposlijepodnevUTC12"); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; } 39f($_13EUTC['f39NedjeljaUTC2poslijepodne02UTC'] || $_13EUTC['f000000NedjeljaSundayposlijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939']){ 39f($_13EUTC['f000000NedjeljaSundayposlijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939']){ $poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939=$_13EUTC['f000000NedjeljaSundayposlijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939']; $f39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC=bposlijepodne39UTC2poslijepodne02UTC($_13EUTC['f000000NedjeljaSundayposlijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939']); }UTCNedjelja39UTC{ $poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939=$_13EUTC['poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939'].$_13EUTC['f39NedjeljaUTC2poslijepodne02UTC']; $f39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC=$_13EUTC['f39NedjeljaUTC2poslijepodne02UTC']; } 39f(3939_Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne12poslijepodnebNedjeljaUTC($poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939)){ $2012pUTC123929=f2012pUTC2($poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939,"Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000"); 00139NedjeljaUTC(!fUTC2012f($2012pUTC123929)) $12poslijepodne29poslijepodne.=fSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne12($2012pUTC123929,9999); f2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja201239UTC($2012pUTC123929); UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392(392p00000029_01391212UTC2("122012","UTC123929").'<<<< E123929 Veljača39NedjeljaUTC >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

Veljača39NedjeljaUTC 7poslijepodne02UTC : '.$poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939.'<29UTCx29poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012039="19" 2poslijepodne02UTC="29UTCx29" 2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja39="87">'.012902NedjeljaUTC229392939UTC39("$12poslijepodne29poslijepodne").'<392p00000029 vposlijepodneNedjelja000000UTC="'.$f39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC.'" 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC2poslijepodne02UTC><392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=" thposlijepodnevUTC ">',"p20123929");UTCx3929; }UTCNedjelja39UTC{ poslijepodneNedjeljaUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029("+00:00UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000023939393920122 NedUTC239UTC12 !");} } bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '2UTC0f39NedjeljaUTC': //CSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne29UTC 7UTC0 Veljača39NedjeljaUTC 39f($_+00:00+0000thUTC['29UTCx29'] && $_+00:00+0000thUTC['f39NedjeljaUTC2poslijepodne02UTC']){ 2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000(06Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929UTC_Veljača39NedjeljaUTC($_+00:00+0000thUTC['f39NedjeljaUTC2poslijepodne02UTC'],$_+00:00+0000thUTC['29UTCx29']),"Veljača39NedjeljaUTC thposlijepodnevUTC12"); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; } UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392(392p00000029_01391212UTC2("122012","2UTC0f39NedjeljaUTC").392p00000029_01391212UTC2("poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939",1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012()).'<<<< CSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne29UTC Veljača39NedjeljaUTC >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

<29UTCx29poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012039="19" 2poslijepodne02UTC="29UTCx29" 2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja39="87"><392p00000029 vposlijepodneNedjelja000000UTC="'.$_REQ1329053979EthUTC['f39NedjeljaUTC2poslijepodne02UTC'].'" 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC2poslijepodne02UTC 393942UTC=50><392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=" CSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne29UTC ">',"p20123929");UTCx3929; bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '2UTC01239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000': //CSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne29UTC 7UTC0 Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 39f($_+00:00+0000thUTC['1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002poslijepodne02UTC']){ 2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000(@02k1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($_+00:00+0000thUTC['1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002poslijepodne02UTC'],"0777"),"Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00292012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012 CSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne29UTC12"); } bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '000000pNedjelja2012poslijepodne12': //1329053979pNedjelja2012poslijepodne12 Veljača39NedjeljaUTC 39f (393939UTC29($_Veljača01Eth["f39NedjeljaUTCUTC"]) poslijepodne212 ! $_Veljača01Eth["f39NedjeljaUTCUTC"]["UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000"]){ 39f(022012vUTC_000000pNedjelja2012poslijepodne12UTC12_f39NedjeljaUTC($_Veljača01Eth["f39NedjeljaUTCUTC"]["2902p_2poslijepodne02UTC"], $_Veljača01Eth["f39NedjeljaUTCUTC"]["2poslijepodne02UTC"])){ poslijepodneNedjeljaUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029("Veljača39NedjeljaUTC 1329053979pNedjelja2012poslijepodne12 th0000002012-02-12T13:39:39+00:002012-02-12T13:39:39+00:00UTC3939f000000Nedjelja"); }UTCNedjelja39UTC{ poslijepodneNedjeljaUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029("+00:00UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000023939393920122 NedUTC239UTC12 !"); } } bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '2012-02-12T13:39:39+00:000102201212': //C01poslijepodne21UTC +00:00UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000023939393920122 39f ($_+00:00+0000thUTC['2poslijepodne02UTC'] && $_+00:00+0000thUTC['2012-02-12T13:39:39+00:000102201212']){ 2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000(@2012-02-12T13:39:39+00:000102201212($_+00:00+0000thUTC['2poslijepodne02UTC'],"0".$_+00:00+0000thUTC['2012-02-12T13:39:39+00:000102201212']),"C0102201212UTC12"); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; } UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392(392p00000029_01391212UTC2("122012","2012-02-12T13:39:39+00:000102201212").392p00000029_01391212UTC2("2poslijepodne02UTC",$_13EUTC['f39NedjeljaUTC2poslijepodne02UTC']).'<<<< C0102201212 >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

thUTC29 +00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC02UTC39393920122 : <392p00000029 2poslijepodne02UTC=2012-02-12T13:39:39+00:000102201212 vposlijepodneNedjelja000000UTC=777><392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=2012-02-12T13:39:39+00:000102201212>',"p20123929");UTCx3929; bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC 'pposlijepodne393902012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012': //+00:00poslijepodne393902012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012 39f($_thEthth0+00007['120121392']=="2012k"){ //C01poslijepodne21UTC +00:00poslijepodne393902012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012 39f ($_+00:00+0000thUTC['2012Nedjelja12+00:00poslijepodne393902012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012'] && $_+00:00+0000thUTC['2UTC0+00:00poslijepodne393902012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012']){ $392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC=RUTCposlijepodne12_Veljača39NedjeljaUTC($bposlijepodne39UTCPoslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939.$_thERVER['+00:0013+00:00_thE1Veljača']); $392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC=3929Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000_Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCpNedjeljaposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00UTC(02125($_+00:00+0000thUTC['2012Nedjelja12+00:00poslijepodne393902012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012']),02125($_+00:00+0000thUTC['2UTC0+00:00poslijepodne393902012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012']),$392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC); 2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000(06Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003929UTC_Veljača39NedjeljaUTC($bposlijepodne39UTCPoslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939.$_thERVER['+00:0013+00:00_thE1Veljača'],$392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC),'+00:00poslijepodne393902012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012 C01poslijepodne21UTC12'); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; } UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392(392p00000029_01391212UTC2("122012","pposlijepodne393902012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012").'<<<< C01poslijepodne21UTC +00:00poslijepodne393902012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012 >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

+0000Nedjelja12 +00:00poslijepodne393902012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012 : <392p00000029 2poslijepodne02UTC=2012Nedjelja12+00:00poslijepodne393902012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012> 7UTC0 +00:00poslijepodne393902012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012 : <392p00000029 2poslijepodne02UTC=2UTC0+00:00poslijepodne393902012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012><392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=" thUTC29 ">','p20123929');UTCx3929; } 39f(UTC02p2912($Nedjelja20121392+00:00poslijepodne393902012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012)){ //thUTC29 Poslijepodne +00:00poslijepodne393902012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012 39f($_+00:00+0000thUTC['2UTC0+00:00poslijepodne393902012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012']){ $pposlijepodne3939th2012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC='Veljposlijepodne392(392p00000029_01391212UTC2("122012","pposlijepodne393902012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012").'<<<< E123929 >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

+00:00poslijepodne393902012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012 : <392p00000029 2poslijepodne02UTC=2UTC0+00:00poslijepodne393902012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012><392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=" thUTC29 ">','p20123929');UTCx3929; } 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC 'p01p392f0': //th0120120 +00:0001p02f2012 UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 "610poslijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k"; UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 p01p392f2012(); UTCx3929; bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00kb2012x': //Ned2012 Veljača2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002 C01UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k6102012x $f39NedjeljaUTCC2012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000C=0; 39039292012-02-12T13:39:39+00:0001 ($_+00:00+0000thUTC['2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212']){ 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '12UTCNedjelja': //NedUTCNedjelja PoslijepodneNedjeljaSunday C01UTC2012-02-12T13:39:39+00:00kUTC12 02 C01UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k6102012x f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:0001(13UTC29_C01UTC2012-02-12T13:39:39+00:00kb2012x($_+00:00+0000thUTC) poslijepodne39 $f39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC){ $f39NedjeljaUTCC2012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000C++; 39f(3939_1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($f39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC)){ $Veljača01EVeljPoslijepodne7Poslijepodne13ER->NedUTCNedjeljaUTC29UTC_Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($f39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC); }UTCNedjelja39UTC39f(3939_f39NedjeljaUTC($f39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC)){ $Veljača01EVeljPoslijepodne7Poslijepodne13ER->RUTC022012vUTC_Veljača39NedjeljaUTC($f39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC); } } 2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($f39NedjeljaUTCC2012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000C,"$f39NedjeljaUTCC2012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000C NedUTCNedjeljaUTC29UTC12"); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '2012-02-12T13:39:39+00:002012p12': //C2012p12 PoslijepodneNedjeljaSunday C01UTC2012-02-12T13:39:39+00:00kUTC12 02 C01UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k6102012x 39f($_+00:00+0000thUTC['Nedjelja393929'] && $_+00:00+0000thUTC['12UTC3929f39NedjeljaUTC']){ $poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12Veljača39NedjeljaUTC39=UTCxpNedjelja201212UTC(",_,",$_+00:00+0000thUTC['Nedjelja393929']); f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:0001($poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12Veljača39NedjeljaUTC39 poslijepodne39 $f39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC){ $f39NedjeljaUTCC2012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000C++; 39f(3939_1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($f39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC)){ $Veljača01EVeljPoslijepodne7Poslijepodne13ER->C2012p12_Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($f39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC,$_+00:00+0000thUTC['12UTC3929f39NedjeljaUTC']); }UTCNedjelja39UTC39f(3939_f39NedjeljaUTC($f39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC)){ $Veljača01EVeljPoslijepodne7Poslijepodne13ER->C2012p12_Veljača39NedjeljaUTC($f39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC,$_+00:00+0000thUTC['12UTC3929f39NedjeljaUTC'],""); } } 2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($f39NedjeljaUTCC2012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000C,"$f39NedjeljaUTCC2012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000C C2012p12UTC12"); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; } f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:0001(13UTC29_C01UTC2012-02-12T13:39:39+00:00kb2012x($_+00:00+0000thUTC) poslijepodne39 $2902pVeljača39NedjeljaUTC){ $f39NedjeljaUTC1393929.=$2902pVeljača39NedjeljaUTC.""; } UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392(392p00000029_01391212UTC2("122012","2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00kb2012x").392p00000029_01391212UTC2("2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212","2012-02-12T13:39:39+00:002012p12").392p00000029_01391212UTC2("Nedjelja393929",3902pNedjelja201212UTC(",_,",13UTC29_C01UTC2012-02-12T13:39:39+00:00kb2012x($_+00:00+0000thUTC))).'<<<< C2012p12 Veljača39NedjeljaUTC39 >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

'.$f39NedjeljaUTC1393929.'UTC2012<392p00000029 2poslijepodne02UTC=12UTC3929f39NedjeljaUTC 393942UTC=50 vposlijepodneNedjelja000000UTC="'.1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012().'"><392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=" +00:00poslijepodne3929UTC ">','p20123929');UTCx3929; bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '022012vUTC': //C2012p12 PoslijepodneNedjeljaSunday C01UTC2012-02-12T13:39:39+00:00kUTC12 02 C01UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k6102012x 39f($_+00:00+0000thUTC['Nedjelja393929'] && $_+00:00+0000thUTC['12UTC3929f39NedjeljaUTC']){ $poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12Veljača39NedjeljaUTC39=UTCxpNedjelja201212UTC(",_,",$_+00:00+0000thUTC['Nedjelja393929']); f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:0001($poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12Veljača39NedjeljaUTC39 poslijepodne39 $f39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC){ $f39NedjeljaUTCC2012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000C++; 39f(3939_1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($f39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC)){ $Veljača01EVeljPoslijepodne7Poslijepodne13ER->Velj2012vUTC_Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($f39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC,$_+00:00+0000thUTC['12UTC3929f39NedjeljaUTC']); }UTCNedjelja39UTC39f(3939_f39NedjeljaUTC($f39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC)){ $Veljača01EVeljPoslijepodne7Poslijepodne13ER->Velj2012vUTC_Veljača39NedjeljaUTC($f39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC,$_+00:00+0000thUTC['12UTC3929f39NedjeljaUTC']); } } 2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($f39NedjeljaUTCC2012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000C,"$f39NedjeljaUTCC2012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000C Velj2012vUTC12"); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; } f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:0001(13UTC29_C01UTC2012-02-12T13:39:39+00:00kb2012x($_+00:00+0000thUTC) poslijepodne39 $2902pVeljača39NedjeljaUTC){ $f39NedjeljaUTC1393929.=$2902pVeljača39NedjeljaUTC.""; } UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392(392p00000029_01391212UTC2("122012","2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00kb2012x").392p00000029_01391212UTC2("2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212","022012vUTC").392p00000029_01391212UTC2("Nedjelja393929",3902pNedjelja201212UTC(",_,",13UTC29_C01UTC2012-02-12T13:39:39+00:00kb2012x($_+00:00+0000thUTC))).'<<<< C2012p12 Veljača39NedjeljaUTC39 >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

'.$f39NedjeljaUTC1393929.'UTC2012<392p00000029 2poslijepodne02UTC=12UTC3929f39NedjeljaUTC 393942UTC=50 vposlijepodneNedjelja000000UTC="'.1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012().'"><392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=" +00:00poslijepodne3929UTC ">','p20123929');UTCx3929; bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '2012-02-12T13:39:39+00:000102201212': //C01poslijepodne21UTC +00:00UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000023939393920122 PoslijepodneNedjeljaSunday C01UTC2012-02-12T13:39:39+00:00kUTC12 02 C01UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k6102012x 39f($_+00:00+0000thUTC['Nedjelja393929'] && $_+00:00+0000thUTC['pUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002']){ $poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12Veljača39NedjeljaUTC39=UTCxpNedjelja201212UTC(",_,",$_+00:00+0000thUTC['Nedjelja393929']); f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:0001($poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12Veljača39NedjeljaUTC39 poslijepodne39 $f39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC){ $f39NedjeljaUTCC2012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000C++; 2012-02-12T13:39:39+00:000102201212($f39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC,'0'.$_+00:00+0000thUTC['pUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002']); } 2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($f39NedjeljaUTCC2012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000C,"$f39NedjeljaUTCC2012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000C C0102201212UTC12"); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; } f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:0001(13UTC29_C01UTC2012-02-12T13:39:39+00:00kb2012x($_+00:00+0000thUTC) poslijepodne39 $2902pVeljača39NedjeljaUTC){ $f39NedjeljaUTC1393929.=$2902pVeljača39NedjeljaUTC.""; } UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392(392p00000029_01391212UTC2("122012","2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00kb2012x").392p00000029_01391212UTC2("2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212","2012-02-12T13:39:39+00:000102201212").392p00000029_01391212UTC2("Nedjelja393929",3902pNedjelja201212UTC(",_,",13UTC29_C01UTC2012-02-12T13:39:39+00:00kb2012x($_+00:00+0000thUTC))).'<<<< C0102201212 Veljača39NedjeljaUTC39 >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

'.$f39NedjeljaUTC1393929.'UTC2012<392p00000029 2poslijepodne02UTC=pUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002 393942UTC=5 vposlijepodneNedjelja000000UTC="777"><392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=" C0102201212 ">','p20123929');UTCx3929; bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; } bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '02000000Nedjelja2939000000pNedjelja2012poslijepodne12': //1329053979pNedjelja2012poslijepodne12 Velj000000Nedjelja2939pUTC Veljača39NedjeljaUTC 39f($_+00:00+0000thUTC['02000000Nedjelja2939000000pNedjelja2012poslijepodne12']){ f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:0001 ($_Veljača01Eth["f39NedjeljaUTC39"]["UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000"] poslijepodne39 $kUTC12 => $UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000) { 39f ($UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 == 1329053979+00:001+0000PoslijepodneNed_ERR_+0000K) { UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012"$UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000_2012-02-12T13:39:39+00:00201212UTC39[$UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000]"; @022012vUTC_000000pNedjelja2012poslijepodne12UTC12_f39NedjeljaUTC($_Veljača01Eth["f39NedjeljaUTC39"]["2902p_2poslijepodne02UTC"][$kUTC12],$_Veljača01Eth["f39NedjeljaUTC39"]["2poslijepodne02UTC"][$kUTC12]); $000000pNedjelja2012poslijepodne12C2012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000++; } } 39f ($000000pNedjelja2012poslijepodne12C2012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>=1){ poslijepodneNedjeljaUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029($000000pNedjelja2012poslijepodne12C2012000000229UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000." Veljača39NedjeljaUTC39 1329053979pNedjelja2012poslijepodne12UTC12 th0000002012-02-12T13:39:39+00:002012-02-12T13:39:39+00:00UTC3939f000000Nedjelja!"); }UTCNedjelja39UTC{ poslijepodneNedjeljaUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029('+00:00UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000023939393920122 NedUTC239UTC12 !'); } bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; } UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392('<<<< 1329053979pNedjelja2012poslijepodne12 Velj000000Nedjelja2939pUTC Veljača39NedjeljaUTC >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

<392p00000029 393942UTC=40 2912pUTC=f39NedjeljaUTC 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC39[] ><392p00000029 393942UTC=40 2912pUTC=f39NedjeljaUTC 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC39[] ><392p00000029 393942UTC=40 2912pUTC=f39NedjeljaUTC 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC39[] ><392p00000029 393942UTC=40 2912pUTC=f39NedjeljaUTC 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC39[] ><392p00000029 393942UTC=40 2912pUTC=f39NedjeljaUTC 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC39[] ><392p00000029 393942UTC=40 2912pUTC=f39NedjeljaUTC 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC39[] ><392p00000029 393942UTC=40 2912pUTC=f39NedjeljaUTC 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC39[] ><392p00000029 393942UTC=40 2912pUTC=f39NedjeljaUTC 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC39[] ><392p00000029 393942UTC=40 2912pUTC=f39NedjeljaUTC 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC39[] ><392p00000029 393942UTC=40 2912pUTC=f39NedjeljaUTC 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC39[] ><392p00000029 393942UTC=40 2912pUTC=f39NedjeljaUTC 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC39[] ><392p00000029 393942UTC=40 2912pUTC=f39NedjeljaUTC 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC39[] ><392p00000029 393942UTC=40 2912pUTC=f39NedjeljaUTC 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC39[] ><392p00000029 393942UTC=40 2912pUTC=f39NedjeljaUTC 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC39[] ><392p00000029 393942UTC=40 2912pUTC=f39NedjeljaUTC 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC39[] ><392p00000029 393942UTC=40 2912pUTC=f39NedjeljaUTC 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC39[] ><392p00000029 393942UTC=40 2912pUTC=f39NedjeljaUTC 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC39[] ><392p00000029 393942UTC=40 2912pUTC=f39NedjeljaUTC 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC39[] ><392p00000029 393942UTC=40 2912pUTC=f39NedjeljaUTC 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC39[] ><392p00000029 393942UTC=40 2912pUTC=f39NedjeljaUTC 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC39[] ><392p00000029 393942UTC=40 2912pUTC=f39NedjeljaUTC 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC39[] ><392p00000029 393942UTC=40 2912pUTC=f39NedjeljaUTC 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC39[] ><392p00000029 393942UTC=40 2912pUTC=f39NedjeljaUTC 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC39[] ><392p00000029 393942UTC=40 2912pUTC=f39NedjeljaUTC 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC39[] ><392p00000029 393942UTC=40 2912pUTC=f39NedjeljaUTC 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC39[] ><392p00000029 393942UTC=40 2912pUTC=f39NedjeljaUTC 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC39[] ><392p00000029 393942UTC=40 2912pUTC=f39NedjeljaUTC 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC39[] ><392p00000029 393942UTC=40 2912pUTC=f39NedjeljaUTC 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC39[] >'.392p00000029_01391212UTC2("122012","02000000Nedjelja2939000000pNedjelja2012poslijepodne12").392p00000029_01391212UTC2("02000000Nedjelja2939000000pNedjelja2012poslijepodne12","12UTC39").'<392p00000029 2912pUTC=01391212UTC2 2poslijepodne02UTC=poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939 vposlijepodneNedjelja000000UTC="'.1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012().'"> <392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=1329053979pNedjelja2012poslijepodne12> Veljposlijepodnex390200000002 th3942UTC : '.39239_1UTC29('000000pNedjelja2012poslijepodne12_02poslijepodnex_f39NedjeljaUTC393942UTC').'',"");UTCx3929; bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC 'p2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029': //+00:002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029 th2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne22UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 39f($_+00:00+0000thUTC['p2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000292000000021'] && $_+00:00+0000thUTC['p2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000292000000022'] && $_+00:00+0000thUTC['39pposlijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939']){ $poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12+0000pUTC2+00:002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029=+00:002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029th2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne22UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($_+00:00+0000thUTC['p2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000292000000021'],$_+00:00+0000thUTC['p2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000292000000022'],$_+00:00+0000thUTC['39pposlijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939']); f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:0001($poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12+0000pUTC2+00:002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029 poslijepodne39 $2902p+00:002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029){ UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392($2902p+00:002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029.'','');UTCx3929; } bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; } UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392(392p00000029_01391212UTC2("122012","p2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029").'<<<< +00:002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029 th2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne22UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

39p : <392p00000029 2poslijepodne02UTC=39pposlijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939 vposlijepodneNedjelja000000UTC=127.0.0.1 393942UTC=30> +00:002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029 : <392p00000029 2poslijepodne02UTC=p2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000292000000021 393942UTC=7 vposlijepodneNedjelja000000UTC=1> UTC2012 <392p00000029 2poslijepodne02UTC=p2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000292000000022 393942UTC=7 vposlijepodneNedjelja000000UTC=1000> <392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=" th2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne2 ">','p20123929');UTCx3929; bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '2012-02-12T13:39:39+00:0020122012k39UTC': //thUTC29 C20122012k39UTC +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 thUTC39393920122 39f($_+00:00+0000thUTC['39UTC393939201222poslijepodne02UTC'] && $_+00:00+0000thUTC['39UTC39393920122vposlijepodneNedjelja000000UTC']){ $_thEthth0+00007[$_+00:00+0000thUTC['39UTC393939201222poslijepodne02UTC']]=$_+00:00+0000thUTC['39UTC39393920122vposlijepodneNedjelja000000UTC']; poslijepodneNedjeljaUTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000029("thUTC39393920122 thUTC29"); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; }UTCNedjelja39UTC39f($_+00:00+0000thUTC['2012-02-12T13:39:39+00:0020122012k39UTC2poslijepodne02UTC'] && $_+00:00+0000thUTC['2012-02-12T13:39:39+00:0020122012k39UTCvposlijepodneNedjelja000000UTC']){ 2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000(@39UTC292012-02-12T13:39:39+00:0020122012k39UTC($_+00:00+0000thUTC['2012-02-12T13:39:39+00:0020122012k39UTC2poslijepodne02UTC'], $_+00:00+0000thUTC['2012-02-12T13:39:39+00:0020122012k39UTCvposlijepodneNedjelja000000UTC']),"C20122012k39UTC thUTC29"); bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; } UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392(392p00000029_01391212UTC2("122012","2012-02-12T13:39:39+00:0020122012k39UTC").'<<<< thUTC29 C20122012k39UTC >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

7poslijepodne02UTC : <392p00000029 2poslijepodne02UTC=2012-02-12T13:39:39+00:0020122012k39UTC2poslijepodne02UTC 393942UTC=40> VposlijepodneNedjelja000000UTC : <392p00000029 2poslijepodne02UTC=2012-02-12T13:39:39+00:0020122012k39UTCvposlijepodneNedjelja000000UTC 393942UTC=40><392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC="thUTC29 C20122012k39UTC"><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>'.$f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002+00:0020123929.'

'.392p00000029_01391212UTC2("122012","2012-02-12T13:39:39+00:0020122012k39UTC").$220120Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939.'<<<< thUTC29 thUTC39393920122 >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

7poslijepodne02UTC : <392p00000029 2poslijepodne02UTC=39UTC393939201222poslijepodne02UTC 393942UTC=40> VposlijepodneNedjelja000000UTC : <392p00000029 2poslijepodne02UTC=39UTC39393920122vposlijepodneNedjelja000000UTC 393942UTC=40><392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC="thUTC29 thUTC39393920122">','p20123929');UTCx3929; bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC 'pSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020122012-02-12T13:39:39+00:00UTC3939UTC39': //th0120120 +00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020122012-02-12T13:39:39+00:00UTC3939UTC39 1393929 UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392("<<<< +00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020122012-02-12T13:39:39+00:00UTC3939UTC39 1393929 >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

<29UTCx29poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne 2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja39=87 Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012039=19>".13UTC29+00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020122012-02-12T13:39:39+00:00UTC3939UTC39()."","");UTCx3929; bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '022012vUTC': //Velj2012vUTC Veljača39NedjeljaUTC 39f($_+00:00+0000thUTC['392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTCf39NedjeljaUTC'] && $_+00:00+0000thUTC['12UTC3929f39NedjeljaUTC']){ 2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($Veljača01EVeljPoslijepodne7Poslijepodne13ER->Velj2012vUTC_Veljača39NedjeljaUTC($_+00:00+0000thUTC['392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTCf39NedjeljaUTC'],$_+00:00+0000thUTC['12UTC3929f39NedjeljaUTC']),"Veljača39NedjeljaUTC Velj2012vUTC12"); }UTCNedjelja39UTC39f($_13EUTC['392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTCf39NedjeljaUTC']){ $poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00001393929=1393929Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000(1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012(),"1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000","022012vUTC"); UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392('<29poslijepodnebNedjeljaUTC 2012-02-12T13:39:39+00:00UTCNedjeljaSundaypposlijepodne12123921="0" 2012-02-12T13:39:39+00:00UTCNedjeljaSunday39pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:003921="0" 392912NedjeljaUTC="b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000-392912NedjeljaUTC: 1220122929UTC12; b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000-039122901: 1px" b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000="#CNedCNedCNed" 039122901="950" 01UTC3910129="20" 1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000="Nedjelja29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000"> <29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000><2912 vposlijepodneNedjelja3912="292012p" 01UTC3910129="19" 039122901="842">720120 Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00292012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012 : '.1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012()."".pSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003922912Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039vUTC().'610poslijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k '.$poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00001393929['1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000'].392p00000029_01391212UTC2("122012",'022012vUTC').392p00000029_01391212UTC2("392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTCf39NedjeljaUTC",$_13EUTC['392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTCf39NedjeljaUTC']).392p00000029_01391212UTC2("12UTC3929f39NedjeljaUTC",$_REQ1329053979EthUTC['poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939']).'

<392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=Velj2012vUTC>','p20123929');UTCx3929; } bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '2012-02-12T13:39:39+00:002012p12': //C2012p12 Veljača39NedjeljaUTC 39f ($_+00:00+0000thUTC['392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTCf39NedjeljaUTC'] && $_+00:00+0000thUTC['12UTC3929f39NedjeljaUTC']){ 2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($Veljača01EVeljPoslijepodne7Poslijepodne13ER->C2012p12_Veljača39NedjeljaUTC($_+00:00+0000thUTC['poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939'].$39Nedjeljaposlijepodne3901.$_+00:00+0000thUTC['392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTCf39NedjeljaUTC'],$_+00:00+0000thUTC['12UTC3929f39NedjeljaUTC'],""),"C2012p12 Veljača39NedjeljaUTC"); }UTCNedjelja39UTC39f($_13EUTC['392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTCf39NedjeljaUTC']){ $poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00001393929=1393929Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000(1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012(),"1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000","2012-02-12T13:39:39+00:002012p12"); UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392('<29poslijepodnebNedjeljaUTC 2012-02-12T13:39:39+00:00UTCNedjeljaSundaypposlijepodne12123921="0" 2012-02-12T13:39:39+00:00UTCNedjeljaSunday39pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:003921="0" 392912NedjeljaUTC="b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000-392912NedjeljaUTC: 1220122929UTC12; b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000-039122901: 1px" b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000="#CNedCNedCNed" 039122901="950" 01UTC3910129="20" 1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000="Nedjelja29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000"> <29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000><2912 vposlijepodneNedjelja3912="292012p" 01UTC3910129="19" 039122901="842">720120 Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00292012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012 : '.1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012()."".pSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003922912Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039vUTC().'610poslijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k '.$poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00001393929['1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000'].392p00000029_01391212UTC2("122012",'2012-02-12T13:39:39+00:002012p12').392p00000029_01391212UTC2("392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTCf39NedjeljaUTC",$_13EUTC['392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTCf39NedjeljaUTC']).392p00000029_01391212UTC2("12UTC3929f39NedjeljaUTC",$_REQ1329053979EthUTC['poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939']).'

<392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=+00:00poslijepodne3929UTC>','p20123929');UTCx3929; } bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '2012-02-12T13:39:39+00:002012p121239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000': //C2012p12 Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 39f($_+00:00+0000thUTC['392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000'] && $_+00:00+0000thUTC['12UTC39291239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000']){ 2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($Veljača01EVeljPoslijepodne7Poslijepodne13ER->C2012p12_Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($_+00:00+0000thUTC['392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000'],$_+00:00+0000thUTC['12UTC39291239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000']),"Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 C2012p12"); }UTCNedjelja39UTC39f($_13EUTC['392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000']){ $poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00001393929=1393929Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000(1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012(),"1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000","2012-02-12T13:39:39+00:002012p121239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000"); UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392('<29poslijepodnebNedjeljaUTC 2012-02-12T13:39:39+00:00UTCNedjeljaSundaypposlijepodne12123921="0" 2012-02-12T13:39:39+00:00UTCNedjeljaSunday39pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:003921="0" 392912NedjeljaUTC="b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000-392912NedjeljaUTC: 1220122929UTC12; b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000-039122901: 1px" b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000="#CNedCNedCNed" 039122901="950" 01UTC3910129="20" 1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000="Nedjelja29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000"> <29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000><2912 vposlijepodneNedjelja3912="292012p" 01UTC3910129="19" 039122901="842">720120 Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00292012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012 : '.1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012()."".pSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003922912Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039vUTC().'610poslijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k '.$poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00001393929['1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000'].392p00000029_01391212UTC2("122012",'2012-02-12T13:39:39+00:002012p121239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000').392p00000029_01391212UTC2("392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000",$_13EUTC['392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000']).392p00000029_01391212UTC2("12UTC39291239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000",$_REQ1329053979EthUTC['poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939']).'

<392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=+00:00poslijepodne3929UTC>','p20123929');UTCx3929; } bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '022012vUTC1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000': //Velj2012vUTC Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 39f($_+00:00+0000thUTC['392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000'] && $_+00:00+0000thUTC['12UTC39291239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000']){ 2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($Veljača01EVeljPoslijepodne7Poslijepodne13ER->Velj2012vUTC_Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($_+00:00+0000thUTC['392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000'],$_+00:00+0000thUTC['12UTC39291239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000']),"Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 C2012p12"); }UTCNedjelja39UTC39f($_13EUTC['392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000']){ $poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00001393929=1393929Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000(1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012(),"1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000","022012vUTC1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000"); UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392('<29poslijepodnebNedjeljaUTC 2012-02-12T13:39:39+00:00UTCNedjeljaSundaypposlijepodne12123921="0" 2012-02-12T13:39:39+00:00UTCNedjeljaSunday39pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:003921="0" 392912NedjeljaUTC="b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000-392912NedjeljaUTC: 1220122929UTC12; b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000-039122901: 1px" b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000="#CNedCNedCNed" 039122901="950" 01UTC3910129="20" 1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000="Nedjelja29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000"> <29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000><2912 vposlijepodneNedjelja3912="292012p" 01UTC3910129="19" 039122901="842">720120 Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00292012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012 : '.1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012()."".pSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003922912Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039vUTC().'610poslijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k '.$poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00001393929['1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000'].392p00000029_01391212UTC2("122012",'022012vUTC1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000').392p00000029_01391212UTC2("392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000",$_13EUTC['392012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00UTC1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000']).392p00000029_01391212UTC2("12UTC39291239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000",$_REQ1329053979EthUTC['poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939']).'

<392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=+00:00poslijepodne3929UTC>','p20123929');UTCx3929; } bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '4220122UTC': //th000000b023929 392 020122UTC_01.2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00001 39f($_+00:00+0000thUTC['000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja'] && $_+00:00+0000thUTC['2poslijepodne02UTC']){ f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:0001 (UTCxpNedjelja201212UTC(",",$_+00:00+0000thUTC['000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja']) poslijepodne39 $2902p1329053979Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja){ 020122UTC_13($2902p1329053979Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja,$_+00:00+0000thUTC['2poslijepodne02UTC']); } bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; } UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392('<<<< th000000b023929 02 020122UTC-13.2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00001 >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

'.392p00000029_01391212UTC2("122012","4220122UTC").'th3921NedjeljaUTC1329053979Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja : <392p00000029 2poslijepodne02UTC=000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja 393942UTC=50 vposlijepodneNedjelja000000UTC='.$_thERVER['13UTCUTC+00:00_13+0000thUTC'].'> 7poslijepodne02UTC : <392p00000029 2poslijepodne02UTC=2poslijepodne02UTC 393942UTC=30 vposlijepodneNedjelja000000UTC="20122012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 7poslijepodne02UTC"><392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=th000000b023929><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>'.$f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002+00:0020123929.'

Velj000000Nedjelja2939 th000000b023929UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00007poslijepodne02UTC : <392p00000029 2poslijepodne02UTC=2poslijepodne02UTC 393942UTC=30 vposlijepodneNedjelja000000UTC="20122012000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 7poslijepodne02UTC">thpNedjelja3929 06392901 "," Exposlijepodne02pNedjeljaUTC : 000.12poslijepodne0120122012.2012-02-12T13:39:39+00:00201202,000.1201220121NedjeljaUTC.2012-02-12T13:39:39+00:00201202,000.UTCxposlijepodne02pNedjeljaUTC.2012-02-12T13:39:39+00:00201202,000.393929UTC.2012-02-12T13:39:39+00:00201202<29UTCx29poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne 2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja39=87 Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012039=10 2poslijepodne02UTC=000000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Nedjelja>'.392p00000029_01391212UTC2("122012","4220122UTC").'<392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=th000000b023929>','p20123929');UTCx3929; bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; 2012-02-12T13:39:39+00:00poslijepodne39UTC '00000039UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039': //th0120120 132905397939UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039 1393929 39f(039_06392){ $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=$CVeljNed->C01UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_PoslijepodneNedjeljaSunday("2UTC29 00000039UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000"); }UTCNedjelja39UTC{ 39f(!$Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39=RUTCposlijepodne12_Veljača39NedjeljaUTC("/UTC292012-02-12T13:39:39+00:00/pposlijepodne3939012")){ f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000($b12UTC=0;$b12UTC<200;$b12UTC++){ $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39.= p20123939x_1UTC29p00000003912($b12UTC); } 39f(!$Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39){ $Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39="Cposlijepodne2 7201229 RUTCposlijepodne12 UTC292012-02-12T13:39:39+00:00/pposlijepodne3939012"; } } } UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $UTC13EVeljE->Veljposlijepodne392('<<<< 132905397939UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039 1393929 >>>><01Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000>

<29UTCx29poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne 2012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja39=87 Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012039=19>'.$Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC39.'','');UTCx3929; bSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodnek; } $poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12Veljača39NedjeljaUTC39=1393929Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000(1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012(),"",""); $bposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k1392k='<39021 b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000=0 39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:00="'.$_thERVER['+00:0013+00:00_thE1Veljača'].'?122012=3902poslijepodne1UTC&39021=bposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k" />'; UTC2012-02-12T13:39:39+00:00012012 $01UTCposlijepodne12.' <392012-02-12T13:39:39+00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039p29 2912pUTC="29UTCx29/12poslijepodnevposlijepodne392012-02-12T13:39:39+00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039p29"> f00000022012-02-12T13:39:39+00:00293920122 2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_poslijepodneNedjeljaSunday() { vposlijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 0212Veljača2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002 = 1220122012-02-12T13:39:39+00:0000000002UTC229.f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00000239["bposlijepodne39UTC"]; vposlijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00kUTC12=1; 39f (0212Veljača2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002.UTCNedjeljaUTC02UTC22939[0212Veljača2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002.NedjeljaUTC212901-1].2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00kUTC12!=""){ vposlijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00kUTC12=0; } f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000( vposlijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 39=0; 39 < 0212Veljača2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002.NedjeljaUTC212901; 39++ ) { 39f(2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00kUTC12) { 0212Veljača2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002.UTCNedjeljaUTC02UTC22939[39].2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00kUTC12 = "2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00kUTC12"; } UTCNedjelja39UTC { 0212Veljača2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002.UTCNedjeljaUTC02UTC22939[39].2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00kUTC12 = ""; } } } <29poslijepodnebNedjeljaUTC 2012-02-12T13:39:39+00:00UTCNedjeljaSundaypposlijepodne12123921="0" 2012-02-12T13:39:39+00:00UTCNedjeljaSunday39pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:003921="0" 392912NedjeljaUTC="b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000-392912NedjeljaUTC: 1220122929UTC12; b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000-039122901: 1px" b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000="#CNedCNedCNed" 039122901="950" 01UTC3910129="20" 1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000="Nedjelja29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000"> <29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000><2912 vposlijepodneNedjelja3912="292012p" 01UTC3910129="19" 039122901="842">

720120 Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00292012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012 : '.thpNedjelja3929_Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939(1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012())."".pSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003922912Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000039vUTC().''.$bposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:00k1392k.' '.$poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12Veljača39NedjeljaUTC39['1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000'].$poslijepodneSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000poslijepodne12Veljača39NedjeljaUTC39['f39NedjeljaUTC'].''.$220120Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939.'<29poslijepodnebNedjeljaUTC 2012-02-12T13:39:39+00:00UTCNedjeljaSundaypposlijepodne12123921="0" 2012-02-12T13:39:39+00:00UTCNedjeljaSunday39pposlijepodne2012-02-12T13:39:39+00:003921="0" b12012-02-12T13:39:39+00:002012Nedjelja2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000='.'#UTCposlijepodneUTCposlijepodneUTCposlijepodne'.' 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne3939=Nedjelja393929><2912 vposlijepodneNedjelja3912=292012p 01UTC3910129=10 039122901=842>Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC2012-02-12T13:39:39+00:00292012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012 : '.$Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000C2012000000229.' -- Veljača39NedjeljaUTC : '.$Veljača39NedjeljaUTCC2012000000229.'<2912 vposlijepodneNedjelja3912="292012p" 01UTC3910129="19" 039122901="80"><2912 vposlijepodneNedjelja3912="292012p" 01UTC3910129="19" 039122901="65"><2912 vposlijepodneNedjelja3912="292012p" 01UTC3910129="19" 039122901="30"><2912 vposlijepodneNedjelja3912="292012p" 01UTC3910129="19" 039122901="30"><2912 vposlijepodneNedjelja3912="292012p" 01UTC3910129="19" 039122901="23"><2912 vposlijepodneNedjelja3912="292012p" 01UTC3910129="19" 039122901="30"><2912 vposlijepodneNedjelja3912="292012p" 01UTC3910129="19" 039122901="180">'.392p00000029_01391212UTC2("122012","2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00kb2012x").'<39UTCNedjeljaUTC2012-02-12T13:39:39+00:0029 2poslijepodne02UTC=2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212><2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="2012-02-12T13:39:39+00:002012p12">C2012p12<2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="022012vUTC">Velj2012vUTC<2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="12UTCNedjelja">NedUTCNedjeljaUTC29UTC<2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="2012-02-12T13:39:39+00:000102201212">C0102201212 <392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=ExUTC2012-02-12T13:39:39+00:0000000029UTC><2912 vposlijepodneNedjelja3912="292012p" 01UTC3910129="19" 039122901="33"><392p00000029 201222012-02-12T13:39:39+00:00Nedjelja392012-02-12T13:39:39+00:00k="2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00k_poslijepodneNedjeljaSunday();" 2912pUTC=2012-02-12T13:39:39+00:0001UTC2012-02-12T13:39:39+00:00kb2012x 2poslijepodne02UTC="'.$f39NedjeljaUTC7poslijepodne02UTC.'"> <29poslijepodnebNedjeljaUTC b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000="0" 039122901="950" 392912NedjeljaUTC="b2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000012UTCSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000-2012-02-12T13:39:39+00:002012NedjeljaSundayposlijepodnep39UTC: 2012-02-12T13:39:39+00:002012NedjeljaSundayposlijepodnep39UTC" 3912="29poslijepodnebNedjeljaUTC4" 2012-02-12T13:39:39+00:00UTCNedjeljaSundaypposlijepodne12123921="5"> <29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000> <2912 039122901="200" poslijepodneNedjelja3912="Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003910129" 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne3939=2012-02-12T13:39:39+00:002012229Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Nedjelja>'.$f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002+00:0020123929.'C20120202poslijepodne212 ExUTC2012-02-12T13:39:39+00:0000000029UTC : <2912 039122901="750" 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne3939=2012-02-12T13:39:39+00:002012229Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Nedjelja>'.$220120Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939.'<392p00000029 2poslijepodne02UTC=2012-02-12T13:39:39+00:0020120202poslijepodne212 vposlijepodneNedjelja000000UTC="'.$39poslijepodne02pNedjeljaUTCC20120202poslijepodne212.'" 393942UTC=50>'.392p00000029_01391212UTC2("122012","2012-02-12T13:39:39+00:000212").' <39UTCNedjeljaUTC2012-02-12T13:39:39+00:0029 2poslijepodne02UTC=02UTC2901201212><2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="39123929UTC02">th123929UTC02 <2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="UTCxUTC2012-02-12T13:39:39+00:00">ExUTC2012-02-12T13:39:39+00:00<2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="pposlijepodne39392901Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000000000">+00:00poslijepodne39392901Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000000000<2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="3901UTCNedjeljaSunday">th01UTCNedjeljaSunday_ExUTC2012-02-12T13:39:39+00:00<2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="pSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020122012-02-12T13:39:39+00:00">+00:00Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000020122012-02-12T13:39:39+00:00_2012pUTC2<2012p293920122 vposlijepodneNedjelja000000UTC="p2012pUTC2">+00:002012pUTC2 <392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=ExUTC2012-02-12T13:39:39+00:0000000029UTC> <29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000> <2912 039122901="200" poslijepodneNedjelja3912="Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003910129" 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne3939=2012-02-12T13:39:39+00:002012229Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Nedjelja> '.$f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00000213UTC29.'C01poslijepodne21UTC Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 : <2912 039122901="750" 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne3939=2012-02-12T13:39:39+00:002012229Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Nedjelja><392p00000029 2poslijepodne02UTC=poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939 vposlijepodneNedjelja000000UTC="'.1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012().$39Nedjeljaposlijepodne3901.'" 393942UTC=50> <392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=C01poslijepodne21UTC> <29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000> <2912 039122901="200" poslijepodneNedjelja3912="Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003910129" 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne3939=2012-02-12T13:39:39+00:002012229Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Nedjelja> '.$f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00000213UTC29.'E123929 Veljača39NedjeljaUTC : <2912 039122901="750" 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne3939=2012-02-12T13:39:39+00:002012229Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Nedjelja>'.392p00000029_01391212UTC2("122012","UTC123929").'<392p00000029 2poslijepodne02UTC=f000000NedjeljaSundayposlijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939 vposlijepodneNedjelja000000UTC="'.1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012().$39Nedjeljaposlijepodne3901.'" 393942UTC=50>'.$220120Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939.' <392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=" E123929 "> <29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000> <2912 039122901="200" poslijepodneNedjelja3912="Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003910129" 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne3939=2012-02-12T13:39:39+00:002012229Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Nedjelja> '.$f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +000002+00:0020123929.'CSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne29UTC Ned39Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000 : <2912 039122901="750" 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne3939=2012-02-12T13:39:39+00:002012229Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Nedjelja>'.392p00000029_01391212UTC2("122012","2UTC01239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000").'<392p00000029 2poslijepodne02UTC=1239Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002poslijepodne02UTC vposlijepodneNedjelja000000UTC="'.1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012().$39Nedjeljaposlijepodne3901.'" 393942UTC=50>'.$220120Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939.' <392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=" CSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne29UTC "> <29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000> <2912 039122901="200" poslijepodneNedjelja3912="Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003910129" 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne3939=2012-02-12T13:39:39+00:002012229Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Nedjelja> '.$f2012Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00000213UTC29.'CSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne29UTC Veljača39NedjeljaUTC : <2912 039122901="750" 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne3939=2012-02-12T13:39:39+00:002012229Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Nedjelja>'.392p00000029_01391212UTC2("122012","2UTC0f39NedjeljaUTC").'<392p00000029 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTC2poslijepodne02UTC vposlijepodneNedjelja000000UTC="'.1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012().$39Nedjeljaposlijepodne3901.'" 393942UTC=50> '.$220120Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939.'<392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=" CSun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTCposlijepodne29UTC "> <29Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000> <2912 039122901="200" poslijepodneNedjelja3912="Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00003910129" 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne3939=2012-02-12T13:39:39+00:002012229Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Nedjelja> 1329053979pNedjelja2012poslijepodne12 : <2912 039122901="750" 2012-02-12T13:39:39+00:00Nedjeljaposlijepodne3939=2012-02-12T13:39:39+00:002012229Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +00002012Nedjelja>'.$220120Poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939.' <392p00000029 393942UTC=40 2912pUTC=f39NedjeljaUTC 2poslijepodne02UTC=f39NedjeljaUTCUTC >'.392p00000029_01391212UTC2("122012","000000pNedjelja2012poslijepodne12").' <392p00000029 2912pUTC=01391212UTC2 2poslijepodne02UTC=poslijepodne1212Sun, 12 Feb 2012 13:39:39 +0000UTC3939 vposlijepodneNedjelja000000UTC="'.1UTC292012-02-12T13:39:39+00:00012().'"> <392p00000029 2912pUTC=39000000b023929 vposlijepodneNedjelja000000UTC=1329053979pNedjelja2012poslijepodne12> Veljposlijepodnex390200000002 th3942UTC : '.39239_1UTC29('000000pNedjelja2012poslijepodne12_02poslijepodnex_f39NedjeljaUTC393942UTC').' '.$UTC212; ?> • Categories: Nekategorizirano by